PDA

View Full Version : Chúng ta là những nhà vô địch !gogo1
29-12-2008, 05:51 PM
<p>Tổ quốc ơi</p>
<p>Sao tự h&#224;o đến thế</p>
<p>Những ch&#224;ng trai</p>
<p>Quần đ&#249;i &#225;o số</p>
<p>Trước giờ xung trận</p>
<p>Kh&#244;ng một lời tuy&#234;n bố</p>
<p>Kh&#244;ng một vẻ kho&#225;c lo&#225;c hu&#234;nh hoang</p>
<p>Nhưng họ đ&#227; thắng</p>
<p>Một chiến thắng huy ho&#224;ng</p>
<p>Chỉ với một l&#242;ng quả cảm</p>
<p>"Dẫu c&#243; chết trận n&#224;y cũng phải đ&#225;!"</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>Gửi tặng c&#225;c ch&#224;ng trai Việt Nam v&#224; c&#225;c bạn</p>