PDA

View Full Version : Chương trình dạy tiếng Pháp cho người Việt Nam mới học trên TV5!!!Liti
30-11-2012, 01:26 PM
Đây là chương trình dạy tiếng Pháp của TV5 dành cho người mới học:

http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/enseigner-apprendre-francais/Premiere-classe/p-2040-s1-z165-lg10-Apprendre-le-francais-en-ligne-avec-Premiere-classe.htm?&pid=2040&signal=1&zone=165