PDA

View Full Version : Tiếng Việt quê tabanhdacua
29-11-2012, 09:41 AM
1

Trái đất rộng bao thứ tiếng (í a)
Tiếng Việt quê ta, hồn nhiên lời nói thánh thót như lời ca (ơ) tiếng đàn
lời ca... tiếng đàn.
Mỗi (í a) sớm dậy thân thiết nghe bốn bề.
người (a í a) qua đường chung tiếng Việt cùng tôi.

2

Chưa thành chữ viết (í a) đã (í a) vẹn tròn lời nói
Vầng trăng cao, đêm cá (ơ) biệt tăm (ơ) sao mờ
biệt tăm... sao mờ...
Ôi tiếng Việt, như đất cày, như lụa.
Óng (í a) tre ngà, mềm mại như tơ.

3

Mát lịm tiếng SUỐI (í a) HEO (í) MAY gợi về đường xa
Một tiếng NHỚ (ơ) kìa nón ai thẳm xa (ơ) bên trời.
thẳm xa bên trời
Tiếng (í a) cha dặn khi lũ về bão dội,
cánh nôi mơ màng giọng mẹ à ơi.

4

Phiêu bạt xa lắc (í a) cuối bể cùng trời.
Người ơi! người có gọi khẽ tiếng Việt trong những đêm dài?
trong những đêm dài.
Ai (í a) lỡ đường quên giống nòi gốc nguồn,
trong (í a) tiếng Việt quay về cùng tôi!

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/nBuor7ScaK0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>