PDA

View Full Version : Miền Bắc mùa hoa gạometeor
01-04-2013, 02:44 PM
Miền Bắc mùa hoa gạo
Cuối tháng ba, những cây hoa gạo nở đỏ khắp cánh đồng, triền núi ở làng quê Việt Nam.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/31/8f/DSC_7983.jpg


Cây hoa gạo ở một cánh đồng thuộc huyện Thanh Oai, ngoại thành Hà Nội.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/31/8f/DSC_8013.jpg


Soi bóng mặt nước.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/31/8f/DSC_7961.jpg


Dọc đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận tỉnh Hoà Bình.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/31/8f/DSC_7950.jpg


Cây bên con đường nhỏ vào nhà.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/31/8f/DSC_7960.jpg


Hoa trên mái ngói ngôi nhà dưới chân núi.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/31/8f/DSC_7964.jpg


Có những cây mọc rất gần nhau.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/31/8f/DSC_8036.jpg


Hoa nở xoè 5 cánh.


http://vnexpress.net/Files/Subject/3b/be/31/8f/DSC_7988.jpg


Hoa rụng đầy dưới gốc cây ven đường.Hoàng Hà