PDA

View Full Version : Tinh xảo với điêu khắc tôn giáocadao
24-09-2012, 09:50 AM
Tinh xảo với điêu khắc tôn giáo

Kris Kuksi, nghệ sĩ điêu khắc người Mỹ, nổi tiếng với những tác phẩm nghệ thuật kỳ công, tinh xảo, cầu kỳ tới từng chi tiết. Phong cách của Kuksi đặc trưng bởi hai yếu tố: cổ điển và gợi nhớ tới những chủ đề lịch sử, tôn giáo.


http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/a-a71ea.jpg

Là một nghệ sĩ trẻ đương đại, Kuksi sinh năm 1973, năm nay mới 39 tuổi nhưng các tác phẩm nghệ thuật của anh đã xuất hiện tại hơn 100 cuộc triển lãm trên khắp thế giới.http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/1-d9864.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/2-a7aca.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/3-4bef9.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/4-d893f.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/5-d893f.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/6-d893f.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/7-d893f.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/8-d893f.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/9-d893f.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/10-d893f.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/11-d893f.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/12-d893f.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/13-d893f.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/14-d893f.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/15-d893f.jpg

http://dantri4.vcmedia.vn/a3HWDOlTcvMNT73KRccc/Image/2012/09/16-d893f.jpg

Hồ Bích Ngọc


Tổng hợp