PDA

View Full Version : Những bài thơ tình haytoiyeuphunu
12-02-2009, 05:11 PM
<p>Thơ t&#236;nh th&#236; Xu&#226;n Diệu l&#224; &#244;ng ho&#224;ng. Nhưng b&#224;i thơ sau đ&#226;y lại kh&#244;ng phải của &#244;ng ho&#224;ng ấy, của một người kh&#225;c, trong t&#234;n &#244;ng cũng c&#243; chữ ho&#224;ng: Ho&#224;ng Cầm! Hi vọng c&#225;c bạn sắp v&#224;o ngưỡng cửa t&#236;nh y&#234;u kh&#244;ng rơi v&#224;o t&#236;nh trạng của hai nh&#226;n vật trữ t&#236;nh trong b&#224;i thơ n&#224;y:</p>
<p>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
<link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1VUTRUO~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" />
<title></title>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:DocumentProperties>
<o:Author>User</o:Author>
<o:Version>11.5606</o:Version>
</o:DocumentProperties>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:SimSun;
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-alt:"Arial Unicode MS";
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
@font-face
{font-family:"@SimSun";
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
p.Default, li.Default, div.Default
{mso-style-name:Default;
mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:SimSun;
color:black;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--> </meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<p align="center" class="Default" style="text-align: center;"><o:p> </o:p></p>
<p align="center" class="Default" style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 10pt;">L&#193; DI&#202;U B&#212;NG<u4:p></u4:p></span></strong><o:p></o:p></p>
<p align="center" class="Default" style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;"><u4:p> </u4:p></span><o:p></o:p></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 10pt;">V&#225;y &#208;&#236;nh Bảng bu&#244;ng ch&#249;ng cửa v&#245;ng<u4:p></u4:p></span></em><o:p></o:p></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 10pt;">Chị thẩn thơ đi t&#236;m<u4:p></u4:p></span></em><o:p></o:p></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 10pt;">&#208;ồng chiều<u4:p></u4:p></span></em><o:p></o:p></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 10pt;">Cuống rạ<u4:p></u4:p></span></em><o:p></o:p></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 10pt;">Chị bảo<u4:p></u4:p></span></em><o:p></o:p></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span style="font-size: 10pt;">&#208;ứa n&#224;o t&#236;m được L&#225; Di&#234;u b&#244;ng<u4:p></u4:p></span></em><o:p></o:p></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="FR" style="font-size: 10pt;">Từ nay ta gọi l&#224; chồng<u4:p></u4:p></span></em><span lang="FR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Hai ng&#224;y<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Em t&#236;m thấy L&#225;<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Chị chau m&#224;y<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">&#208;&#226;u phải L&#225; Di&#234;u b&#244;ng<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">M&#249;a đ&#244;ng sau<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Em t&#236;m thấy L&#225;<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Chị lắc đầu tr&#244;ng nắng v&#227;n b&#234;n s&#244;ng<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Ng&#224;y cưới Chị<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Em t&#236;m thấy L&#225;<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Chị cười xe chỉ ấm tr&#244;n kim<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Chị ba con<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Em t&#236;m thấy L&#225;<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">X&#242;e tay phủ mặt<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Chị kh&#244;ng nh&#236;n<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Từ thuở ấy<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Em cầm chiếc L&#225; đi đầu non cuối bể<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Gi&#243; qu&#234; vi v&#250;t gọi<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Di&#234;u b&#244;ng hời... ...ới Di&#234;u b&#244;ng...!<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">R&#233;t 1959<u4:p></u4:p></span><o:p></o:p></p>
<p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right;"><span style="font-size: 10pt;">Ho&#224;ng Cầm<u4:p></u4:p></span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p> </p>
<p> </p>

obaasan
12-02-2009, 08:22 PM
<p>Đọc b&#224;i n&#224;y mới thấy Xu&#226;n Diệu v&#224; Ho&#224;ng Cầm kh&#225;c xa nhau :)</p>
<p> </p>
<p> </p>

cuty
12-02-2009, 08:38 PM
<p align="left">Cuty th&#236; vốn th&#237;ch thơ t&#236;nh Nguyễn B&#237;nh, vừa nhẹ nh&#224;ng, mộc mạc m&#224; lại rất c&#243; hồn. Xin mượn chỗ để post 1 b&#224;i m&#224; Cuty rất th&#237;ch</p>
<p align="center">GHEN</p>
<p align="center">Nguyễn B&#237;nh</p>
<p align="center">C&#244; nh&#226;n t&#236;nh b&#233; của t&#244;i ơi !<br />
T&#244;i muốn m&#244;i c&#244; chỉ mỉm cười<br />
Những l&#250;c c&#243; t&#244;i v&#224; mắt chỉ<br />
Nh&#236;n t&#244;i những l&#250;c t&#244;i xa x&#244;i<br />
T&#244;i muốn c&#244; đừng nghĩ đến ai<br />
Đừng h&#244;n d&#249; thấy đ&#243;a hoa tươi<br />
Đừng &#244;m gối chiếc đ&#234;m nay ngủ<br />
Đừng tắm chiều nay bể lắm người <br />
T&#244;i muốn m&#249;i thơm của nước hoa<br />
M&#224; c&#244; thường xức chẳng bay xa<br />
Chẳng l&#224;m ng&#226;y ngất người qua lại<br />
Dẫu chỉ qua đường, kh&#225;ch lại qua<br />
T&#244;i muốn những đ&#234;m đ&#244;ng gi&#225; lạnh<br />
Chi&#234;m bao đừng lẩn khuất b&#234;n c&#244;<br />
Bằng kh&#244;ng t&#244;i muốn c&#244; đừng gặp<br />
Một trẻ trai n&#224;o trong giấc mơ<br />
T&#244;i muốn l&#224;n hơi c&#244; thở nhẹ<br />
Đừng l&#224;m ẩm &#225;o kh&#225;ch chưa quen<br />
Ch&#226;n c&#244; in vết tr&#234;n đường bụi<br />
Chẳng bước ch&#226;n n&#224;o được dẫm l&#234;n<br />
Nghĩa l&#224; ghen qu&#225; đấy m&#224; th&#244;i !<br />
Thế nghĩa l&#224; y&#234;u qu&#225; mất rồi !<br />
V&#224; nghĩa l&#224; c&#244; l&#224; tất cả ...<br />
C&#244; l&#224; tất cả của ri&#234;ng t&#244;i !</p>

nutaixe
12-02-2009, 09:16 PM
<p><font size="2">Thơ t&#236;nh của c&#225;c t&#225;c giả nữ c&#243; t&#234;n tuổi kh&#244;ng nhiều, nhưng cũng đặc sắc kh&#244;ng k&#233;m...</font></p>
<p><font size="2">Th&#237;ch hai b&#224;i Tự H&#225;t v&#224; S&#243;ng của Xu&#226;n Quỳnh. V&#224; b&#224;i Hương Thầm của Phan Thị Thanh Nh&#224; cũng rất hay, đọc ho&#224;i kh&#244;ng ch&#225;n v&#236;... đ&#250;ng t&#226;m trạng qu&#225; !</font></p>
<p>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
<link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1VUTRUO~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" />
<link rel="Edit-Time-Data" href="file:///C:DOCUME~1VUTRUO~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_editd ata.mso" /></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<!--[if !mso]>
<style>
v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:SimSun;
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-alt:"Arial Unicode MS";
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
@font-face
{font-family:"@SimSun";
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
span.apple-style-span
{mso-style-name:apple-style-span;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><strong><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;">Hương Thầm </span></strong></span><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;"><br />
<!--[if gte vml 1]><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75"
o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f">
<v:stroke joinstyle="miter" />
<v:formulas>
<v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0" />
<v:f eqn="sum @0 1 0" />
<v:f eqn="sum 0 0 @1" />
<v:f eqn="prod @2 1 2" />
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth" />
<v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight" />
<v:f eqn="sum @0 0 1" />
<v:f eqn="prod @6 1 2" />
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth" />
<v:f eqn="sum @8 21600 0" />
<v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight" />
<v:f eqn="sum @10 21600 0" />
</v:formulas>
<v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect" />
<o:lock v:ext="edit" aspectratio="t" />
</v:shapetype><v:shape id="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" alt="" style='width:.75pt;
height:7.5pt'>
<v:imagedata src="file:///C:DOCUME~1VUTRUO~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_image 001.gif"
o:href="http://www.thonhacviet.com/hoatrongnhac/images/1vspace.gif" />
</v:shape><![endif]--><!--[if !vml]--><img height="10" width="1" alt="" src="file:///C:/DOCUME~1/VUTRUO~1/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif" v:shapes="_x0000_i1025" /><!--[endif]--><br />
<span class="apple-style-span">Cửa sổ hai nh&#224; cuối phố</span><br />
<span class="apple-style-span">Kh&#244;ng hiểu v&#236; sao kh&#244;ng kh&#233;p bao giờ</span><br />
<span class="apple-style-span">&#208;&#244;i bạn ng&#224;y xưa học c&#249;ng một lớp</span><br />
<span class="apple-style-span">C&#226;y bưởi sau nh&#224; ngan ng&#225;t hương đưa</span><br />
<span class="apple-style-span">Giấu một ch&#249;m hoa trong chiếc khăn tay</span><br />
<span class="apple-style-span">C&#244; g&#225;i ngập ngừng sang nh&#224; h&#224;ng x&#243;m</span><br />
<span class="apple-style-span">B&#234;n ấy c&#243; người ng&#224;y mai ra trận</span><br />
<span class="apple-style-span">Họ ngồi im kh&#244;ng biết n&#243;i năng chi</span><br />
<span class="apple-style-span">Mắt chợt t&#236;m nhau rồi lại quay đi</span><br />
<span class="apple-style-span">N&#224;o ai đ&#227; một lần d&#225;m n&#243;i ?</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;" /></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;" /></p>
<p class="MsoNormal"><img height="151" width="313" alt="" src="/diendan/FileUpload/hoabuoi_dtk.jpg" /><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;" /></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;"><br />
</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;"><span class="apple-style-span">Hoa bưởi thơm cho l&#242;ng bối rối</span><br />
<span class="apple-style-span">Anh kh&#244;ng d&#225;m xin</span><br />
<span class="apple-style-span">c&#244; g&#225;i chẳng d&#225;m trao</span><br />
<span class="apple-style-span">Chỉ m&#249;i hương đầm ấm thanh tao</span><br />
<span class="apple-style-span">Kh&#244;ng giấu được cứ bay dịu nhẹ</span><br />
<span class="apple-style-span">C&#244; g&#225;i như ch&#249;m hoa lặng lẽ</span><br />
<span class="apple-style-span">Nhờ hương thơm n&#243;i hộ t&#236;nh y&#234;u</span><br />
<span class="apple-style-span">(Anh v&#244; t&#236;nh anh chẳng biết điều</span><br />
<span class="apple-style-span">T&#244;i đ&#227; đến với anh rồi đấỵ..)</span><br />
<span class="apple-style-span">Rồi theo từng hơi thở của anh</span><br />
<span class="apple-style-span">Hương thơm ấy thấm s&#226;u v&#224;o lồng ngực</span><br />
<span class="apple-style-span">Anh l&#234;n đường hương sẽ theo đi khắp</span><br />
<span class="apple-style-span">Họ chia tay</span><br />
<span class="apple-style-span">vẫn chẳng n&#243;i điều g&#236;</span><br />
<span class="apple-style-span">M&#224; hương thầm thơm m&#227;i bước người đi.</span></span></p>
<p class="MsoNormal"><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/53.gif" alt="" /><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"> <o:p></o:p></span></span></p>

emchuabietgi
13-02-2009, 05:38 PM
<p><font face="Arial" size="2">
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
<meta content="Word.Document" name="ProgId">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator">
<link href="file:///C:DOCUME~1VUTRUO~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" rel="File-List" /><o:smarttagtype name="place" namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags"></o:smarttagtype></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</font></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if !mso]><object
classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object>
<style>
st1:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:SimSun;
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-alt:"Arial Unicode MS";
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
@font-face
{font-family:"@SimSun";
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"> <font face="Arial" size="2">
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
<meta content="Word.Document" name="ProgId">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator"><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:SimSun;
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-alt:"Arial Unicode MS";
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
@font-face
{font-family:Verdana;
panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;
mso-font-charset:163;
mso-generic-font-family:swiss;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:536871559 0 0 0 415 0;}
@font-face
{font-family:"@SimSun";
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
B&#224;i thơ dưới đ&#226;y được nhiều người đọc lắm. Tiếc l&#224; c&#242;n nhiều b&#237; ẩn xung quanh b&#224;i thơ, nhất l&#224; vấn đề t&#225;c giả. Ai biết th&#244;ng tin g&#236; mới, xin mời chia sẻ !</font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"> </font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span lang="PT-BR" style="font-size: 14pt; font-family: Verdana;">Hai sắc hoa ti g&#244;n</span></font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"> </font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"> </p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><img height="110" width="196" alt="" src="/diendan/FileUpload/hoa ti gon.jpg" /></font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"> </font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;">Một m&#249;a thu trước, mỗi ho&#224;ng h&#244;n</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Nhặt c&#225;nh hoa rơi chẳng thấy buồn</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Nhuộm &#225;nh nắng t&#224; qua m&#225;i t&#243;c</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
T&#244;i chờ người đến với y&#234;u đương</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><o:p></o:p></span></font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><o:p> </o:p></span></font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;">Người ấy thường hay ngắm lạnh l&#249;ng</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Dải đường xa v&#250;t b&#243;ng chiều phong</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
V&#224; phương trời thẳm mờ sương c&#225;t</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
<st1:place w:st="on">Tay</st1:place> v&#237;t d&#226;y hoa trắng chạnh l&#242;ng<o:p></o:p></span></font></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><o:p> </o:p></span></font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;">Người ấy thường hay vuốt t&#243;c t&#244;i</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Thở d&#224;i trong l&#250;c thấy t&#244;i vui</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Anh sợ t&#236;nh ta cũng vỡ th&#244;i<o:p></o:p></span></font></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><o:p> </o:p></span></font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;">Thuở đ&#243; n&#224;o t&#244;i đ&#227; hiểu g&#236;</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
C&#225;nh hoa tan t&#225;c của sinh ly</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Cho n&#234;n cười đ&#225;p: M&#224;u hoa trắng</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
L&#224; ch&#250;t l&#242;ng trong chẳng biến suy<o:p></o:p></span></font></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><o:p> </o:p></span></font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;">Đ&#226;u biết lần đi một lỡ l&#224;ng</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Dưới trời đau khổ chết y&#234;u đương</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Người xa xăm qu&#225;, t&#244;i buồn lắm!</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Trong một ng&#224;y vui ph&#225;o nhuộm đường<o:p></o:p></span></font></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><o:p> </o:p></span></font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;">Từ đấy thu rồi, thu lại thu</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
L&#242;ng t&#244;i c&#242;n gi&#225; đến bao giờ</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Chồng t&#244;i vẫn biết t&#244;i thương nhớ</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Người ấy, cho n&#234;n vẫn hững hờ</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><o:p></o:p></span></font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><o:p> </o:p></span></font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;">T&#244;i vẫn đi b&#234;n cạnh cuộc đời</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
&#193;i &#226;n lạt lẽo của chồng t&#244;i</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
M&#224; từng thu chết, từng thu chết</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Vẫn giấu trong tim b&#243;ng một người<o:p></o:p></span></font></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><o:p> </o:p></span></font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;">Buồn qu&#225;! H&#244;m nay xem tiểu thuyết</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Thấy ai cũng v&#237; c&#225;nh hoa xưa</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Nhưng hồng, tựa tr&#225;i tim tan vỡ</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
V&#224; đỏ như m&#224;u m&#225;u thắm pha<o:p></o:p></span></font></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><o:p> </o:p></span></font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;">T&#244;i nhớ lời người đ&#227; bảo t&#244;i</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Một m&#249;a thu trước rất xa x&#244;i</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Đến nay t&#244;i hiểu th&#236; t&#244;i đ&#227;</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
L&#224;m lỡ t&#236;nh duy&#234;n cũ mất rồi<o:p></o:p></span></font></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><o:p> </o:p></span></font></p>
<p style="line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;">T&#244;i sợ chiều thu phớt nắng mờ</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Gi&#243; về lạnh lẽo, ch&#226;n m&#226;y trắng</span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><br />
Người ấy sang s&#244;ng đứng ng&#243;ng đ&#242;<o:p></o:p></span></font></p>
<p style="margin-bottom: 12pt; line-height: 150%;" class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; line-height: 150%; color: black;"><o:p> </o:p></span></font></p>
<p><font face="Arial" size="2"><span style="font-size: 8.5pt; font-family: "Times New Roman"; color: black;">Nếu biết rằng t&#244;i đ&#227; lấy chồng</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: "Times New Roman"; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: "Times New Roman"; color: black;"><br />
Trời ơi, người ấy c&#243; buồn kh&#244;ng?</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: "Times New Roman"; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: "Times New Roman"; color: black;"><br />
C&#243; thầm nghĩ tới lo&#224;i hoa vỡ</span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: "Times New Roman"; color: black;"> </span><span style="font-size: 8.5pt; font-family: "Times New Roman"; color: black;"><br />
Tựa tr&#225;i tim phai, tựa m&#225;u hồng</span></font></p>

nutaixe
13-02-2009, 10:03 PM
<p><span style="border-collapse: separate; color: rgb(49, 49, 49); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;" class="Apple-style-span">
<div id="post_message_66896">
<div align="center">
<div align="left"><font face="Arial" color="Blue" size="2"><em><strong>C&#243; Khi N&#224;o</strong></em></font></div>
<font face="Arial" size="2"> </font>
<div align="left"><font face="Arial" color="Blue" size="2"><em>T&#225;c giả: B&#249;i Minh Quốc</em></font></div>
<div align="left"><br />
<font face="Arial" size="2"> </font><font face="Arial" color="Blue" size="2"><em>C&#243; khi n&#224;o tr&#234;n đường đời tấp nập</em></font><font face="Arial" color="Blue" size="2"></font></div>
<div align="left"><font face="Arial" color="Blue" size="2"><font face="Arial" color="Blue" size="2"><em>Ta v&#244; t&#236;nh đ&#227; đi lướt qua nhau</em></font><font face="Arial" color="Blue" size="2"></font></font></div>
<div align="left"><font face="Arial" color="Blue" size="2"><font face="Arial" color="Blue" size="2"><font face="Arial" color="Blue" size="2"><em>Bước lơ đ&#227;ng chẳng ngờ đang để mất</em></font><font color="Blue"><em><font face="Arial" size="2"></font></em></font></font></font></div>
<div align="left"><font face="Arial" color="Blue" size="2"><font face="Arial" color="Blue" size="2"><font color="Blue"><em><font face="Arial" size="2">Một t&#226;m hồn ta đợi đ&#227; từ l&#226;u?</font></em></font></font></font></div>
<div align="left"><font face="Arial" color="Blue" size="2"><font face="Arial" color="Blue" size="2"> </font></font></div>
</div>
<div align="left"><font face="Arial" color="Blue" size="2"><font face="Arial" color="Blue" size="2"> <img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/11.gif" alt="" /></font></font></div>
<div align="center"> </div>
</div>
</span></p>

dohoibietboi
13-02-2009, 10:31 PM
<p><font size="4"></font></p>
<p><font size="4"></font></p>
<p><strong><font size="5">Đừng nh&#236;n em như thế</font></strong></p>
<div align="center"><font size="4"><em><strong>L&#234; Thị Kim</strong></em></font></div>
<p><font size="4"> </font><font face="Tahoma" size="4">Đừng nh&#236;n em như thế<br />
Ch&#225;y l&#242;ng em c&#242;n g&#236;<br />
Sự nồng n&#224;n của bể<br />
Cướp mất hồn em đi<br />
<br />
Đừng nh&#236;n em như thế<br />
Khắc giờ th&#224;nh thi&#234;n thu<br />
Mắc nợ đời d&#226;u bể<br />
Mắc nợ đời thơ si<br />
<br />
Em đ&#224;nh l&#224;m chim nhỏ<br />
Đứng h&#243;t chơi trong chiều<br />
Thả đ&#244;i lời hoa cỏ<br />
Cho đời bớt tịch li&#234;u<br />
<br />
Bởi t&#236;nh y&#234;u c&#243; thật<br />
Vĩnh cửu trong cuộc đời<br />
Bởi ghen tu&#244;ng c&#243; thật<br />
Xuống mồ rồi mới th&#244;i<br />
<br />
Đừng nh&#236;n em như thế<br />
Sự dịu d&#224;ng dường kia<br />
Sẽ l&#224;m em chết ngạt<br />
Hết một đời thơ si.</font></p>
<p><font color="#ff0000">Đoan chắc l&#224; rất nhiều bạn thuộc khổ đầu của b&#224;i thơ n&#224;y đ&#250;ng h&#244;ng? Giống như m&#236;nh &#225;. h&#236; h&#236;. </font><font face="Tahoma" size="4" color="#ff0000"></font><font color="#ff0000">Một v&#224;i điều về t&#225;c giả b&#224;i thơ n&#224;y n&#232;:</font></p>
<div id="maintext">
<h1>Nh&#224; thơ L&#234; Thị Kim</h1>
<div align="justify">Đời thơ đ&#227; nhận kiếp tằm</div>
<div align="justify"> </div>
<p>L&#224;m thơ, vẽ tranh, nghi&#234;n cứu khoa học, kinh doanh… từng l&#224; nh&#224; thơ nữ duy nhất trong nh&#243;m ca kh&#250;c ch&#237;nh trị của Hội Tri thức y&#234;u nước th&#224;nh phố lưu diễn nhiều nơi, l&#224; nh&#224; thơ nữ đầu ti&#234;n của miền Nam được kết nạp v&#224;o Hội Nh&#224; văn Việt Nam kể từ sau giải ph&#243;ng, l&#224; người đầu ti&#234;n được tổ chức đ&#234;m thơ nhạc ri&#234;ng (năm 1986). Xem ra người phụ nữ n&#224;y c&#243; qu&#225; nhiều c&#225;i nhất!</p>
<p> - L&#224; một nh&#224; thơ nữ c&#243; nhiều t&#225;c phẩm được giới trẻ thuộc, xin được hỏi chị đến với thơ từ l&#250;c n&#224;o?</p>
<p> - Gia đ&#236;nh t&#244;i ai cũng y&#234;u nghệ thuật. Cha t&#244;i l&#224; thầy dạy học nhưng rất m&#234; vẽ tranh, l&#224;m thơ. Cha truyền cho t&#244;i t&#236;nh y&#234;u nghệ thuật từ rất sớm. T&#244;i nghĩ ai cũng c&#243; thể l&#224;m thơ. Khi t&#236;nh cảm chất chứa trong l&#242;ng, thốt nhi&#234;n sẽ c&#243; thơ. T&#244;i vẫn quan niệm rằng viết văn v&#224; l&#224;m thơ l&#224; một c&#225;i nghiệp, đ&#227; l&#224; nghiệp th&#236; kh&#244;ng thể bỏ được, d&#249; trong ho&#224;n cảnh n&#224;o. Với t&#244;i, thơ ca l&#224; đam m&#234; thứ nhất. T&#244;i cũng y&#234;u hội họa. Cả hai gặp nhau ở một điểm chung lớn: kh&#225;m ph&#225; v&#224; s&#225;ng tạo, thế n&#234;n bổ sung cho nhau rất nhiều.</p>
<p> - Theo chị, c&#243; thể dựa v&#224;o ti&#234;u ch&#237; n&#224;o để đ&#225;nh gi&#225; hay dở một b&#224;i thơ?</p>
<p> - Thơ l&#224; cảm x&#250;c ri&#234;ng của mỗi người. T&#226;m t&#237;nh, bản ng&#227;, trạng th&#225;i t&#226;m l&#253;, t&#226;m hồn mỗi người rất kh&#225;c nhau n&#234;n thơ ca cũng ẩn chứa mu&#244;n m&#224;u sắc, d&#225;ng vẻ. Người c&#243; t&#226;m cảm dịu d&#224;ng th&#236; tiếng thơ s&#226;u lắng, dễ đi v&#224;o l&#242;ng người. Người c&#243; c&#225; t&#237;nh m&#227;nh liệt th&#236; tiếng thơ cũng sẽ n&#243;i l&#234;n được "chất lửa" trong t&#226;m hồn họ. Trong hội họa, yếu tố kỹ thuật l&#224; rất cần thiết, Song, trong thơ ca, yếu tố cảm x&#250;c vẫn quan trọng hơn, kỹ thuật ng&#244;n từ chỉ l&#224; phương tiện hỗ trợ th&#234;m. V&#224; kh&#244;ng thể kh&#244;ng kể đến cảm nhận từ ph&#237;a người đọc. Thơ hay nhưng bạn đọc c&#243; "thẩm thấu" được c&#225;i hay đ&#243; kh&#244;ng lại l&#224; chuyện kh&#225;c. T&#244;i muốn n&#243;i vai tr&#242; của gi&#225;o dục ở nh&#224; trường trong tiếp nhận thơ ca l&#224; rất cần thiết.</p>
<p> - C&#243; thể n&#243;i chị c&#249;ng Đỗ Trung Qu&#226;n, B&#249;i Ch&#237; Vinh, Nguyễn Nhật &#193;nh, Thanh Nguy&#234;n, Hồ Thi Ca, Nguyễn Th&#225;i Dương, Cao Vũ Huy Mi&#234;n... đ&#227; l&#224;m n&#234;n một lớp t&#234;n tuổi thơ hoạt động sung m&#227;n, đứng vững tr&#234;n thi đ&#224;n, xứng đ&#225;ng kế thừa thế hệ thơ ca kh&#225;ng chiến chống Mỹ. Nhớ về thời kỳ trước, chị c&#243; muốn chia sẻ điều g&#236; với c&#225;c c&#226;y b&#250;t trẻ h&#244;m nay?</p>
<p> - Bạn thơ c&#249;ng thời với t&#244;i nay hầu hết đ&#227; th&#224;nh danh, c&#243; nhiều người giữ những trọng tr&#225;ch quan trọng trong lĩnh vực nghệ thuật ở TP.HCM v&#224; tr&#234;n cả nước. Tuy nhi&#234;n, ch&#250;ng t&#244;i cũng đ&#227; phải trả gi&#225; nhiều, nếm trải nhiều trong thời kỳ đất nước c&#242;n khốn kh&#243;. Nhưng, c&#243; thể n&#243;i giờ đ&#226;y ch&#250;ng t&#244;i đ&#227; phần n&#224;o h&#227;nh diện về những cố gắng của m&#236;nh. Đời thơ đ&#227; nhận kiếp tằm th&#236; phải r&#250;t ruột nhả tơ. &#194;u những sợi tơ thơ v&#224;ng &#243;ng cũng ch&#237;nh l&#224; niềm hạnh ph&#250;c kh&#244;ng thể đong đếm...</p>
<p> - "Đừng nh&#236;n em như thế - Ch&#225;y l&#242;ng em c&#242;n g&#236; - Sự nồng n&#224;n của bể - Cuốn mất hồn em đi" l&#224; một trong những vần thơ rất nổi tiếng của chị. Chị l&#224;m b&#224;i thơ "Đừng nh&#236;n em như thế" trong ho&#224;n cảnh n&#224;o?</p>
<p> - Lần ấy, đ&#227; l&#226;u lắm rồi, t&#244;i c&#249;ng người bạn trai ngồi uống cafe trong qu&#225;n. Khi đứng dậy ra về, bất chợt t&#244;i nhận thấy c&#243; một người đ&#224;n &#244;ng ngồi trong g&#243;c khuất cứ nh&#236;n m&#236;nh đăm đăm, c&#225;i nh&#236;n rất l&#224;... dữ dội. Trong niềm x&#250;c cảm kh&#243; tả ấy, dẫu chỉ một khoảnh khắc, tứ thơ "Đừng nh&#236;n em như thế - Ch&#225;y l&#242;ng em c&#242;n g&#236;" chợt nảy ra. Điểm nhấn của to&#224;n b&#224;i thơ l&#224; đ&#244;i mắt, đ&#244;i mắt l&#224; nơi dễ khiến người ta xi&#234;u l&#242;ng nhất. V&#224; nếu tinh &#253; sẽ hiểu v&#236; sao t&#244;i viết tiếp bốn c&#226;u n&#224;y: "Bởi t&#236;nh y&#234;u c&#243; thực - Vĩnh cửu trong cuộc đời - Bởi ghen tu&#244;ng c&#243; thực - Xuống mồ biết c&#243; th&#244;i".</p>
<p> - C&#243; vẻ như thơ chị rất "c&#243; duy&#234;n" với &#226;m nhạc?</p>
<p> - &#192;, n&#243;i chuyện thơ phổ nhạc th&#236; t&#244;i hơi "bị" nhiều đấy. B&#224;i Đừng nh&#236;n em như thế c&#243; đến 5 nhạc sĩ phổ nhạc, l&#224; Trương Tuyết Mai, Vũ Ho&#224;ng, Nguyễn T&#244;n Nghi&#234;m, Quỳnh Hợp, Dzo&#227;n B&#236;nh... B&#224;i Tr&#234;n c&#225;nh sầu đ&#244;ng c&#243; Quốc Bảo, Nguyễn Hiệp, Vũ Ho&#224;ng phổ nhạc. B&#224;i Vu vơ v&#224; Hư ảo t&#236;nh ta th&#236; c&#243; một kỷ niệm rất kh&#243; qu&#234;n. Ban đầu, thấy b&#224;i Hư ảo t&#236;nh ta c&#243; ch&#250;t ch&#250;t chất nhạc, t&#244;i b&#232;n nhờ anh Ho&#224;ng Hiệp chuyển tới nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu. &#205;t l&#226;u sau gh&#233; lại, Ho&#224;ng Hiệp bảo anh đ&#227; phổ nhạc xong v&#224; đệm dương cầm t&#244;i nghe. Từ chỗ anh Hiệp bước ra, t&#244;i lại "đụng" ngay anh Phạm Trọng Cầu, anh Cầu bảo: "Dạo n&#224;y c&#243; b&#224;i năm chữ n&#224;o mới kh&#244;ng Kim?". Nghe anh hỏi, tự dưng t&#244;i thấy &#225;y n&#225;y qu&#225;. Ngay l&#250;c đ&#243;, c&#225;i tứ Vu vơ chợt nảy ra trong đầu, t&#244;i ngồi xuống viết ngay. Xong, t&#244;i đưa cho anh Cầu rồi v&#224;o Hội (Hội Li&#234;n hiệp Phụ nữ) l&#224;m việc tiếp. Khoảng 20 ph&#250;t sau quay ra lại gặp anh. Anh bảo: "Tao phổ xong rồi n&#232;, v&#224;o đ&#226;y nghe thử xem sao". Th&#224;nh ra b&#224;i thơ Vu vơ từ khi ra đời đến khi th&#224;nh nhạc chỉ vỏn vẹn c&#243; nửa tiếng đồng hồ. Thơ v&#224; nhạc n&#243; tương đồng khắng kh&#237;t như vậy đấy!</p>
<p> - Xin cảm ơn chị về cuộc tr&#242; chuyện kh&#225; th&#250; vị.</p>
<p> VietNamNet</p>
</div>
<p><font size="4"></font></p>

obaasan
13-02-2009, 10:55 PM
<p><br />
nutaixe<font color="#aaaaaa"><strong> đ&#227; viết:</strong></font>
<table width="90%" style="border: 1px solid lightgrey; font-size: 11px; margin-left: 30px; margin-right: 30px; position: relative; background-color: rgb(230, 230, 230);">
<tbody>
<tr>
<td>
<p><span style="word-spacing: 0px; font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; text-transform: none; color: rgb(49, 49, 49); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; text-align: left; orphans: 2; widows: 2;" class="Apple-style-span">
<p> </p>
</span></p>
<div align="center">
<div align="left"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2"><em><strong>C&#243; Khi N&#224;o</strong></em></font></div>
<div align="left"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2"><em>T&#225;c giả: B&#249;i Minh Quốc</em></font></div>
<div align="left"><br />
<font face="Arial" color="#0000ff" size="2"><em>C&#243; khi n&#224;o tr&#234;n đường đời tấp nập</em></font></div>
<div align="left"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2"><em>Ta v&#244; t&#236;nh đ&#227; đi lướt qua nhau</em></font></font></div>
<div align="left"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2"><em>Bước lơ đ&#227;ng chẳng ngờ đang để mất</em></font></font></font></div>
<div align="left"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2"><font face="Arial" color="#0000ff" size="2"><font color="#0000ff"><em><font face="Arial" size="2">Một t&#226;m hồn ta đợi đ&#227; từ l&#226;u?</font></em></font></font></font></div>
</div>
<p><span style="word-spacing: 0px; font-family: tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -x-system-font: none; text-transform: none; color: rgb(49, 49, 49); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; text-align: left; orphans: 2; widows: 2;" class="Apple-style-span">
<p> </p>
</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<span id="fck_dom_range_start_1234515536260_553"> </span></p>
<p>B&#224;i n&#224;y Obaasan th&#237;ch nhứt lúc m&#236;nh 16 tuổi :)</p>
<p> </p>
<div id="post_message_66896"><br />
<div align="center"> </div>
</div>

obaasan
13-02-2009, 10:56 PM
<p><font face="Tahoma" size="4">Đừng nh&#236;n em như thế<br />
Ch&#225;y l&#242;ng em c&#242;n g&#236;....</font></p>
<p><font face="Tahoma" size="4"></font></p>
<p>Dở hơi biết bơi ơi, y&#234;u nồng n&#224;n th&#236; cứ y&#234;u, nhưng đừng lụy nh&#233;. Tin hết (95%) m&#236;nh th&#244;i, d&#224;nh 5% để đỡ chưởng hihihihi.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><font face="Tahoma" size="4"></font></p>
<p><font face="Tahoma" size="4"></font></p>

Daxiongmao
13-02-2009, 11:05 PM
<div id="VietAd">
<div id="chapter" style="font-size: 12px; line-height: 18px;">
<p style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><strong style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><font size="3" style="font-size: 12px; line-height: 18px;">H&#224; Nội<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Ba mươi s&#225;u phố phường</font></strong></p>
<p style="font-size: 12px; line-height: 18px;">Nguyễn B&#237;nh<strong style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><font size="3" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"></font></strong><br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
<span class="w3" style="font-size: 12px; line-height: 18px;">H&#224; nội ba mươi s&#225;u phố phường,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
L&#242;ng ch&#224;ng c&#243; để một tơ vương.<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Ch&#224;ng qua chiều ấy qua chiều kh&#225;c,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
G&#243;p lại đường đi: vạn dặm đường.<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Nh&#224; ấy h&#236;nh như c&#243; mặt trời,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
C&#243; rừng c&#243; suối c&#243; hoa tươi,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Bao nhi&#234;u chim lạ, bao nhi&#234;u bướm,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Kh&#244;ng, c&#243; g&#236; đ&#226;u! C&#243; một người.<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Ch&#226;n bước khoan khoan, l&#242;ng hỏi l&#242;ng:<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
-C&#243; n&#234;n qua đấy nữa hay kh&#244;ng?<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Kh&#244;ng n&#234;n qua đấy, n&#234;n qua đấy?<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Kh&#244;ng, nhớ l&#224;m sao! qua, mất c&#244;ng.<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
C&#243; một chiều kia anh ch&#224;ng si<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Đến đầu phố ấy bỗng ngừng đi,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
-Hai b&#234;n h&#224;ng phố h&#236;nh như họ...<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Đi m&#227;i đi ho&#224;i c&#243; nghĩa chi!<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Đem bao hi vọng l&#250;c ra đi,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Chuốc lấy buồn thương l&#250;c trở về.<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
L&#242;ng mỗi lần đi lần b&#227;o t&#225;p,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Mỗi lần l&#224; một cuộc ph&#226;n li.<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Ch&#224;ng đau đớn lắm, m&#244;i cắn m&#244;i,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Răng cắn v&#224;o răng, lời nghẹn lời:<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
-Hờ hững l&#224;m sao! M&#234; đắm qu&#225;!<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Trời ơi! Cứu vớt lấy t&#244;i, trời!<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Chao ơi! Y&#234;u c&#243; &#244;ng trời cản!<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Y&#234;u c&#243; &#244;ng trời kho&#225; được ch&#226;n!<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Ch&#224;ng lại đi về qua phố ấy,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Mấy mười lần nữa v&#224; v&#226;n v&#226;n.<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Ch&#224;ng đi đi m&#227;i, đi đi m&#227;i,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Đến một chiều kia, đến một chiều<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Phố ấy đỏ bừng l&#234;n: x&#225;c ph&#225;o.<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Y&#234;u l&#224; như thế! Thế l&#224; y&#234;u!<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
H&#224; Nội ba mươi s&#225;u phố phường,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
L&#242;ng ch&#224;ng đ&#227; dứt một tơ vương,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
Ch&#224;ng qua chiều ấy qua chiều kh&#225;c,<br style="font-size: 12px; line-height: 18px;" />
-C&#243; một người đi giữa đ&#225;m tang.</span></p>
</div>
</div>

toiyeuphunu
13-02-2009, 11:11 PM
<p>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
<link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1VUTRUO~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" /></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:SimSun;
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-alt:"Arial Unicode MS";
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
@font-face
{font-family:"@SimSun";
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
p
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0in;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p><span lang="VI" style="">Obaasan đ&#227; viết: </span><em><span lang="VI" style="">B&#224;i n&#224;y Obaasan th&#237;ch nhứt lúc m&#236;nh 16 tuổi :)<o:p></o:p></span></em></p>
<p />
<p><em> </em></p>
<p><span lang="VI" style=""><font size="3">Thế đằng ấy năm nay bao nhiu ? </font><em><o:p></o:p></em></span></p>
<p><em><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/39.gif" /></em></p>

obaasan
13-02-2009, 11:13 PM
<p>Năm nay "đằng n&#224;y" chỉ mới 61 xu&#226;n xanh (obaasan mừ) !</p>
<p> </p>
<p> </p>

toiyeuphunu
13-02-2009, 11:27 PM
<p>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
<link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1VUTRUO~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" /></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:SimSun;
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-alt:"Arial Unicode MS";
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
@font-face
{font-family:"@SimSun";
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
p
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0in;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
span.apple-style-span
{mso-style-name:apple-style-span;}
span.apple-converted-space
{mso-style-name:apple-converted-space;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;">Ch&#224;o 61 đỉnh cao mu&#244;n trượng ! <strong style="">T&#244;i y&#234;u phụ nữ</strong> chợt nhớ tới b&#224;i “T&#236;nh gi&#224;” của &#244;ng Phan Kh&#244;i ( </span></span><span class="apple-style-span"><span lang="VI" style="font-family: Arial; color: black;">b&#224;i thơ n&#224;y gi&#225; trị ở chỗ n&#243;</span></span><span lang="VI" style="font-family: Arial; color: rgb(0, 51, 255);"> </span><span class="apple-style-span"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;">khơi nguồn cho một d&#242;ng chảy: Thơ Mới, gi&#250;p cho thơ ca Việt Nam c&#243; những t&#234;n tuổi độc đ&#225;o như Lưu Trọng Lưu, Thế Lữ, Xu&#226;n Diệu, Huy Cận, Huy Th&#244;ng, Chế Lan Vi&#234;n, H&#224;n Mặc Tử, Vũ Ho&#224;ng Chương, Đ&#244;ng Hồ, Tế Hanh, Nguyễn Vỹ</span></span><span class="apple-converted-space"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: black;"> </span></span><span lang="VI" style="font-family: Arial;">...). Xin mạn ph&#233;p gửi l&#234;n đ&#226;y:<o:p></o:p></span></p>
<p><span class="apple-style-span"><em><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 51, 255);">T&#236;nh Gi&#224;</span></em></span><span class="apple-converted-space"><em><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 51, 255);"> </span></em></span><em><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 51, 255);"><br />
<span class="apple-style-span">Hai mươi bốn năm xưa, một đ&#234;m vừa gi&#243; lại vừa mưa</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">Dưới ngọn đ&#232;n mờ, trong gian nh&#224; nhỏ, hai m&#225;i đầu xanh kề nhau than thở.</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">&#212;i đ&#244;i ta t&#236;nh thương th&#236; vẫn nặng, m&#224; lấy nhau hẳn l&#224; kh&#244;ng đặng;</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">&#208;ể đến rồi t&#236;nh trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu m&#224; bu&#244;ng nhau</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">Hay! N&#243;i mới bạc l&#224;m sao chớ! Bu&#244;ng nhau l&#224;m sao cho nở?</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">Thương được chừng n&#224;o hay chừng nấy, chẳng qua &#244;ng trời bắt đ&#244;i ta phải vậy!</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">Ta l&#224; nh&#226;n ng&#227;i, đ&#226;u phải vợ chồng, m&#224; t&#237;nh việc thủy chung?</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">Hai mươi bốn năm sau, t&#236;nh cờ nơi đầt kh&#225;ch gặp nhau!</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">&#208;&#244;i m&#225;i đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố nh&#236;n ra được!</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">&#212;n chuyện cũ m&#224; th&#244;i. Liếc đưa nhau đi rồi! con mắt c&#242;n c&#243; đu&#244;i</span></span></em><span class="apple-converted-space"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 51, 255);">.</span></span><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial; color: rgb(0, 51, 255);"><br style="" />
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><!--[endif]--><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p> <img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/26.gif" /> </o:p></span><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/53.gif" alt="" /></p>
<p class="MsoNormal">Ch&#250;c vui !</p>

obaasan
13-02-2009, 11:32 PM
<p><br>toiyeuphunu<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">

<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:SimSun;
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-alt:"Arial Unicode MS";
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
@font-face
{font-family:"@SimSun";
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
p
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0in;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
span.apple-style-span
{mso-style-name:apple-style-span;}
span.apple-converted-space
{mso-style-name:apple-converted-space;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
--></style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoNormal"><span class="apple-style-span"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial">Ch&#224;o 61 đỉnh cao mu&#244;n trượng ! <strong>T&#244;i y&#234;u phụ nữ</strong> chợt nhớ tới b&#224;i “T&#236;nh gi&#224;” của &#244;ng Phan Kh&#244;i ( </span></span><span class="apple-style-span"><span lang="VI" style="color: black; font-family: Arial">b&#224;i thơ n&#224;y gi&#225; trị ở chỗ n&#243;</span></span><span lang="VI" style="color: rgb(0,51,255); font-family: Arial"> </span><span class="apple-style-span"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial">khơi nguồn cho một d&#242;ng chảy: Thơ Mới, gi&#250;p cho thơ ca Việt Nam c&#243; những t&#234;n tuổi độc đ&#225;o như Lưu Trọng Lưu, Thế Lữ, Xu&#226;n Diệu, Huy Cận, Huy Th&#244;ng, Chế Lan Vi&#234;n, H&#224;n Mặc Tử, Vũ Ho&#224;ng Chương, Đ&#244;ng Hồ, Tế Hanh, Nguyễn Vỹ</span></span><span class="apple-converted-space"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; color: black; font-family: Arial"> </span></span><span lang="VI" style="font-family: Arial">...). Xin mạn ph&#233;p gửi l&#234;n đ&#226;y:<o:p></o:p></span></p>
<p><span class="apple-style-span"><em><span lang="VI" style="font-size: 10pt; color: rgb(0,51,255); font-family: Arial">T&#236;nh Gi&#224;</span></em></span><span class="apple-converted-space"><em><span lang="VI" style="font-size: 10pt; color: rgb(0,51,255); font-family: Arial"> </span></em></span><em><span lang="VI" style="font-size: 10pt; color: rgb(0,51,255); font-family: Arial"><br />
<span class="apple-style-span">Hai mươi bốn năm xưa, một đ&#234;m vừa gi&#243; lại vừa mưa</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">Dưới ngọn đ&#232;n mờ, trong gian nh&#224; nhỏ, hai m&#225;i đầu xanh kề nhau than thở.</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">&#212;i đ&#244;i ta t&#236;nh thương th&#236; vẫn nặng, m&#224; lấy nhau hẳn l&#224; kh&#244;ng đặng;</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">&#208;ể đến rồi t&#236;nh trước phụ sau, chi cho bằng sớm liệu m&#224; bu&#244;ng nhau</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">Hay! N&#243;i mới bạc l&#224;m sao chớ! Bu&#244;ng nhau l&#224;m sao cho nở?</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">Thương được chừng n&#224;o hay chừng nấy, chẳng qua &#244;ng trời bắt đ&#244;i ta phải vậy!</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">Ta l&#224; nh&#226;n ng&#227;i, đ&#226;u phải vợ chồng, m&#224; t&#237;nh việc thủy chung?</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">Hai mươi bốn năm sau, t&#236;nh cờ nơi đầt kh&#225;ch gặp nhau!</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">&#208;&#244;i m&#225;i đầu đều bạc. Nếu chẳng quen lung, đố nh&#236;n ra được!</span><span class="apple-converted-space"> </span><br />
<span class="apple-style-span">&#212;n chuyện cũ m&#224; th&#244;i. Liếc đưa nhau đi rồi! con mắt c&#242;n c&#243; đu&#244;i</span></span></em><span class="apple-converted-space"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; color: rgb(0,51,255); font-family: Arial">.</span></span><span lang="VI" style="font-size: 10pt; color: rgb(0,51,255); font-family: Arial"><br />
<!--[if !supportLineBreakNewLine]--><!--[endif]--><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="font-size: 10pt; font-family: Arial"><o:p> <img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/26.gif" /> </o:p></span><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/53.gif" /></p>
<p class="MsoNormal">Ch&#250;c vui !</p>
<p></td></tr></table></p>
<p>Ặc ặc, bạc bẽo qu&#225; , bạc bẽo qu&#225; !</p>

HTV7
13-02-2009, 11:42 PM
<p><br>toiyeuphunu<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></p>
<p>Thơ t&#236;nh th&#236; Xu&#226;n Diệu l&#224; &#244;ng ho&#224;ng. Nhưng b&#224;i thơ sau đ&#226;y lại kh&#244;ng phải của &#244;ng ho&#224;ng ấy, của một người kh&#225;c, trong t&#234;n &#244;ng cũng c&#243; chữ ho&#224;ng: Ho&#224;ng Cầm! Hi vọng c&#225;c bạn sắp v&#224;o ngưỡng cửa t&#236;nh y&#234;u kh&#244;ng rơi v&#224;o t&#236;nh trạng của hai nh&#226;n vật trữ t&#236;nh trong b&#224;i thơ n&#224;y:</p>
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
<meta content="Word.Document" name="ProgId">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator">
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator">
<link href="file:///C:DOCUME~1VUTRUO~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" rel="File-List" />
<title></title>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:DocumentProperties>
<o:Author>User</o:Author>
<o:Version>11.5606</o:Version>
</o:DocumentProperties>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:SimSun;
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-alt:"Arial Unicode MS";
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
@font-face
{font-family:"@SimSun";
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
p.Default, li.Default, div.Default
{mso-style-name:Default;
mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
mso-layout-grid-align:none;
text-autospace:none;
font-size:12.0pt;
font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:SimSun;
color:black;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--> </meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="Default"><o:p> </o:p></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="Default"><strong><span style="font-size: 10pt;">L&#193; DI&#202;U B&#212;NG<u4:p></u4:p></span></strong><o:p></o:p></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="Default"><span style="font-size: 10pt;"><u4:p> </u4:p></span><o:p></o:p></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 10pt;">V&#225;y &#208;&#236;nh Bảng bu&#244;ng ch&#249;ng cửa v&#245;ng<u4:p></u4:p></span></em><o:p></o:p></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 10pt;">Chị thẩn thơ đi t&#236;m<u4:p></u4:p></span></em><o:p></o:p></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 10pt;">&#208;ồng chiều<u4:p></u4:p></span></em><o:p></o:p></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 10pt;">Cuống rạ<u4:p></u4:p></span></em><o:p></o:p></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 10pt;">Chị bảo<u4:p></u4:p></span></em><o:p></o:p></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 10pt;">&#208;ứa n&#224;o t&#236;m được L&#225; Di&#234;u b&#244;ng<u4:p></u4:p></span></em><o:p></o:p></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="FR" style="font-size: 10pt;">Từ nay ta gọi l&#224; chồng<u4:p></u4:p></span></em><span lang="FR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Hai ng&#224;y<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Em t&#236;m thấy L&#225;<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Chị chau m&#224;y<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">&#208;&#226;u phải L&#225; Di&#234;u b&#244;ng<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">M&#249;a đ&#244;ng sau<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Em t&#236;m thấy L&#225;<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Chị lắc đầu tr&#244;ng nắng v&#227;n b&#234;n s&#244;ng<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Ng&#224;y cưới Chị<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Em t&#236;m thấy L&#225;<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Chị cười xe chỉ ấm tr&#244;n kim<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Chị ba con<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Em t&#236;m thấy L&#225;<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">X&#242;e tay phủ mặt<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Chị kh&#244;ng nh&#236;n<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Từ thuở ấy<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Em cầm chiếc L&#225; đi đầu non cuối bể<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Gi&#243; qu&#234; vi v&#250;t gọi<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="center" style="text-align: center;" class="MsoNormal"><em><span lang="PT-BR" style="font-size: 10pt;">Di&#234;u b&#244;ng hời... ...ới Di&#234;u b&#244;ng...!<u4:p></u4:p></span></em><span lang="PT-BR" style=""><o:p></o:p></span></p>
<p align="right" style="text-align: right;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;">R&#233;t 1959<u4:p></u4:p></span><o:p></o:p></p>
<p align="right" style="text-align: right;" class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt;">Ho&#224;ng Cầm<u4:p></u4:p></span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal"><o:p> </o:p></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p></td></tr></table></p>
<p>L&#225; Di&#234;u B&#244;ng hay l&#224; vậy, nhưng c&#243; ai biết Ho&#224;ng Cầm đ&#227; từng bị đi tù v&#236; n&#243; kh&#244;ng. Đ&#226;y l&#224; lời kể của Ho&#224;ng Cầm:</p>
<p>"<span style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">V&#224;o khoảng th&#225;ng 8 năm 82, tự nhi&#234;n C&#244;ng An đến lục x&#233;t rồi bắt t&#244;i đi m&#224; kh&#244;ng cho biết l&#253; do. T&#244;i bị nhốt v&#224;o nh&#224; giam v&#224; buộc l&#224;m kiểm điểm. T&#244;i kh&#244;ng hiểu kiểm điểm về việc g&#236;, nhưng mỗi ng&#224;y phải viết kiểm điểm. Th&#225;ng n&#224;y qua th&#225;ng nọ, rồi họ đưa cho t&#244;i tập thơ Về Kinh Bắc, bảo kiểm điểm từng b&#224;i, từng chữ trong đ&#243;. Sau nhiều ng&#224;y th&#225;ng suy gẫm kiếm t&#236;m, t&#244;i thấy c&#243; g&#236; sai tr&#225;i đ&#226;u, to&#224;n những b&#224;i thơ t&#236;nh. Một h&#244;m t&#244;i chợt nghĩ, c&#243; lẽ b&#224;i “L&#225; Di&#234;u B&#244;ng”, do &#253; nghĩa mơ hồ tạo ramối nghi ngờ chăng. T&#244;i viết kiểm điểm ngay b&#224;i thơ, v&#224; quả nhi&#234;n, anh thiếu t&#225; c&#244;ng an vui vẻ cảm ơn t&#244;i, c&#242;n n&#243;i th&#234;m: “Tết n&#224;y thế n&#224;o anh cũng được về”.</span></span></p>
<p><span style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Nhưng t&#244;i vẫn tiếp tục bị giam. Kh&#244;ng c&#242;n viết kiểm điểm, t&#244;i nghĩl&#224; chuyện đ&#227; giải quyết xong, vậy m&#224; t&#244;i phải trả th&#234;m 1 năm t&#249; nữa, một m&#243;n nợ t&#244;i kh&#244;ng hề mượn bao giờ."</span></span></p>
<p>C&#243; bạn n&#224;o biết l&#253; do v&#236; sao kh&#244;ng nhỉ?</p>
<p><span style="" /><span style="" /></p>

toiyeuphunu
13-02-2009, 11:49 PM
<p>HTV7 tối tối chịu kh&#243; "tiếp s&#243;ng" VTV1 nh&#225; (l&#250;c 20g, chương tr&#236;nh Phim Việt giờ v&#224;ng, bộ phim NG&#213; LỖ THỦNG &#237;), bạn sẽ hiểu tại sao th&#244;i !</p>
<p>Ch&#250;c may mắn !</p>
<p><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/30.gif" alt="" /></p>

HTV7
14-02-2009, 04:06 PM
<div align="justify"><font face="Arial"><br>toiyeuphunu<font color='#aaaaaa'><b> đ&#227; viết:</b></font><table style='BORDER-RIGHT: lightgrey 1px solid; BORDER-TOP: lightgrey 1px solid; FONT-SIZE: 11px; MARGIN-LEFT: 30px; MARGIN-RIGHT: 30px; BORDER-LEFT: lightgrey 1px solid; BORDER-BOTTOM: lightgrey 1px solid; POSITION: relative; BACKGROUND-COLOR: #e6e6e6' width='90%'><tr><td></font></div>
<p align="justify"><font face="Arial">HTV7 tối tối chịu kh&#243; "tiếp s&#243;ng" VTV1 nh&#225; (l&#250;c 20g, chương tr&#236;nh Phim Việt giờ v&#224;ng, bộ phim NG&#213; LỖ THỦNG &#237;), bạn sẽ hiểu tại sao th&#244;i !</font></p>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify"><font face="Arial">Ch&#250;c may mắn !</font></p>
<div align="justify"> </div>
<p align="justify"><font face="Arial"><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/30.gif" /></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"></td></tr></table></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="3">HTV7 kh&#244;ng bao giờ tiếp s&#243;ng đ&#224;i VTV đ&#226;u. Nếu c&#243; bị bắt phải tiếp s&#243;ng, th&#236; HTV7 cũng đẩy sang cho thằng HTV9 n&#243; kham. Th&#244;i, để rộng được dư luận, HTV7 xin tr&#237;ch đăng tiếp lời t&#226;m sự của Ho&#224;ng Cầm nh&#233;.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"><span style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">"Do b&#224;i thơ chưa in nhưng lọt ra hải ngoại, c&#243; người đem b&#236;nh luận diễn giải, tuy kh&#244;ng đ&#250;ng với chủ đ&#237;ch của t&#225;c giả nhưng lại đ&#250;ng với thực tế. Người ta bảo Ho&#224;ng Cầm l&#224;m b&#224;i “L&#225; Di&#234;u B&#244;ng” l&#224; &#225;m chỉ Đảng. Chị l&#224; Đảng, em l&#224; Nghệ Sĩ, Nghệ Sĩ được Đảng y&#234;u thương, Đảng bảo g&#236; nghe nấy, nhưng chẳng bao giờ được g&#236; (d&#249; c&#243; bỏ x&#225;c v&#236; L&#225; Di&#234;u B&#244;ng). Đến l&#250;c bị t&#249;, l&#224;m đ&#250;ng b&#224;i kiểm điểm, sắp được ra, lại cũng do hải ngoại c&#243; thư gửi ch&#237;nh phủ y&#234;u cầu thả tự do cho Ho&#224;ng Cầm. Tố Hữu nổi cơn thịnh nộ ph&#225;n: “Nhốt n&#243; th&#234;m 1 năm nữa v&#236; tội c&#243; nước ngo&#224;i can thiệp”."</span></span></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="4">Thế tại sao Tố Hữu lại gh&#233;t Ho&#224;ng Cầm đến vậy? Số l&#224; vầy: <span style="" /></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"><span style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Hồi c&#242;n giữ chức Ph&#243; Thủ Tướng đặc tr&#225;ch kinh tế (chuyện n&#224;y cũng l&#224; một sự kh&#244;i h&#224;i cười ra nước mắt), Tố Hữu nắm quyền sinh s&#225;t trong tay, giới nghệ sĩ liệu m&#224; giữ g&#236;n “ăn n&#243;i”. Nhưng Tố Hữu l&#224;m những b&#224;i thơ n&#244; dịch, xem rẻ tổ ti&#234;n n&#234;n nhiều người phản b&#225;c, trong số c&#243; Ho&#224;ng Cầm. </span></span></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"><span style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Tố Hữu viết:</span></span></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"><span style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">Thuở Anh chưa ra đời (&#253; n&#243;i c&#225;ch mạng th&#225;ng 10 Nga) <br />
<br />
Tr&#225;i Đất c&#242;n nức nở <br />
<br />
Nh&#226;n loại chửa th&#224;nh người <br />
<br />
Ho&#224;ng Cầm vặn lại: “Anh của &#244;ng ra đời năm 1917, thế trước năm 17 “nh&#226;n loại chửa th&#224;nh người” th&#236; l&#224; g&#236;? Khỉ &#224;. Con Hồng ch&#225;u Lạc, 4000 năm văn hiến của anh đ&#226;u”. C&#226;u chuyện đến tai, Tố Hữu ức lắm, t&#236;m cơ hội tr&#249; dập Ho&#224;ng Cầm. Con người d&#249; cầm b&#250;t hay cầm c&#224;y, khi đ&#227; chấp nhận l&#224;m n&#244; dịch cho danh lợi th&#236; nh&#226;n phẩm kh&#244;ng c&#242;n g&#236; để n&#243;i, v&#224;, họ sẵn s&#224;ng l&#224;m mọi chuyện tồi tệ cho quyền lợi ri&#234;ng tư của m&#236;nh. Thế l&#224;, Tố Hữu tiếp tục ngấm ngầm hại nh&#224; thơ Ho&#224;ng Cầm bằng c&#225;ch kh&#244;ng cho in t&#225;c phẩm suốt mấy mươi năm.</span></span></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"><span style=""><span style="font-size: 10pt; font-family: Verdana;">M&#227;i đến năm 2003 nh&#224; xuất bản Hội Nh&#224; Văn mới sưu tầm in 3 tập Ho&#224;ng Cầm: Tập 1: Thơ, tập 2: Truyện Thơ Kịch, tập 3 : Văn Xu&#244;i. Trong tập Thơ lại kh&#244;ng c&#243; b&#224;i L&#225; Di&#234;u B&#244;ng m&#224; chỉ c&#243; b&#224;i: Bao giờ n&#243;i hết chuyện Di&#234;u B&#244;ng (trang 245), b&#224;i thơ c&#243; 5 đoạn xin tr&#237;ch đoạn 1: <br />
<br />
Dẫu anh biết Di&#234;u B&#244;ng kh&#244;ng thực <br />
<br />
Sao Di&#234;u B&#244;ng cứ thức hồn em <br />
<br />
Cứ sao băng m&#227;i đường đ&#234;m <br />
<br />
Cứ trăng l&#234;n đậu c&#224;nh mềm xu&#226;n qu&#234; <br />
<br />
Cứ lơi &#225;o cởi trưa h&#232; <br />
<br />
ngực trần vỗ yếm gọi về tuổi hoa <br />
<br />
Cứ hương thi&#234;n l&#253; đường xa <br />
<br />
Cứ lưng chừng đợi ngọc ng&#224; hồ ly <br />
<br />
Cứ m&#244;i h&#244;n y&#234;n chi chụm c&#225;nh <br />
<br />
dẫn anh về chuốt mảnh chiếu gon <br />
<br />
Hương nhu xoải t&#243;c lưng tr&#242;n <br />
<br />
c&#225;i đ&#234;m h&#244;m ấy mắt m&#242;n men t&#234; </span></span><span style="" /></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"><span style="" /><span style="" /><font size="4">C&#242;n c&#225;i ẩn &#253; của L&#225; Di&#234;u B&#244;ng theo b&#236;nh luận của "Bọn phản động sống lưu vong ở nước ngo&#224;i" l&#224; g&#236;?</font></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"> CNXH giống như c&#225;i l&#225; di&#234;u b&#244;ng, đẹp v&#224; ki&#234;u sa nhưng kh&#244;ng bao giờ c&#243; thật. Chị thừa biết, nhưng chị vẫn cứ bắt em t&#236;m, tội th&#226;n "Em cầm chiếc l&#225;, đi đầu non cuối bể, gi&#243; qu&#234; vi vút gọi. Di&#234;u B&#244;ng hỡi....Ới Di&#234;u B&#244;ng"</font><font face="Arial">. </font>CNXH ơi, bao giờ mới hết thời kỳ qu&#225; độ để em t&#236;m được người mang về cho Chị em xem?</p>
<p align="justify"> </p>
<p align="justify"><font face="Arial"></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"><span style="" /></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"></font></p>

toiyeuphunu
14-02-2009, 05:17 PM
<p>Ph&#226;n t&#237;ch thơ ca kỉu n&#224;y th&#236;... em xin kiếu!</p>
<p>Th&#244;i b&#224; con h&#227;y quay về chủ đề <em><strong>Những b&#224;i thơ t&#236;nh hay</strong></em> đi n&#224;o!</p>
<p><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/6.gif" /></p>
<p>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="ProgId" content="Word.Document">
<meta name="Generator" content="Microsoft Word 11">
<meta name="Originator" content="Microsoft Word 11">
<link rel="File-List" href="file:///C:DOCUME~1VUTRUO~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" /></meta>
</meta>
</meta>
</meta>
</p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:SimSun;
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-alt:"Arial Unicode MS";
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
@font-face
{font-family:"@SimSun";
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
p
{mso-margin-top-alt:auto;
margin-right:0in;
mso-margin-bottom-alt:auto;
margin-left:0in;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p><span lang="VI" style="">Xin gửi b&#224;i <strong>T&#244;i y&#234;u em</strong> của Puskin: <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 2.85pt; line-height: 120%;"><strong><span lang="EN-GB" style="font-size: 13.5pt; line-height: 120%; font-family: Arial; color: navy;">T&#244;i y&#234;u em</span></strong><span lang="EN-GB" style="font-size: 10pt; line-height: 120%; font-family: Arial; color: navy;"> </span><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">T&#244;i y&#234;u em: đến nay chừng c&#243; thể.</p>
<p class="MsoNormal">Ngọn lửa t&#236;nh chưa dễ đ&#227; t&#224;n phai;</p>
<p class="MsoNormal">Nhưng kh&#244;ng thể để em bận l&#242;ng th&#234;m nữa,</p>
<p class="MsoNormal">Hay hồn em phải đượm b&#243;ng u ho&#224;i.</p>
<p class="MsoNormal"><br />
T&#244;i y&#234;u em &#226;m thầm kh&#244;ng hy vọng,</p>
<p class="MsoNormal">L&#250;c rụt r&#232;, khi hậm hực l&#242;ng ghen,</p>
<p class="MsoNormal">T&#244;i y&#234;u em, y&#234;u ch&#226;n th&#224;nh đằm thắm,</p>
<p class="MsoNormal">Cầu cho em được người t&#236;nh như t&#244;i đ&#227; y&#234;u em.</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 2.85pt; line-height: 120%;"><em><span lang="EN-GB" style="font-size: 10pt; line-height: 120%; font-family: Arial; color: navy;">Người dịch: Thu&#253; To&#224;n</span></em></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 3pt 2.85pt; line-height: 120%;"><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/26.gif" alt="" /><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/53.gif" alt="" /><em /><o:p></o:p></p>

HTV7
14-02-2009, 05:30 PM
<p>HTV7 kh&#244;ng ph&#226;n t&#237;ch, kh&#244;ng b&#236;nh luận, HTV7 chỉ đưa tin, kh&#225;ch quan, trung thực, kh&#244;ng n&#233; tr&#225;nh vấn đề.</p>

gogo1
14-02-2009, 05:52 PM
<p>Ai ph&#226;n t&#237;ch m&#224; hay thế? D&#226;n Việt Nam giờ ai cũng đang đi t&#236;m l&#225; di&#234;u b&#244;ng m&#224; hơn 80 triệu con người với hơn 160 triệu con mắt m&#224; t&#236;m ho&#224;i vẫn kh&#244;ng ra. L&#253; do v&#236; sao t&#236;m kh&#244;ng ra th&#236; người bảo n&#243; chẳng c&#243; thực, m&#224; thực giả thế n&#224;o th&#236; chỉ c&#243; mấy b&#225;c N&#244;ng, b&#225;c Phi&#234;u l&#224; hiểu nhất, nhưng khổ nỗi c&#225;c b&#225;c ấy l&#224;m sao n&#243;i lộ ra để d&#226;n ta biết được th&#236; chết. Th&#244;i cứ cố gắng, thế n&#224;o cũng c&#243; ng&#224;y t&#236;m được l&#225; di&#234;u b&#244;ng, kiểu như phải tin c&#243; ng&#224;y giấc mơ sẽ trở th&#224;nh sự thực ấy, c&#242;n khi n&#224;o n&#243; th&#224;nh sự thực th&#236; chỉ c&#243; trời mới biết được,</p>

Xindungchocem
14-02-2009, 07:03 PM
<p>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///C:DOCUME~1VUTRUO~1LOCALS~1Tempmsohtml11clip_filel ist.xml" rel="File-List" /></p>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
<w:UseFELayout />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]-->
<p><style type="text/css">
<!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:SimSun;
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-alt:"Arial Unicode MS";
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
@font-face
{font-family:"@SimSun";
panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;
mso-font-charset:134;
mso-generic-font-family:auto;
mso-font-format:other;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:1 135135232 16 0 262144 0;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin:0in;
margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:SimSun;}
@page Section1
{size:8.5in 11.0in;
margin:1.0in 1.25in 1.0in 1.25in;
mso-header-margin:.5in;
mso-footer-margin:.5in;
mso-paper-source:0;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style></p>
<!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="">Xời ơi, t&#236;m hiểu c&#225;i kiểu đ&#243; th&#236; H&#192;I HƯỚC như tui cũng ... xin lỗi, chịu hổng nổi, cười h&#244;ng dc ! <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style="">Th&#244;i th&#236; gửi tặng b&#224;i n&#224;y nh&#225;! Của &#244;ng R.Tagore th&#236; phải, b&#224; con học ở phổ th&#244;ng r&#249;i hỉ ?<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="VI" style=""><o:p> </o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><em>Đ&#244;i mắt băn khoăn của em buồn.<br />
Đ&#244;i mắt em muốn nh&#236;n v&#224;o t&#226;m tưởng của anh<br />
Như trăng kia muốn v&#224;o s&#226;u biển cả.</em></p>
<p class="MsoNormal"><em><br />
Anh đ&#227; để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em,<br />
Anh kh&#244;ng giấu em một điều g&#236;<br />
Ch&#237;nh v&#236; thế m&#224; em kh&#244;ng biết g&#236; tất cả về anh.<br />
Nếu đời anh chỉ l&#224; vi&#234;n ngọc,<br />
anh sẽ đập n&#243; ra l&#224;m trăm mảnh<br />
v&#224; x&#226;u th&#224;nh một chuỗi<br />
qu&#224;ng v&#224;o cổ em.<br />
<br />
Nếu đời anh chỉ l&#224; một đo&#225; hoa<br />
tr&#242;n trịa, dịu d&#224;ng v&#224; b&#233; bỏng<br />
anh sẽ h&#225;i n&#243; ra để đặt l&#234;n m&#225;i t&#243;c em.<br />
Nhưng em ơi, đời anh l&#224; một tr&#225;i tim<br />
N&#224;o ai biết chiều s&#226;u v&#224; bến bờ của n&#243;.<br />
Em l&#224; nữ ho&#224;ng của vương quốc đ&#243;<br />
Ấy thế m&#224; em c&#243; biết g&#236; bi&#234;n giới của n&#243; đ&#226;u.<br />
<br />
Nếu tr&#225;i tim anh chỉ l&#224; một ph&#250;t gi&#226;y lạc th&#250;<br />
N&#243; sẽ nở ra th&#224;nh một nụ cười nhẹ nh&#245;m<br />
v&#224; em thấu suốt rất nhanh.<br />
Nếu tr&#225;i tim anh chỉ l&#224; khổ đau<br />
N&#243; sẽ tan ra th&#224;nh lệ trong<br />
v&#224; lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.<br />
Nhưng em ơi, tr&#225;i tim anh lại l&#224; t&#236;nh y&#234;u<br />
Nỗi vui sướng, khổ đau của n&#243; l&#224; v&#244; bi&#234;n.<br />
Những đ&#242;i hỏi v&#224; sự gi&#224;u sang của n&#243; l&#224; trường cửu.<br />
Tr&#225;i tim anh cũng ở gần em như ch&#237;nh đời em vậy<br />
Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn n&#243; đ&#226;u.</em></p>
<p class="MsoNormal"><img src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/45.gif" alt="" /></p>