PDA

View Full Version : basic dietthanhthanh
26-09-2012, 12:16 PM
basic diet: chế độ ăn kiềm hoá nước tiểu

(cũng gọi là acid-ash diet; alkaline-ash diet)

basic diet: a diet consisting mainly of fruits, vegetables, and milk (with minimal amounts of meat, fish, eggs, cheese, and cereals), which, when catabolised, leave an alkaline residue to be excreted in the urine

chế độ ăn kiềm hoá nước tiểu: chế độ ăn uống gồm chủ yếu trái cây, rau củ, và sữa (với tối thiểu lượng thịt, cá, trứng, phô - mai, và ngũ cốc), và khi dị hoá, thải chất kiềm dư ra trong nước tiểu

Tham khảo: acid-ash diet: http://vietgle.vn/diendan/showthread.php/24258-acid-ash-diet