PDA

View Full Version : Les animaux de zoo sont-ils un danger pour la santé humaine?soixamMexi
29-08-2012, 11:53 AM
<cite>20minutes.fr</cite>
Les animaux de zoo sont-ils un danger pour la santé humaine?
Động vật trong vườn bách thú có là mối nguy hiểm đối với sức khoẻ con người?

7544
Des éléphants d'Asie au parc de la Tête d'or, à Lyon, en 2001. GERARD MALIE/AFP

POLEMIQUE - La mort de l'éléphante Java au parc de la Tête d'Or relance la polémique autour de la possible contamination de l'homme par la tuberculose...
Cái chết của con voi cái Java trong công viên Tête d'Or làm dấy lên cuộc luận chiến xung quanh khả năng lây nhiễm lao sang người…

La polémique a débuté en février 2011: deux éléphants porteurs de la tuberculose (http://www.20minutes.fr/thematique/tuberculose), résidant au parc de la Tête d’Or à Lyon, étaient menacés d’euthanasie. Au lendemain de la mort de la dernière éléphante présente dans le parc lyonnais, qui subira une autopsie pour connaître les raisons de sa mort, la question resurgit: la présence d’animaux malades dans les zoos est-elle un risque pour la santé humaine?
Cuộc tranh luận bắt đầu hồi tháng 2 năm 2011 khi có hai con voi sống trong Công viên Tête d’or ở Lyon mang mầm bệnh lao và có nguy cơ chết “êm ái” (theo phương pháp làm cho con vật chết nhẹ nhàng, không đau đớn). Ngay sau ngày con voi thứ hai trong công viên Lyon chết, người ta đã khám nghiệm xác voi để xác định nguyên nhân khiến voi tử vong, vấn đề đặt ra là liệu các con thú mắc bệnh trong các vườn thú có nguy hiểm đối với sức khỏe con người hay không?

La tuberculose (http://www.20minutes.fr/thematique/tuberculose) est reconnue comme une zoonose (http://www.inma.fr/files/file/zoonoses/tuberculose_fichezoo.pdf), une maladie transmissible des animaux aux hommes. Cette «maladie légalement réputée contagieuse» peut entraîner l’obligation d’abattre tout le cheptel qui en est atteint. Pour l’homme, le risque de contagion est réel. L’Institut national de médecine agricole explique que «L'infection se transmet des animaux à l'Homme principalement par inhalation d'aérosols ou poussières contaminés par les animaux tousseurs». Ainsi, huit employés d’un refuge du Tennessee (http://www.mnn.com/earth-matters/animals/stories/elephant-behind-tb-outbreak-at-tennessee-animal-sanctuary), aux Etats-Unis, avaient attrapé la tuberculose en 2011 à cause du nettoyage au karcher de l’enclos d’une éléphante malade qui avait dispersé le virus présent dans son enclos.
Ai cũng biết bệnh lao là bệnh truyền nhiễm của động vật và có thể lây truyền sang người. Căn bệnh này được xem là bệnh dễ lây nên buộc phải giết tất cả các con thú bị nhiễm bệnh. Nguy cơ lây nhiễm sang người rất cao. Viện Y học Nông nghiệp Quốc gia lý giải rằng việc lây nhiễm lao từ động vật sang người chủ yếu là do hít phải các xon khí hoặc bụi có vi khuẩn lao do các con thú thải ra." Vậy nên tám nhân viên của một khu bảo tồn động vật ở bang Tennessee (Hoa Kỳ) đã bị nhiễm lao trong năm 2011 do lau dọn chuồng voi bị bệnh, voi bệnh đã phát tán vi khuẩn lao trong chuồng.

A la Tête d’or, le dépistage des éléphants en 2011 (http://www.20minutes.fr/lyon/670193-lyon-lyon-elephants-atteints-tuberculose) avait révélé que Baby et Népal, venues du cirque Pinder, étaient porteurs de la tuberculose. «Ils sont porteurs sains du virus, précise Guillaume Douai, vétérinaire et directeur adjoint du zoo de Lyon. Nous avons alerté les autorités compétentes car même si pour le moment les animaux ne sont pas malades, il faut faire quelque chose. Plusieurs hypothèses ont alors été formulées», explique le vétérinaire, qui insiste sur le fait que ce n’est pas le zoo qui a demandé l’euthanasie mais qu’il s’agissait d’une des solutions prévues par les autorités de l’Etat. Par mesure de précaution, les chemins autour de l’enclos des pachydermes avaient alors été fermés et pendant plusieurs mois la polémique a été vive entre le cirque et la ville de Lyon, qui lui demandait de reprendre les éléphants.
Việc phát hiện voi bệnh vào năm 2011 tại công viên Tête d’or cho thấy Baby và Népal, hai con voi đem từ rạp xiếc Pinder về là những con mang mầm bệnh lao. Ông Guillaume Douai, bác sĩ thú y kiêm phó giám đốc vườn thú tại Lyon cho biết: "Chúng là những con lành mạnh mang mầm móng vi-rút”. “Chúng tôi đã cảnh báo các nhà chức trách vì ngay cả khi động vật không bị bệnh thì cũng cần phải đề phòng. Cho nên đã có nhiều giả thuyết xung quanh vấn đề này”, vị bác sĩ thú y này lý giải đồng thời nhấn mạnh rằng phương pháp chết “êm ái” đối với động vật bị bệnh không phải là yêu cầu của vườn thú mà đây là một trong những giải pháp của chính quyền Nhà nước. Để phòng ngừa bệnh, các con đường xung quanh chuồng voi đã được chặn lại và cuộc tranh cãi giữa rạp xiếc và thành phố Lyon diễn ra gay gắt suốt nhiều tháng liền khi mà thành phố Lyon yêu cầu rạp xiếc thu hồi đàn voi.

Java, l’éléphante morte ce mardi, n’avait jamais pu être soumise aux tests en raison de son grand âge, explique Guillaume Douai, malgré son voisinage avec les animaux porteurs de la tuberculose. Selon Le Progrès, les premières observations sur le corps de Java ont révélé des lésions qui pourraient être liées à la tuberculose. «Elle présente des lésions diverses typiques d’un vieil animal, nuance le vétérinaire du zoo de Lyon. On ne sait rien tant que les analyses ne sont pas faites.»
Ông Guillaume Douai cũng lý giải con voi cái Java chết hôm thứ ba chưa từng được kiểm tra sức khoẻ do con này đã lớn tuổi mặc dù nó ở gần các con thú mắc bệnh lao. Theo tờ Le Progrès, qua quan sát sơ bộ, những tổn thương trên cơ thể của con Java có thể là của bệnh lao. Bác sĩ thú y của vườn thú Lyon nói: "Bệnh lao có nhiều dạng tổn thương điển hình của một con vật già nua. Chúng tôi vẫn phải chờ kết quả xét nghiệm mới có thể đưa ra kết luận."


Une polémique qui dérange

Faut-il fuir les zoos de peur d’attraper une maladie? Les vétérinaires semblent s’accorder pour dire que les personnes les plus exposées (http://www.inma.fr/fr-80-tuberculose.html) restent les soigneurs et tous ceux qui travaillent au contact direct des animaux. De plus, la plupart des zoos observent une période de quarantaine avant d’exposer leurs nouveaux pensionnaires au public, conformément à l’arrêté du 25 mars 2004 (http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/DGALN_arrete_25mars2004.pdf) qui régit les zoos français. Dans le cas du parc de la Tête d’Or, chacun se rejette la faute: les associations de protection des animaux (http://www.code-animal.com/blog/2011/02/les-elephants-tuberculeux-du-zoo-de-lyon-et-du-cirque-pinder/) reprochent aux cirques de détenir des animaux malades, le cirque Pinder affirme que les animaux étaient en bonne santé lors de leur arrivée à Lyon, et le zoo pourrait être amené à euthanasier des éléphants malades pour éradiquer tout foyer de contamination. Chez les vétérinaires de zoos, cette affaire gêne: aucun des autres parcs zoologiques contactés par 20 Minutes n’a souhaité s’exprimer sur ce sujet, visiblement plus «politique» que scientifique.
Có nên tránh các vườn bách thú để khỏi nhiễm bệnh? Dường như các bác sĩ thú y đều cho rằng những người phơi nhiễm bệnh nhiều nhất là những người chăm sóc thú và tất cả nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thú. Hơn nữa, phần lớn các vườn thú đều tuân thủ giai đoạn cách ly thủ giai đoạn kiểm dịch trước khi đưa những “cư dân” mới ra trưng bày, đúng theo Nghị định 25 tháng 3 năm 2004 về quản lý vườn thú của Pháp. Trong trường hợp của công viên Tête d'Or, bên nào cũng phủ nhận lỗi lầm: Hiệp hội bảo vệ động vật lên án rạp xiếc đã giữ động vật bị bệnh, còn rạp xiếc Pinder lại khẳng định các con thú khi họ đưa đến Lyon đều trong tình trạng khỏe mạnh và vườn thú có thể thực hiện cái chết “êm ái” đối với các con voi bệnh để triệt ổ bệnh. Vụ việc này cũng gây phiền toái cho các bác sĩ thú y trong các vườn thú: khi 20 Minutes liên lạc thì không có vị bác sĩ thú y nào muốn đưa ra ý kiến về vấn đề này, rõ ràng đây là vấn đề thiên về "chính trị" hơn là khoa học.

Selon les dernières données de l’Institut national de veille sanitaire (http://www.invs.sante.fr/Espace-presse/Communiques-de-presse/2012/24-mars-Journee-mondiale-de-la-tuberculose-L-InVS-publie-les-donnees-2010-de-surveillance-de-la-tuberculose), 5.187 cas de tuberculose humaine ont été déclarés en 2010 en France, dont la majorité en Ile-de-France et chez les personnes sans domicile fixe. Les cas de tuberculose transmise par des animaux ne sont qu’exceptionnels.
Theo số liệu mới nhất của ​​Viện theo dõi y tế quốc gia, năm 2010 Pháp có 5187 người mắc bệnh lao, phần lớn là những người sống ở vùng Ile-de-France và những người vô gia cư. Những trường hợp mắc bệnh lao truyền nhiễm từ động vật rất hiếm hoi.

Audrey Chauvet