PDA

View Full Version : Top 10 des animaux les plus fidèles en amouruheureuse
04-04-2013, 08:29 AM
10 loài vật chung tình nhất

Comme chez les humains, certains animaux sont plus fidèles que d’autres
Giống như ở người, một số con vật cũng chung thuỷ hơn so với những số khác

1- Le Gibbon (vượn)
http://www.stimuli-insolite.com/wp-content/uploads/2012/02/gibbons.jpg?a46e21

La palme revient aux gibbons dont le modèle familial se rapproche le plus de celui de l’Homme. Les familles se composent des parents et de leurs rejetons, 3 ou 4 tout au plus. Le gibbon fait office d’exception en la matière : sur environ 300 espèces de primates, il fait partie des 6% monogames.
Giải thưởng được trao cho loài vượn có kiểu mẫu gia đình gần giống với con người nhất. Các gia đình bao gồm bố mẹ và con cái của chúng, 3 hoặc 4 con là nhiều nhất. Loài vượn là đại diện đặc biệt về mặt chung tình: trong khoảng 300 loài linh trưởng, nó nằm trong số 6% loài đơn giao.

Autre particularité, la hiérarchie familiale est bien définie : c’est la mère qui en est à la tête, suivie de la fille, du fils et, loin derrière, du père.
Một đặc thù khác là thứ bậc trong gia đình được xác định rõ ràng: con mẹ đứng đầu, theo sau là con gái, con trai, và cuối cùng là con bố.

2- Le Cygne (thiên nga)http://www.stimuli-insolite.com/wp-content/uploads/2012/02/cygne-150x150.jpg?a46e21

Il n’est pas rare de voir un couple de cygnes durer toute une vie. Leur fidélité est si grande qu’elle est devenue un symbole de l’amour.
Không hiếm thấy một đôi thiên nga sống với nhau cả đời. Lòng chung thuỷ của chúng lớn đến nỗi đã trở thành biểu tượng của tình yêu.


3- Le Vautour Noir (kền kền đen)
On peut être moche et s’aimer pour la vie. Exemple avec les vautours noirs. Ces gros rapaces savent bien répartir les tâches dans le couple : ils font tout par deux ! Chacun couve les oeufs à tour de rôle, se relayant toutes les 24 heures. Et après la naissance, papa ET maman s’occupent de nourrir leurs petits chérubins.
Người ta có thể là xấu xí và yêu nhau suốt đời. Ví dụ như kền kền đen. Loài chim ăn thịt to lớn này rất biết cách phân bổ nhiệm vụ giữa vợ chồng: chúng làm mọi thứ đều có đôi có cặp! Mỗi con ấp trứng theo lượt, thay phiển mỗi 24 tiếng. Và sau khi trứng nở, bố và mẹ lo nuôi dưỡng những đứa con bé bỏng.
http://www.stimuli-insolite.com/wp-content/uploads/2012/02/vautour-noir-150x150.jpg?a46e21

Le vautour noir est plutôt possessif et intransigeant en matière de fidélité. Si l’un d’eux est reconnu coupable d’adultère ou s’il tente simplement de courir les jupons, ses congénères ne manqueront pas de le tabasser sévèrement.
Kền kền đen khá chiếm hữu và cố chấp về sự chung thuỷ. Nếu như một trong số chúng ngoại tình hoặc chỉ đang định ve gái, thì những con kia sẽ không bỏ lỡ cơ hội dần cho nó một trận ra trò.

4- Le Poisson-Ange Français (cá thiên thần Pháp)
http://www.stimuli-insolite.com/wp-content/uploads/2012/02/angelfish-150x150.jpg?a46e21


Le pomacanthus paru n’est pas surnommé « poisson-ange français » (French angelfish) pour rien. Les Français, c’est bien connu, sont tous romantiques, sensibles, dédiés à l’Autre, bref, des champions du monde de la relation sentimentale. Et bien le pomacanthus paru, c’est un peu comme un français, mais dans le monde des poissons. Impossible d’observer un angelfish alone ! Ils se déplacent à deux, ils chassent à deux et ils se défendent à deux.
Cá thiên thần được đặt biệt danh là ‘cá thiên thần Pháp’ không phải vô cớ. Người Pháp, nổi tiếng là lãng mạn, nhạy cảm, luôn dâng hiến cho người khác, nói tóm lại là nhà vô định thế giới trong quan hệ tình cảm. Và cá thiên thần xuất hiện, rất giống một người Pháp, nhưng là trong thế giới cá. Không thể thấy được một con cá thiên thần đơn độc! Chúng di chuyển có đôi, săn mồi có đôi và tự vệ có đôi.

5- Le Loup (sói)
Le loup, animal de mythes et de légendes, a encore bien des secrets. Contrairement à l’image du tueur solitaire ou de la meute innombrable qu’il peut véhiculer, le loup est une créature monogame avec une vie plus pieuse et loyale qu’on ne pourrait l’imaginer. La fameuse meute est souvent constituée essentiellement des parents et des enfants, une famille somme tout classique donc, même si elle se nourrit de chaire fraîche.http://www.stimuli-insolite.com/wp-content/uploads/2012/02/loup-150x150.jpg?a46e21

Sói, con vật huyền thoại và truyền thuyết, vẫn có nhiều bí mật. Trái với hình ảnh sát nhân đơn độc hay bầy đàn vô số được lan truyền thì sói là một tạo vật đơn giao với đời sống thảo kính và trung thành hơn người ta có thể tưởng tượng. Bầy đàn tiêu biểu thường cơ bản bao gồm bố mẹ và con cái, một gia đình rất kinh điển dù ăn thịt sống.

6- L’Albatros (hải âu lớn)
L’albatros peut parcourir des milliers de kilomètres en solitaire mais il reviendra toujours s’accoupler au même endroit avec le même partenaire. Cette union basée essentiellement sur le sexe semble plutôt bien fonctionner puisque les couples durent toute une vie. A moins que ce soit grâce aux danses de séduction, ces danses rituelles, interminables et loufoques auxquelles s’adonne l’albatros avant la reproduction.http://www.stimuli-insolite.com/wp-content/uploads/2012/02/albatros-hurleurs-150x150.jpg?a46e21

Hải âu lớn có thể bay xa hàng ngàn km một mình nhưng nó luôn quay về chỗ cũ để giao phối với bạn tình. Cuộc hôn nhân chủ yếu dựa trên tình dục này dường như hoạt động khá tốt vì vợ chồng sống với nhau cả đời. Trừ khi sự chung thuỷ nhờ vào những điệu nhảy quyến rũ thì trước mùa sinh sản, hải âu sẽ hết mình vào những điệu nhảy nghi thức bất tận và hơi điên loạn này.

7- La Termite (mối )
Si la reine des fourmis se reproduit avec un mâle qui meurt peu de temps après, chez les termites, la reine et le « roi » restent en vie suffisamment de temps pour asseoir, à eux deux, une dynastie tout entière. La reine termite, comme la reine fourmi, stocke en elle toutes les gamètes qui serviront à peupler la colonie pendant plusieurs années.http://www.stimuli-insolite.com/wp-content/uploads/2012/02/termites-150x150.jpg?a46e21

Nếu như kiến chúa giao phối với con đực mà con này sẽ chết không lâu sau đó, thì ở mối, mối chúa và ‘hoàng thượng’ vẫn sống đủ thời gian để cả hai gây dựng cả triều đại. Mối chúa, cũng như kiến chúa, lưu trữ trong người tất cả giao tử sẽ dùng để tăng dân số tổ mối/kiến trong nhiều năm.

8- La Souris des Champs (chuột đồng)
Véritable icône du dévouement au partenaire. Monogames bien sûr, les deux amoureux se blottissent et se nettoient mutuellement. Ils partagent les tâches à la maison comme l’éducation des petits. Un dévouement tellement prononcé que la souris des champs fut l’objet d’études scientifiques pour tenter d’isoler ce « gène de la fidélité ».http://www.stimuli-insolite.com/wp-content/uploads/2012/02/souris-des-champs-150x150.jpg?a46e21


Biểu tượng đích thực cho sự hết lòng với bạn tình. Đương nhiên là loài đơn giao, đôi tình nhân thu mình kỳ cọ cho nhau. Chúng chia sẻ những công việc nhà như là giáo dục con. Một sự tận tuỵ độc đáo đến nỗi mà chuột đồng đã là đối tượng nghiên cứu khoa học để người ta thử tách ‘gen chung thuỷ’ này.


9- Le Pygargue à tête blanche (đại bàng đầu trắng)
Ce gros piaf est plus connu sous le nom de Bald Eagle (aigle chauve). C’est l’emblème national des États-Unis. En matière de relations durables, l’animal a plus de qualité que le pays qu’il représente. Quand deux pygargues à tête blanche s’unissent, c’est pour la vie. A moins que le mâle deviennent impuissant, cas exceptionnel où la femelle va voir ailleurs. C’est un des animaux avec le plus fort taux de fidélité. Un taux à comparer avec les 50% de divorces aux États-Unis.http://www.stimuli-insolite.com/wp-content/uploads/2012/02/aigle-royal-150x150.jpg?a46e21


Loài chim lớn này thường được biết đến hơn dưới cái tên Đại Bàng hói. Đây là quốc huy của Hoa Kỳ. Về mặt quan hệ bền vững, con vật có phẩm chất hơn quốc gia mà nó đại diện. Khi hai con đại bàng đầu trắng kết đôi, điều đó kéo dài hết cuộc đời. Trừ phi con trống trở nên bất lực, trường hợp ngoại lệ là con mái đi gặp con trống khác. Đây là một trong những động vật có tỉ lệ chung tình cao nhất. Một tỉ lệ đáng so với tỉ lệ ly dị 50% ở Mỹ.

10- La Tourterelle (cu gáy)
Et pour finir, la fidélité incarné dans un symbole. Ce n’est pas pour rien que des amoureux sont appelés des tourtereaux. La tourterelle roucoule d’amour, blablabla. Même Shakespeare and Co. ont repris sa symbolique dans leurs oeuvres.http://www.stimuli-insolite.com/wp-content/uploads/2012/02/tourterelle-150x150.jpg?a46e21Và cuối cùng, lòng chung thuỷ hiện thân trong một biểu tượng. Không phải tự nhiên mà những người yêu nhau được gọi là những con chim cu gáy. Cu gáy gọi tình… ngay cả hiệu sách Shakespeare and Co. đã tiếp tục dùng biểu tượng này trong các tác phẩm của họ.