PDA

View Full Version : Les requins pourraient-ils complètement disparaître du Pacifique ?Liti
06-11-2012, 04:52 PM
Les requins pourraient-ils complètement disparaître du Pacifique ?
7999
La disparition possible des squales des eaux de l’océan Pacifique suscite l’inquiétude des scientifiques. C’est ce que révèle une étude publiée dans la revue Conservation Biology, après un examen, mené depuis 1995, des requins remontés à bord des bateaux de pêches, de leur nombre et de leur âge.


Thông tin cá mập có nguy cơ biến mất khỏi vùng biển Thái Bình Dương làm dấy lên lo ngại của các nhà khoa học. Đây là kết quả của một cuộc nghiên cứu, thực hiện từ năm 1995, được công bố trên tạp chí Bảo tồn sinh vật học. Theo cuộc điều tra cho thấy cá mập bị săn bắt làm ảnh hưởng đến số lượng và lứa tuổi của chúng.


17% de la population de requins à pointe blanche en moins dans l'océan Pacifique, chaque année entre 1995 et 2010 : c'est le constat que font les scientifiques. Autre indicateur alarmant : la taille des squales, qui diminue. Preuve qu'ils n'ont pas le temps d'arriver à maturité. En cause, dans ces phénomènes : la pêche.

Theo nhận định của các nhà khoa học, từ năm 1995 đến năm 2010, số lượng cá mập mũi trắng trong khu vực Thái Bình Dương giảm 17% mỗi năm. Ngoài ra một điều đáng báo động nữa là kích thước của các loài cá mập đang giảm, bằng chứng là chúng không có thời gian để trưởng thành. Nguyên nhân của các hiện tượng trên là do sự đánh bắt loài cá này.

Malgré les interdictions de pêcher et de découper les ailerons, 73 millions de requins sont tués chaque année, d'après WWF. Des interdictions peu respectées, notamment parce que, d'après l'étude publiée dans la revue Conservation Biology, la demande de viande de requins est en augmentation. Hong Kong, par exemple, en importe 10 000 tonnes par an et en revend la majorité à la Chine.

Mặc dù đã có những lệnh cấm đánh bắt và cắt vây cá mập nhưng Quỹ Thiên nhiên quốc tế (WWF) cho biết vẫn có 73 triệu con cá mập bị giết mỗi năm. Theo cuộc nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Bảo tồn Sinh vật học, các lệnh cấm này ít được tuân thủ là do nhu cầu về thịt cá mập ngày càng tăng. Ví dụ cụ thể, Hồng Kông nhập khẩu 10.000 tấn cá mập mỗi năm và bán lại phần lớn cho Trung Quốc.

Plusieurs espèces de requins sont en déclin dans l’océan Pacifique, comme le requin bleu et le requin mako. En tout, ce sont 180 espèces qui sont menacées, contre seulement 15 en 1996.

Nhiều chủng loại cá mập trên Thái Bình Dương đang giảm dần như cá mập xanh và cá mập mako. Ngày nay tổng cộng có 180 loài cá mập đang bị đe doạ trong khi năm 1996 là 15 loài.

De manière générale, les requins sont particulièrement fragiles, parce qu'ils atteignent tard leur majorité sexuelle. Ils sont donc souvent pêchés avant d'avoir fait des petits. Un véritable problème pour la reproduction de l'espèce.

Nói chung, cá mập đặc biệt bị đe doạ vì chúng trưởng thành chậm. Chúng thường bị đánh bắt trước khi kịp đến tuổi trưởng thành. Đây thực sự là một vấn đề đối với sự phục hồi của chúng.


Theo RFI