PDA

View Full Version : phrenomaniathanhthanh
08-01-2013, 09:24 AM
phrenomania: mê sảng cấp; mê sảng do suy kiệt

(cũng gọi là acute delirious mania; acute delirium; collapse delirium)


phrenomania: delirium caused by extreme physical depression induced by a shock, profuse haemorrhage, exhausting labour, etc


mê sảng cấp: mê sảng gây ra bởi suy kiệt thể chất tột độ gây ra bởi sốc, xuất huyết nặng, sinh nở làm kiệt sức, v.v...

Tham khảo: acute delirium: http://vietgle.vn/diendan/showthread.php/30482-acute-delirium