PDA

View Full Version : Đố vui dân gianemcungyeukhoahoc
26-02-2013, 09:37 AM
Nói trước, đây là những câu đố mà các cụ ta ngày xưa đố nhau, rất là "trí tuệ", không hề "bậy bạ" đâu nha! ;))
Mình tròn da lại trắng xinh
Hễ nóng đến mình thì ưỡn vú ra

... là gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:

Bánh rán, bánh tráng

emcungyeukhoahoc
26-02-2013, 10:02 AM
Có miệng mà chẳng nói chi
Bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn... là gì?Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^Đáp án:
Cái chum

emcungyeukhoahoc
26-02-2013, 10:09 AM
Ăn đàng miệng ra đàng lưng
Động đến hai sừng thì vãi cứt ra

... là gì?Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^


Đáp án:
Cái bào gỗ

emcungyeukhoahoc
26-02-2013, 10:12 AM
Ăn trước mà lại ăn thừa
Mỗi ngày hai bữa sớm, trưa nhọc nhằn

... là cái gì?Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^


Đáp án:
Bát đĩa

emcungyeukhoahoc
26-02-2013, 10:18 AM
Anh đỏ liếm đít chị đen
Chị thì chẳng nói, ăn quen liếm hoài

... là việc gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^Đáp án:
Nấu ăn

emcungyeukhoahoc
26-02-2013, 10:28 AM
Anh đứng bên ni sông
Em đứng bên tê sông
Đuổi nhau kì cùng
Chẳng bắt được nhau

... là cái gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^


Đáp án:
Hai tai cối xay lúa

emcungyeukhoahoc
26-02-2013, 10:30 AM
Anh ngồi đâu em cũng ngồi hầu
Yêu em anh mới mớm trầu cho em
... là cái gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Cái ống nhổ

emcungyeukhoahoc
26-02-2013, 10:33 AM
Ao tròn vành vạnh
Nước lạnh như tiền
Con gái như tiên
Trần mình xuống lội
... là gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Bánh trôi

emcungyeukhoahoc
26-02-2013, 10:35 AM
Bằng cái đĩa, xỉa xuống ao
Ba mai chín cuốc mà đào không lên
... là gì?

Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Bóng mặt trăng (hoặc bóng mặt trời)


Bằng cái dĩa xỉa xuống ao
Ba quân thiên hà đào hoài không lên
... là gì?


Đáp án:
Mặt trăng

emcungyeukhoahoc
26-02-2013, 10:37 AM
Bằng cái ống lươn nuốt cả thuyền buồm
Nuốt cả ca nô
Nuốt sông, nuốt bể, nuốt hồ
Nuốt ba trái núi không no miệng này
... là cái gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Ống đựng tranh vẽ

emcungyeukhoahoc
26-02-2013, 01:35 PM
Bằng cái lá đa, đi xa về gần
... là cái gì?

Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Bàn chân

emcungyeukhoahoc
28-02-2013, 05:39 PM
Bằng cái lá tre, ngo ngoe dưới nước
... là con gì?

Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Con đỉa

emcungyeukhoahoc
28-02-2013, 05:40 PM
Bằng một bước mà bước không qua
... là gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Cái bóng

emcungyeukhoahoc
28-02-2013, 05:45 PM
Bằng trang cái nón, cả bọn được nhờ
... là cái gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Nồi cơm

emcungyeukhoahoc
28-02-2013, 05:52 PM
Bị vặn, bị trói, bị gài
Mà lại đội nặng, hàng ngày khổ đau
... là cái gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Cái rế

emcungyeukhoahoc
28-02-2013, 05:57 PM
Bốn anh cùng chung một nhà
Cùng sinh một giáp cùng ra một hình
Một anh thì đỗ cống sinh
Một anh quỷ quái như tinh trong nhà
Một thì xấu nết xấu na
Một anh ăn vụng cả nhà đều ghen
... là con gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Chuột cống, chuột nhắt, chuột chù và chuột đồng

emcungyeukhoahoc
28-02-2013, 06:00 PM
Bốn bên kín cổng cao thành
Sông không có nước, cá giành vào ra
Voi đi đến đó chẳng qua
Hai bên văn võ nghĩa mà làm sao
... là gì?

Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Cờ tướng

emcungyeukhoahoc
28-02-2013, 06:03 PM
Bốn bên thành luỹ hiểm cao
Có một thằng trọc nhảy vào nhảy ra
... là cái gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Lu nước và cái gáo

emcungyeukhoahoc
01-03-2013, 12:16 PM
Bốn bên thành quách luỹ cao
Muốn chơi con nào, nắm óc kéo ra

... là cái gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Bàn cờ tướng

emcungyeukhoahoc
02-03-2013, 09:27 AM
Bốn cột một kèo
Có lọ mắm heo
Mèo bò không tới
... là con gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Con bò

emcungyeukhoahoc
04-03-2013, 12:19 PM
Bốn con cùng ở một nhà
Được mẹ chia của tách ra mỗi người

... là cái gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Ấm chén

emcungyeukhoahoc
07-03-2013, 09:58 AM
Bốn o trong tỉnh mới ra

Nước da trắng toát như hoa cúc tần
Một anh công tử tần ngần
Một vòi tong tỏng như cần câu tre
... là cái gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^


Đáp án:
Bộ đồ trà

emcungyeukhoahoc
11-03-2013, 10:05 AM
Ba đầu, bốn lưỡi, sáu tai
Một đầu đội nón còn hai ở trần

... là gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Người đi cày và hai con trâu

emcungyeukhoahoc
12-03-2013, 09:37 AM
Ba cây sinh một quả

Ra rả toàn những hạt

... là cái gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Nồi cơm

emcungyeukhoahoc
13-03-2013, 04:01 PM
Ba ông ngồi ghế
Một ông cậy thế
Một ông cậy thần
Một ông tần ngần
Đút vòi vô lửa

... là cái gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Bễ lò rèn

emcungyeukhoahoc
15-03-2013, 10:30 AM
Ba tháng cuốn cờ chờ con đỏ
Một phen cởi giáp cứu dân đen
... là việc gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Ngô trổ cờ

emcungyeukhoahoc
16-03-2013, 11:12 AM
Buổi xuân xanh người chuộng, kẻ yêu
Càng cao danh vọng, càng nhiều gian nan
Lòng không dạ đói lang thang
Thương người quân tử hai hàng chong chong

... là gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Cây tre

emcungyeukhoahoc
18-03-2013, 09:28 AM
Bùng bình là bùng bình bầu
Cái răng ở dưới cái đầu ở trên

... là cái gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^Đáp án:
Cái nơm cá

emcungyeukhoahoc
19-03-2013, 10:34 AM
Cũng thành cũng quách cũng đao binh
Đoàn quân vây bọc chung quanh mấy vòng
Đương khi tập trận hoả công
Gặp cơn giông tố thành trong tối mò

... là cái gì?Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^


Đáp án:
Đèn kéo quân

emcungyeukhoahoc
20-03-2013, 09:36 AM
Cả nhà có một bà ăn cơm hớt

... là cái gì?Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Đôi đũa cả

emcungyeukhoahoc
21-03-2013, 10:06 AM
Cái cây bên ta
Cái lá bên ngô
Cái ngọn tày bồ
Cái gốc tày tăm

... là cái gì?Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^
Đáp án:
Cái diều

emcungyeukhoahoc
22-03-2013, 09:48 AM
Cỏng còng là cỏng còng cong
Làm cho con gái mẹ chồng tốt tươi
Lão già tuổi bảy tám mươi
Bỏ đường hoa nguyệt còn chơi cỏng còng

... là cái gì?


Đáp án:
Cái lược

emcungyeukhoahoc
22-03-2013, 12:54 PM
Cổ cao hai ngấn miệng tròn
Đó no ngày tháng bị mòn cả trôn

... là cái gì?

Đáp án:
Cái nồi đất

emcungyeukhoahoc
23-03-2013, 12:34 PM
Của mình mình chẳng hay dùng
Người ta cẩn trọng, nằm lòng nhớ kêu

... là gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^
Đáp án:
Cái tên

emcungyeukhoahoc
25-03-2013, 10:03 AM
Cái chi bằng cái cổ cò
Ăn ba bốn rú (núi) chẳng no cái diều?

... là cái gì?

Đáp án:
Cái dao rựa

emcungyeukhoahoc
26-03-2013, 09:57 AM
Cái gì bằng bàn tay

Mưa ba đêm ba ngày không ướt?

... là gì?Đáp án:

Tai bò

emcungyeukhoahoc
27-03-2013, 04:51 PM
Cái gì không miệng mà kêu
Tội thì không tội bị treo xà nhà?

... là cái gì?

Đáp án:

Cái trống

emcungyeukhoahoc
28-03-2013, 09:37 AM
Cái gì lưỡi bén mình ơi
Liếm xe xe toạc, liếm người người đau?

... là cái gì?


Đáp án:
Con dao

emcungyeukhoahoc
29-03-2013, 02:11 PM
Cái gì lạ lắm
Tên trùng một âm
Nước đục, chui lầm
Thì tiêu đời cá?

... là cái gì?

Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:

Cái lờ

emcungyeukhoahoc
30-03-2013, 09:29 AM
Cái gì mà thuộc của mình
Mình lại ít dùng, thiên hạ dùng luôn?

... là gì?

Đáp án:
Cái tên

emcungyeukhoahoc
01-04-2013, 10:42 AM
Cái gì như thể khí trời
Ngày đêm quanh quẩn ở nơi cạnh mình
Không hương, không sắc, không hình
Không hình không sắc mà mình không qua?

... là gì?Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^
Đáp án:
Lòng cha mẹ

emcungyeukhoahoc
02-04-2013, 11:12 AM
Cái hình tròn trịa, cái mặt thì to
Nhồi lăn với bột, cân đo với đường

... là cái gì?
Đáp án:
Bánh xe

emcungyeukhoahoc
03-04-2013, 11:17 AM
Cái mình nho nhỏ cái mỏ nâu nâu
Xuống tắm ao sâu, lên cày ruộng cạn

... là cái gì?

Đáp án:
Cây bút mực

emcungyeukhoahoc
04-04-2013, 11:28 AM
Cây bằng cái kim lá bằng cái quạt
Cây cao cao ngất, cao quá đỉnh ngàn

... là cái gì?

Đáp án:
Con diều

emcungyeukhoahoc
05-04-2013, 10:50 AM
Cây cao nghìn trượng
Lá rụng tứ tung
Nấu thì được, nướng thì không

... là gì?


Đáp án:
Hạt mưa

emcungyeukhoahoc
08-04-2013, 11:00 AM
Cây cao nghìn trượng, lưỡng cốt lưỡng bì
Gió thổi ù ì, đàn kêu ộng ạnh

Là cái gì?Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^Đáp án:
Con diều

emcungyeukhoahoc
09-04-2013, 11:38 AM
Cây cao vòi vọi, có đọi nước đầu

... là cây gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Cây dừa

emcungyeukhoahoc
10-04-2013, 10:19 AM
Cây khô đem để trong nhà
Chỉ có một quả chẳng già khi non

... là cái gì?

Đáp án:
Cân đòn

emcungyeukhoahoc
11-04-2013, 12:14 PM
Cây khô mọc rễ trên đầu
Sông sâu chẳng sợ, sợ cầu bắc ngang


... là gì?Đáp án:
Cột buồm

emcungyeukhoahoc
12-04-2013, 10:45 AM
Cây lăn tăn, dễ ăn khó trèo

... là cây gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Cây lúa

emcungyeukhoahoc
13-04-2013, 11:28 AM
Cây suôn đuồn đuột trong ruột có dây

... là cái gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Nến

emcungyeukhoahoc
15-04-2013, 10:26 AM
Chẳng giao tranh cũng đội binh
Gươm trần giáo tuốt chạy quanh tứ bề
Sa trường ánh lửa lập loè
Lướt qua phương bắc lại về phương đông

... là cái gì?

Đáp án:
Đèn kéo quân

emcungyeukhoahoc
17-04-2013, 10:28 AM
Chẳng học mà thật là hay
Một trăm thứ chữ, viết ngay được liền

... là cái gì?

Đáp án:
Cây bút

emcungyeukhoahoc
18-04-2013, 11:19 AM
Chặt không đứt
Bứt không rời
Phơi không khô
Chụm không cháy

... là con gì?


Đáp án:
Con sam

emcungyeukhoahoc
22-04-2013, 10:48 AM
Chị ơi chị ơi xích lại cho gần
Cho tôi chấm chút một hàng lệ rơi

Là cái gì?

Đáp án:
Lọ mực

emcungyeukhoahoc
23-04-2013, 10:29 AM
Chị kia xách nón đi đâu
Tôi đi kiếm thuốc lo âu cho chồng

... là con gì?

Đáp án:
Con ễnh ương

emcungyeukhoahoc
25-04-2013, 10:38 AM
Chịu tay bóc lột của người
Thân tàn gầy guộc không lời thở than
Suốt năm cuộc sống điêu tàn
Sinh ra môt lũ con ngoan nối dòng
... là cái gì?


Đáp án:
Cuốn lịch

emcungyeukhoahoc
26-04-2013, 11:09 AM
Chân đạp miền thanh địa
Đầu đội mũ bình thiên
Mình mặc áo mã tiên
Ban ngày đôi ba vợ
Tối nằm riêng kêu trời

... là con gì?

Đáp án:
Con gà trống

emcungyeukhoahoc
02-05-2013, 01:11 PM
Chân vô số, vảy vô kể
Có hai cánh thè lè mà chẳng biết bay

... là gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Nhà ngói

emcungyeukhoahoc
03-05-2013, 11:16 AM
Chung chung như lá quốc kì
Bốn góc thước thợ anh thì nhớ không
Hai ngang cửa sổ song song
Vừa đôi phải lứa như vợ chồng ta
—» Là gì?


Đáp án:
Hình chữ nhật

emcungyeukhoahoc
04-05-2013, 10:34 AM
Có đầu mà chẳng có đuôi
Có một khúc giữa cứng môi lại mềm
—» Là cái gì?
Đáp án:
Đòn gánh

emcungyeukhoahoc
06-05-2013, 10:44 AM
Có càng mà chẳng có chân
Có hai con mắt to bằng ốc bươu
—» Là cái gì?


Đáp án:
Kính đeo mắt

emcungyeukhoahoc
07-05-2013, 10:30 AM
Có cánh có mỏ mà nỏ có bay
Đi đêm về ngày lại chui xuống nước
—» Là cái gì?

Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^
Đáp án:
Mỏ neo

emcungyeukhoahoc
08-05-2013, 10:18 AM
Có cây mà chả có cành
Có quả để dành mà cúng tiên sư
... là cây gì?

Đáp án:
Cây cau

emcungyeukhoahoc
09-05-2013, 11:02 AM
Có cay mà chẳng có thơm
Có mũi không mồm lại chẳng có tay
Không mồm bà có lưỡi dài
Liếm ai nấy chết, có tài mà ghê
—» Là cái gì?
Đáp án:
Con dao

emcungyeukhoahoc
10-05-2013, 10:53 AM
Cô kia con cái nhà ai
Cái thân xam xám da chì
Đầu thì tóc phượng phương phi
Bốn vú lạnh ngắt đánh thì kêu la

... là cái gì?

Đáp án:
Cái chuông

emcungyeukhoahoc
11-05-2013, 10:24 AM
Có lửa thì đẻ
Không lửa thì nằm ấp con
Đẻ ra chuyển động núi non
—» Là cái gì?
Đáp án:
Cây súng

emcungyeukhoahoc
13-05-2013, 05:24 PM
Có mặt mà chẳng có mồm
Râu ria ba sợi chạy vòng chạy vo
—» Là cái gì?
Đáp án:
Cái đồng hồ

emcungyeukhoahoc
14-05-2013, 10:10 AM
Có miệng mà chẳng nói chi
Bụng phình như chửa, bỏ gì cũng ăn
—» Là cái gì?
Đáp án:
Cái chum

emcungyeukhoahoc
15-05-2013, 10:52 AM
Cò quăm lấy ở dưới đầm
Đem về nấu nướng rì rầm cả đêm
Cò quăm cành láng cành đen
Nấu đi nấu lại chưa mềm cò quăm
—» Là gì?


Đáp án:
Củ ấu

emcungyeukhoahoc
16-05-2013, 10:25 AM
Con gì có vỏi có vòi
Không chân, không cẳng có đôi tai dài
Bụng thì như con cóc mài
Ăn thì chẳng muốn, cả ngày đái luôn?
—» Là cái gì?


Đáp án:
Ấm trà

emcungyeukhoahoc
17-05-2013, 10:50 AM
Con chi mào đỏ lông mượt như tơ
Sáng sớm tinh mơ, gọi người ta dậy
—» Là con gì?
Đáp án:
Con gà trống

emcungyeukhoahoc
21-05-2013, 10:45 AM
Cái gì nhất diện chỉ thiên
Tứ túc chỉ địa, người siêng cưỡi hoài
Không ăn mà vẫn sống dai
Chẳng tốn cọng cỏ, chẳng hoài hột cơm
—» Là cái gì?


Đáp án:
Cái ghế đẩu

emcungyeukhoahoc
22-05-2013, 11:57 AM
Con mắt thì con mắt nghé
Cái đuôi quắn lại có nghề cắn ngang
Cắn đủ thức trắng thức vàng
Cắn đủ các nước phụng loan chẳng từ
—» Là cái gì?


Đáp án:
Cái kéo

emcungyeukhoahoc
23-05-2013, 10:41 AM
Cong cong như cái bắp cày
Ban đêm thì có ban ngày thì không
Chính giữa thì có cái bông
Lấy tay đâu cái, cái mồng đỏ hoe
—» Là cái gì?


Đáp án:
Đèn dầu

emcungyeukhoahoc
24-05-2013, 10:31 AM
Ðường ngay thông thống
Hai cống hai bên
—» Là gì?


Đáp án:
Cái mũi

emcungyeukhoahoc
25-05-2013, 10:37 AM
Dầm son hai má dầm son
Chơi sông chơi lạch chơi hòn cù lao
—» Là con gì?


Đáp án:
Vịt xiêm

emcungyeukhoahoc
27-05-2013, 11:46 AM
Ðồi cao hai cống hai bên
Dưới đơm hàng lược, trên mền hàng gương
—» Là gì?
Đáp án:
Cái mặt

emcungyeukhoahoc
28-05-2013, 10:38 AM
Đường ngay thông thống
Hai cống hai bên
Trên hàng gương,
Dưới hàng lược
—» Là gì?


Đáp án:
Cái mặt

emcungyeukhoahoc
29-05-2013, 10:52 AM
Đầu bằng con ruồi, đuôi bằng cái đĩa

—» Là lá gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Lá trầu

emcungyeukhoahoc
30-05-2013, 11:23 AM
Đầu khom lưng khúc rồng
Sinh bạch tử hồng
Xuân hạ thu đông
Bốn mùa có cả
—» Là con gì?
Đáp án:
Con tôm

emcungyeukhoahoc
31-05-2013, 10:23 AM
Đầu rồng đuôi phụng xum xuê
Mùa xuân ấp trứng mà hè nở con
—» Là cây gì?

Đáp án:
Cây cau

emcungyeukhoahoc
03-06-2013, 10:29 AM
Đầu rồng, đuôi phượng, cánh tiên
Ngày năm ba vợ, tối ngủ riêng một mình
—» Là con gì?


Đáp án:
Con gà trống

emcungyeukhoahoc
04-06-2013, 10:47 AM
Đầu tròn lông lóc
Khi thì ném xuống, khi tung lên trời
Lúc bị người đấm, lúc bị người đá
Lúc bị bỏ giỏ, lúc đau như dần
Trẻ già tíu tít ngoài sân
Cứ thấy nó đến co chân chạy dài
—» Là cái gì?


Đáp án:
Quả bóng

dohoibietboi
04-06-2013, 11:16 AM
Oh, cái trò đố vui này hay nhỉ =D>, sao giờ mình mới biết ta... 8-X

emcungyeukhoahoc
05-06-2013, 10:54 AM
Đầu tròn mình nhỏ thon thon
Nắm đầu vặn cổ hai hàng lệ rơi

—» Là cái gì?
Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Vòi nước

emcungyeukhoahoc
06-06-2013, 10:53 AM
Đến đây hỏi khách tương phùng
Con gì mọc cánh dạo cùng nước non

—» Là cái gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Chiếc thuyền buồm

emcungyeukhoahoc
07-06-2013, 11:05 AM
Đâm vô rồi lại kéo ra
Vắng cửa vắng nhà rồi lại đâm vô
—» Là cái gì?

Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^


Đáp án:
Cái ổ khoá

emcungyeukhoahoc
10-06-2013, 10:37 AM
Đi đâu mấy tháng không màng
Nghèo hèn không phụ giầu sang không màng
—» Là con gì?

Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Con chó

emcungyeukhoahoc
11-06-2013, 11:45 AM
Đi đâu mà đổ mồ hôi
Chiều trái không ngồi, trầu thuốc không ăn
—» Là cái gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Con lật đật

emcungyeukhoahoc
12-06-2013, 10:59 AM
Đi lè lưỡi về lè lưỡi
—» Là cái gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Cái cày

emcungyeukhoahoc
14-06-2013, 10:57 AM
Đi nằm, đứng nằm, nằm thì đứng
—» Là gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Bàn chân

emcungyeukhoahoc
15-06-2013, 10:20 AM
Đi thì ăn trốc ngồi trên
Về thì len lén, ngồi bên xó hè
—» Là cái gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Cái nón

emcungyeukhoahoc
17-06-2013, 11:20 AM
Đi thì đứng, dừng thì ngã
—» Là cái gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Xe đạp

emcungyeukhoahoc
18-06-2013, 10:53 AM
Đi thì ve vẩy, về thì giãy chết
—» Là cái gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Cái áo dài

emcungyeukhoahoc
20-06-2013, 11:07 AM
Đông Ngô, Gia Cát đánh lẫn nhau
Một trận hoả phong khách lắc đầu
Đông Ngô thất thế,
Đông Ngô thoát Gia Cát ở lại đánh trận sau
—» Là việc gì?
Đáp án:
Rang ngô

emcungyeukhoahoc
21-06-2013, 06:32 PM
Ở nhà bằng cỡ bắp tay
Ra đường bành trướng to tày cái nia
—» Là cái gì?


Đáp án:
Cái ô

emcungyeukhoahoc
22-06-2013, 10:19 AM
Em đây anh đoán giống ai
Cổ thì dây thắt, mình dài lưng ong
Anh yêu, anh bế anh bồng
Cõng em đi khắp ruộng đồng bờ ao
Về nhà lơ lửng trên cao..
—» Là cái gì?


Đáp án:
Cái giỏ đựng cá

emcungyeukhoahoc
24-06-2013, 10:43 AM
Eo lưng thắt đáy
Miệng rộng xoan xoan
Ban ngày hầu hạ cửa quan
Tối lại nghênh ngang đứng đó
—» Là cái gì?


Đáp án:
Cái ống nhổ

emcungyeukhoahoc
25-06-2013, 10:34 AM
Eo lưng thắt đáy ngậm trái hồ lô
Mở miệng ra kinh hồn bạt vía
—» Là cái gì?


Để biết đáp án, các bạn bôi đen hàng chữ bên dưới hai chữ "Đáp án" sau đây. Nhưng trước tiên các bạn nên thử tự giải đáp trước đi nhé! ^^

Đáp án:
Cây súng

emcungyeukhoahoc
26-06-2013, 10:21 AM
Già thì đặc bí bì bì
Con gái đương thì, rỗng toác toà loa
Ngoài xanh trong trắng như ngà
Đàn ông cũng chuộng, đàn bà cũng yêu
—» Là gì?


Đáp án:
Quả cau

emcungyeukhoahoc
27-06-2013, 10:29 AM
Giúp người trải mấy nghìn thu
Sao người lại bảo ta ngu vô cùng
Sách ta mang luôn trong lòng
Sao ta lại dốt lạ lùng lắm thay
Của ta ta mang xưa nay
Sao người lại bảo của ngay đàn bà
—» Là con gì?


Đáp án:
Con bò đực

emcungyeukhoahoc
28-06-2013, 10:23 AM
Họ em cùng với họ người
Tên em cùng loài ở chốn biển sâu
Đường ray, thanh sắt, nhịp cầu
Có em gắn bó với nhau không rời
—» Là cái gì?

Đáp án:
Đinh ốc

emcungyeukhoahoc
29-06-2013, 10:54 AM
Học tập cho kì đến hói đầu
Bề ngoài ra dáng khôn ngoan lắm
Rốt cục khôn ngoan chỉ bộ râu
—» Là cái gì?


Đáp án:
Cây bút lông

emcungyeukhoahoc
01-07-2013, 10:41 AM
Hữu bì, hữu cốt, vô thân nhục
Nghi xuân nghi hạ, bất nghi đông

(Có da, có xương, không có thịt
Chỉ mùa xuân, mùa hạ được nhắc đến, mùa đông thì không)
—» Là cái gì?

Đáp án:
Cái quạt

emcungyeukhoahoc
02-07-2013, 11:18 AM
Hai đầu hai má áp nhau
Trông trước trông sau đem ra mà ủi

—» Là cái gì?


Đáp án:
Tông đơ cắt tóc

emcungyeukhoahoc
03-07-2013, 11:06 AM
Hai đầu, một trốt, một đuôi
Dầm mưa dãi nắng, dấu đầu thò đuôi

—» Là gì?

Đáp án:
Mái tranh

obaasan
03-07-2013, 11:23 AM
Trốt là gì hè? Obaa bó tay mấy câu đố của em cưng hu hu, không tài nào nghĩ ra.

emcungyeukhoahoc
03-07-2013, 11:33 AM
Trốt là gì hè? Obaa bó tay mấy câu đố của em cưng hu hu, không tài nào nghĩ ra.

Là cái trốt á! Trời ơi vậy mà cũng không biết>-)

emcungyeukhoahoc
04-07-2013, 10:16 AM
Hai bên bên giáo đóng hàng châu
Thuỷ bao dợn sóng, có đầu không đuôi
Quan quân rầm rộ tới lui
Kẻ qua người lại ngược xuôi đại hà
—» Là gì?


Đáp án:
Cầu tre

emcungyeukhoahoc
05-07-2013, 10:54 AM
Hai bên hai má, giữa một khe
Làng nước chưa ra, đè giục mãi
Làng nước ra rồi, lại nín khe
—» Là cái gì?


Đáp án:
Cái mõ

emcungyeukhoahoc
08-07-2013, 10:41 AM
Hai chân đè cái lưỡi lè
Lại bị người đè cứng ngắc trên lưng

—» Là cái gì?


Đáp án:
Bàn nạo dừa

emcungyeukhoahoc
09-07-2013, 10:43 AM
Hai chân song song hai bụng ấp nhau
Nháu nhàu nhau đi một cái

—» Là cái gì?


Đáp án:
Cái kéo

emcungyeukhoahoc
10-07-2013, 10:49 AM
Hai chàng mà ở hai buồng
Không ai hỏi đến ra tuồng cấm cung
Đêm thời đóng cửa cắm chông
Ngày thời mở cửa lại trông ra ngoài
—» Là gì?


Đáp án:
Đôi mắt

emcungyeukhoahoc
11-07-2013, 10:33 AM
Hai cô nằm nghỉ hai phòng
Ngày thì mở cửa ra trông
Ðêm thì đóng cửa lấp chông bên ngoài
—» Là gì?Đáp án:
Ðôi mắt

emcungyeukhoahoc
12-07-2013, 10:41 AM
Hai da lại ấp hai da
Ấp vào ấm áp, lấy ra lạnh lùng
Ấp vào ấm áp vô cùng
Lấy ra lạnh lùng khổ lắm em ơi
—» Là cái gì?


Đáp án:
Đôi tất da

emcungyeukhoahoc
15-07-2013, 10:55 AM
Hai gươm tám giáo
Mặc áo da bò
Thập thò cửa lỗ

—» Là con gì?


Đáp án:
Con cua

emcungyeukhoahoc
20-07-2013, 10:29 AM
Hai làng xúm đánh một làng
Máu chảy xuống đàng, ruồi chẳng dám bâu

... là việc gì

Đáp án:
Ăn trầu

emcungyeukhoahoc
22-07-2013, 10:47 AM
Hai mẹ sinh ba mươi con
Ở chung mà còn sinh sự đánh nhau
Đánh nhau thì đánh trên đầu
Thiên hạ chạy tới coi lâu nó mòn
—» Là gì?


Đáp án:
Cờ tướng

emcungyeukhoahoc
29-07-2013, 10:27 AM
Hai ngang hai sổ rõ ràng
Mười hai anh lính cả làng đều ưa
—» Là cái gì?

Đáp án:
Cái bừa

emcungyeukhoahoc
31-07-2013, 10:49 AM
Hai tay ôm sát cột nhà
Ruột gan chẳng có, chỉ da bầy nhầy

—» Là cái gì?


Đáp án:
Cái võng

emcungyeukhoahoc
01-08-2013, 11:07 AM
Khen ai dạ sáng như gương
Tối trời như mực, biết quen mà mừng

—» Là con gì?


Đáp án:
Con chó

emcungyeukhoahoc
05-08-2013, 12:11 PM
Khi ở nhà cha, da đỏ hồng hồng
Khi về nhà chồng, da đen trùi trũi
—» Là cái gì?


Đáp án:
Cái nồi đất

emcungyeukhoahoc
06-08-2013, 10:45 AM
Khi xưa em trắng như ngà
Cùng anh kết nghĩa nên đà thâm thâm
Trách chàng quân tử vô tâm
Khi đánh khi đập khi lại nằm với em
—» Là cái gì?


Đáp án:
Cái chiếu

emcungyeukhoahoc
07-08-2013, 11:06 AM
Không ăn, không nói, không cười
Nghiêng lưng mà chịu với người hôm mai
—» Là cái gì?


Đáp án:
Cái đà kê sập gụ

emcungyeukhoahoc
08-08-2013, 10:43 AM
Không đôi mà tên lại đôi
Đến đêm vô tủ mồ côi một mình
—» Là cái gì?


Đáp án:
Cái cặp học trò

emcungyeukhoahoc
09-08-2013, 11:31 AM
Không bào mà trơn
Không sơn mà đỏ
Không gõ mà kêu
Không khều mà rớt
—» Là gì?
Đáp án:
Bầu trời quang, quả hồng không hạt, sấm sét và mưa

emcungyeukhoahoc
10-08-2013, 10:27 AM
Không cánh mà bay mới lạ đời
Đã từng vượt biển, lại qua khơi
Phiêu diêu thế giới muôn nghìn dặm
Lịch lãm xưa nay dễ mấy người
—» Là cái gì?


Đáp án:
Tờ báo

emcungyeukhoahoc
12-08-2013, 10:32 AM
Không chân mà chạy
Không cánh mà bay
Không vây mà lội
Trong bụng nước sủi
Ngoài mũi mây bay
Ăn cơm phương này
Đi chơi phương khác
—» Là cái gì?


Đáp án:
Tàu thuỷ

emcungyeukhoahoc
15-08-2013, 11:18 AM
Không có tui đui cả nhà

—» Là cái gì?

(Cái này nhà ai cũng có!)

<):)
Đáp án:
Cái đèn

emcungyeukhoahoc
16-08-2013, 10:38 AM
Không phải bò cũng chẳng phải trâu
Uống nước ao sâu lên cày ruộng cạn

—» Là cái gì?


Đáp án:
Cây bút mực/bút máy

emcungyeukhoahoc
17-08-2013, 10:28 AM
Lưng cong, miệng há răng rồng
Đứng đầu thiên hạ chiếm nhất công
Cứu quân đen nhiều khi bối rối
Giả ơn chàng trăm mối gỡ ra
—» Là cái gì?


Đáp án:
Cái lược

emcungyeukhoahoc
20-08-2013, 11:07 AM
Lưng cong vòng nguyệt, quyết chí đào đâm
Đắng cay cũng chịu, mặn nồng cũng theo
—» Là gì?


Đáp án:
Đôi môi

emcungyeukhoahoc
21-08-2013, 12:16 PM
Lạy trời cho chủ tôi giầu
Để tôi hút mỡ, ăn dầu quanh năm
Lạy trời cho chủ tôi sang
Để tôi mắc võng nghênh ngang giữa nhà
—» Là những con gì?


Đáp án:
Con gián và con nhện

emcungyeukhoahoc
24-08-2013, 10:28 AM
Mười năm làm bạn với đèn
Giúp người quân tử khổ hèn chí cao

—» Là cái gì?


Đáp án:
Cuốn sách

emcungyeukhoahoc
17-09-2013, 10:40 AM
Mười thằng ở chung một hòm
Thương cho đời chúng hao mòn mãi đi

—» Là cái gì?

Đáp án:
Bút chì màu