PDA

View Full Version : 北戴河tbngoc
08-05-2013, 11:28 PM
北戴河
Bắc Đới Hà


<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/b327b243e8bd0aac0eead4357d0fe5e2&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>

http://iguide.lvmama.com/uploadfile/2010/1203/20101203091554634.jpg

北戴河在中国的河北省,从东到西有10 公里,从南到北有2公里。北戴河是一 有名的旅游的地方,可以在海边游泳 。那个地方气候很好,自然环境很漂 。
Bắc Đới Hà tọa lạc ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, từ đông sang tây dài 10 Km, từ bắc chí nam rộng 2 Km. Bắc Đới Hà là một khu du lịch nổi tiếng, có thể tắm biển, khí hậu nơi đây lại ôn hoà, phong cảnh tự nhiên vô cùng tươi đẹp.
北戴河的海水质量很好,每年的5月到1 0月,有很多人去那里游泳。另外,站 海边,看着海,让海风吹着,你会感到很愉快。有人说海是人的朋友 到了北戴河,你就可以懂得这句话的意思。北戴河的 边也是有名的看日出的地方。太阳刚 来的时候,那儿到处很安静,水和天 好像在一起;当太阳全部出来的时候 海和山都变成了金色,看到这些,很 人都很激动。


http://news.xinhuanet.com/travel/2006-03/02/xinsrc_02203030211218131605119.jpg

Chất lượng nước biển của Bắc Đới Hà rất tốt, hằng năm từ tháng 5 đến tháng 10 có rất nhiều người đến đây bơi lội, ngoài ra khi đứng trên bờ biển, có thể ngắm mặt biển, từng đợt gió biển thổi vào khiến cho bạn cảm thấy vô cùng thoải mái. Có người nói biển là bạn của con người, bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của câu nói này khi đến Bắc Đới Hà. Bờ biển Bắc Đới Hà cũng là địa điểm ngắm mặt trời mọc nổi tiếng. Khi mặt trời vừa ló dạng, nơi đó vô cùng yên bình, nước với trời như hoà quyện vào nhau, khi mặt trời lên, biển và núi biến thành màu vàng lấp lánh, nhiều người cảm thấy xúc động khi ngắm những cảnh này.


http://iguide.lvmama.com/uploadfile/2010/1203/20101203091555255.jpg

北戴河的山很有名。世界上有名的山 有的是因为它很高,有的是因为它很危险,但是北戴河的山是因为它很漂亮。北戴河的后面有联峰山 山上有很多树和花,还有很多有名的建筑。从山上 你可以看到海。联峰山的下面有一个公 ,里面有很多树和奇怪的石头。
Núi ở Bắc Đới Hà cũng rất nổi tiếng. Các ngọn núi nổi tiếng trên thế giới, có ngọn nổi tiếng do độ cao của nó, có ngọn nổi tiếng vì nguy hiểm, nhưng núi ở Bắc Đới Hà nổi tiếng lại do tươi đẹp. Phía sau Bắc Đới Hà có ngọn Liên Phong, trên núi có rất nhiều cây cối và hoa cỏ, còn có những công trình kiến trúc nổi tiếng. Từ trên núi bạn có thể ngắm biển. Dưới chân ngọn Liên Phong là công viên, trong công viên có nhiều cây cối và những hòn đá hình thù kỳ lạ.
北戴河的气候很好。它夏天不热,冬 不冷,什么时候都可以去旅游。北戴 的空气也很好,没有污染。
Khí hậu ở Bắc Đới Hà rất ôn hoà, mùa hè không nóng còn mùa đông cũng không lạnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể đến đây du lịch. Không khí của Bắc Đới Hà cũng rất trong lành, không hề bị ô nhiễm.

练习:

一、请选择合适的词语填空:
1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
还有 但是 只有 有的
北戴河的山很有名。世界上有名的山 ()是因为它很高,有的是因为它很危险,()北戴河的山是() 很漂亮。北戴河的后面有联峰山,山 有很多树和花,()很多有名的建筑。

二、判断正误:
2. Chọn Đúng hoặc Sai:
1. 北戴河的日出很美丽。()
2. 在北戴河的海边不可以游泳。()
3. 北戴河的冬天很冷,夏天很热。()
4. 北戴河是很有名的旅游的地方。()

三、选择合适的搭配并连线
3. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh
北戴河自然环境很漂亮
太阳出来的时候海和山变成了金色
公园里海水质量很好

四、选择正确的答案
4. Chọn đáp án đúng
1. 北戴河东西间长()公里。
A. 10
B. 2
C. 5
D. 150
2. 北戴河在中国的()省。
A. 湖南
B. 湖北
C. 河南
D. 河北
3. 联峰山很有名,是因为它()。
A. 很高
B. 很漂亮
C. 很危险
D. 有很多珍贵的植物

参考答案:
一、有的 但是 因为 还有
二、1. T
2. F
3. F
4. T
三、北戴河海水质量很好。
太阳出来的时候海和山变成了金色。
公园里自然环境很漂亮。
四、1. A
2. D
3. B