PDA

View Full Version : 12 bức ảnh đến từ trí tưởng tượng tuyệt vờitrucmai
24-11-2012, 07:57 AM
Bằng trí tưởng tượng, khả năng quan sát, các nhiếp ảnh gia biến những sự vật rất quen thuộc trong đời sống trở nên đẹp khác lạ.


http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/RbnqqtdsaC9jZTSp..ypqw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD01MDA7cT04NTt3PTUwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/11/23/t1-jpg_041258.jpg
Ảnh của Prismes.

http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/gu1NhInIiCzb5EVxgCBSOg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD03NDg7cT04NTt3PTUwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/11/23/t2-jpg_041259.jpg
Ảnh của Beci Anne.

http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/a.Mn.5DvSIdTMOre8I6lgw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD01MDA7cT04NTt3PTUwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/11/23/t3-jpg_041259.jpg
Tác giả Alejka.

http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/4QQAPPPTOdRk0k3j4UH0bg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD01MDA7cT04NTt3PTUwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/11/23/t4-jpg_041258.jpg
Tác giả FikreesProjects.

http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/lmDdD9VSxagY7WyYneThDA--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD01MDA7cT04NTt3PTUwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/11/23/t5-jpg_041258.jpg
Tác giả Addy-ack.

http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/MDKHpcDJeBBympYXajqpSQ--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD01MDA7cT04NTt3PTUwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/11/23/t6-jpg_041308.jpg
Ảnh của Healzo.

http://l1.yimg.com/bt/api/res/1.2/yiCmpySb58PdSTxUCzrEBg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD01MDA7cT04NTt3PTUwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/11/23/t7-jpg_041310.jpg
Tác giả Alejka.

http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/usVpsGHkt7eK3qW1jmdFcw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMzM7cT04NTt3PTUwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/11/23/t8-jpg_041310.jpg
Tác giả Krawat93.

http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/Gt7c4kTOH19NViHBXCrQmw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD0zMzM7cT04NTt3PTUwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/11/23/t9-jpg_041311.jpg
Tác giả Corrie White.

http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/kG1PNzCwAqnhxWTHpzYj2Q--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD01MDA7cT04NTt3PTQ4Nw--/http://l.yimg.com/os/247/2012/11/23/t10-jpg_041311.jpg
Tác giả Alephunky.

http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/maarLis4eDU217nxRwFxlw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD02NzM7cT04NTt3PTUwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/11/23/t11-jpg_041318.jpg

Ảnh của Diana Cretu.

http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/OYY5IJrNZzncYBFhoyaSQw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Zmk9aW5zZXQ7aD01MDA7cT04NTt3PTUwMA--/http://l.yimg.com/os/247/2012/11/23/t12-jpg_041319.jpg
Tác giả Sugarock99.


Hải Lan
Ảnh: Nphoto