PDA

View Full Version : 爱玩客美食大三通: 越南kattyyang
08-09-2012, 11:53 AM
爱玩客美食大三通
越南

<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/NehMURPR4Tg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


@Rất có ích cho các bạn hướng dẫn viên du lịch ở tp.Hồ Chí Minh đấy!

kattyyang
08-09-2012, 12:05 PM
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Yj9q98dVf_k" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

kattyyang
08-09-2012, 12:10 PM
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Y4fzYhkXCpY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

kattyyang
08-09-2012, 12:16 PM
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/cSei3zA2vz0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>