PDA

View Full Version : Cách thiết lập bàn phím tiếng NhậtPhuongMy
09-11-2008, 12:07 AM
<p>Chuẩn bị: đĩa Windows của m&#225;y.<br />
<br />
<br />
Để c&#243; thể sử dụng b&#224;n ph&#237;m tiếng Hoa, Nhật, H&#224;n..., ta cần phải thiết lập th&#234;m phần Hỗ trợ ng&#244;n ngữ Đ&#244;ng &#193; cho m&#225;y. Để thiết lập phần n&#224;y, bạn v&#224;o Start/Control Panel/Regional and Languages Options/Languages. Cửa sổ Regional and Languages Options sẽ xuất hiện như b&#234;n dưới:<br />
<br />
<br />
<img width="400" src="/diendan/FileUpload/thietlaptiengNhat1_2.jpg" alt="" /><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
- Trong cửa sổ Languages, check v&#224;o 2 &#244; Install files for complex script and right to left languages (tiếng Việt, Th&#225;i...) v&#224; Install files for East Asian Languages (Hoa, Nhật, H&#224;n...)<br />
<br />
- Sau khi nhấn Apply, m&#225;y sẽ y&#234;u cầu bạn đưa đĩa nguồn Windows v&#224;o hoặc chỉ tới thư mục i386 của hệ điều h&#224;nh đang sử dụng. Nếu m&#225;y đ&#227; c&#243; sẵn thư mục i386, bạn chỉ cần chỉ đường dẫn đến thư mục n&#224;y l&#224; được. Nếu m&#225;y kh&#244;ng c&#243; i386, bạn đưa đĩa nguồn Windows v&#224;o v&#224; nhấn Apply => OK.<br />
<br />
- Khi ch&#233;p xong c&#225;c file cần thiết (m&#225;y tự l&#224;m), bạn sẽ được y&#234;u cầu restart lại hệ thống.<br />
<br />
- Sau khi khởi động lại m&#225;y, bạn v&#224;o lại Start/Control Panel/Regional and Languages Options/Languages, click v&#224;o Details. Cửa sổ Text Service and Input Languages sẽ hiện ra như b&#234;n dưới:<br />
<br />
<br />
<img width="400" src="/diendan/FileUpload/thietlaptiengNhat2.jpg" alt="" /><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
- Trong cửa sổ Text Services and Input Languages, nhấn Add v&#224; chọn ng&#244;n ngữ cần th&#234;m cho m&#225;y (VD: add ng&#244;n ngữ cần g&#245; l&#224; Chinese PRC (Khựa :D), Keyboard l&#224; Microsoft Pinyin IME 3.0, hoặc add ng&#244;n ngữ cần g&#245; l&#224; Japanese (Nhựt Bổn :D), Keyboard l&#224; Microsoft IME Standard 2002 ver. 8.1...).<br />
<br />
- Trong cửa sổ n&#224;y, bạn nhớ click v&#224;o tab Language bar v&#224; đ&#225;nh dấu v&#224;o 1 trong 2 &#244; Show the language bar on the desktop hoặc Show additional language bar icons in the taskbar.<br />
<br />
- Lúc n&#224;y, để g&#245; tiếng Nhật, bạn chỉ cần nhắp v&#224;o chỉ thị ng&#244;n ngữ tr&#234;n desktop, chọn ng&#244;n ngữ cần g&#245; l&#224; Japanese, thanh ng&#244;n ngữ sẽ hiển thị như h&#236;nh b&#234;n dưới:<br />
<br />
<br />
<img width="600" src="/diendan/FileUpload/thietlaptiengNhat3.jpg" alt="" /><br />
<br />
<br />
- Bạn nhắp v&#224;o A Input Mode (Romaji), chọn kiểu g&#245; ưa th&#237;ch của m&#236;nh (Hiragana, Full-Width Katakana, Direct input…) . <br />
<br />
<strong>Mẹo:</strong></p>
<p>1. Th&#244;ng thường, b&#224;n ph&#237;m tiếng Nhật, để sẵn c&#225;ch g&#245; Romaji (tức l&#224; giống tiếng Anh), v&#236; thế, ta chuyển sang tiếng Nhật (g&#245; bằng Hiragana) bằng c&#225;ch click v&#224;o chữ A Input mode để chọn Hỉagganna tr&#234;n thanh ng&#244;n ngữ, hoặc nhấn Alt v&#224; ~ cùng lúc.<br />
<br />
2. Để chú &#226;m đọc của chữ Kanji, h&#227;y nhấn giữ ph&#237;m Alt, rồi g&#245; OLU.</p>

ngocthuythuong
02-07-2014, 11:45 AM
Hướng dẫn cài và sử dụng bộ gõ tiếng Nhật trên máy tính


http://youtu.be/tHszJJKxIes