PDA

View Full Version : 冬宫tbngoc
29-08-2012, 09:28 AM
冬宫
Cung điện mùa đông

<center>http://www.chinese.cn/culturecollection/SJMS/image/attachement/jpg/site2/20110917/0023ae9bcf230fde89401d.jpg (http://www.chinese.cn/culturecollection/SJMS/article/2011-09/17/content_335912_2.htm)</center><center> </center><center></center>冬宫座落在圣彼得堡宫殿广场上,原为俄国沙皇的皇宫, 月革命后辟为圣彼得堡国立艾尔米塔奇博物馆的一部分。冬 初建于1754年至1762年,1837年一场大火 将其焚毁,1838年至1839年重建。第二次 世界大战期间,冬宫再次遭到严重破坏,战后修复。冬宫宫殿长约230米, 140米,高22米,占地9万平方米,建筑面积4.6万平方米。 内有厅室1057间,门1886座,窗1945个。 19世纪中叶,当时的俄国有一项特别的 法律规定,圣彼得堡市所有的建筑物,除教堂外,都要低于冬宫。
Cung điện mùa đông tọa lạc tại quảng trường cung điện Saint-Petersburg, nguyên là hoàng cung của Sa Hoàng Nga, sau cách mạng tháng 10, trở thành một phần của bảo tàng Hermitage Nhà nước St Petersburg. Cung điện mùa đông được xây dựng lần đầu từ năm 1754 đến năm 1762, năm 1837 một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu hủy cung điện, từ năm 1838 đến năm 1839 được trùng tu. Trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, cung điện mùa đông lại bị hư hại nghiêm trọng, và được sửa chữa lại sau chiến tranh. Cung điện mùa đông dài khoảng 230 mét, rộng 140 mét, cao 22 mét, trên diện tích 90.000 m2, diện tích xây dựng 46.000 m2, cung điện có 1057 phòng, 1886 cửa, 1945 cửa sổ. Giữa thế kỷ 19, nước Nga có một quy định đặc biệt, tất cả công trình kiến trúc của thành phố St. Petersburg trừ giáo đường ra đều thuộc cung điện mùa đông.

<center>http://www.chinese.cn/culturecollection/SJMS/image/attachement/jpg/site2/20110917/0023ae9bcf230fde897f1e.jpg (http://www.chinese.cn/culturecollection/SJMS/article/2011-09/17/content_335912_3.htm)</center>