PDA

View Full Version : 黄山tbngoc
18-05-2013, 11:15 PM
黄山
Hoàng Sơn

<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/17a3b7988e0aa42ef4376ab131761141&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>


http://www.hsairport.com/Files/BeyondPic/299.jpg

黄山在中国的安徽省,它是一座非常 名的山,很高,也很漂亮。黄山的颜 在一年里要改变几次:春天,山上到处都是各种颜色的 ;夏天,山上的树都变成了绿色;秋天,有些树叶变成了红色,有些变成了紫色;冬 下雪的时候,黄山又变成了一座白色 的山。
Hoàng sơn là ngọn núi vô cùng nổi tiếng, rất cao và cũng rất đẹp thuộc tỉnh An Huy. Mỗi năm Hoàng Sơn thay đổi màu sắc vài lần, mùa xuân trên núi đâu đâu cũng có hoa nở rực rỡ, mùa hè cây cối trên núi xanh biêng biếc, mùa thu lá cây trên núi chuyển sang màu đỏ, có lá màu tím, mùa đông khi tuyết rơi, Hoàng Sơn trở thành ngọn núi màu trắng.
有人说黄山是动物园和植物园,因为它有500多种动物和1500多种植物。在 上你可以看到很多很老的松树,有的已经活了几百年。植物中,很多都开花,非常漂 。山上也有珍贵的动物,它们受到了 家特别的保护。
Người ta nói Hoàng Sơn là vườn thực vật và vườn động vật, vì nó có hơn 500 loài động vật và hơn 1500 loài thực vật. Trên núi bạn có thế thấy rất nhều cây tùng cổ thụ, có cây được vài trăm năm tuổi. Thực vật có nhiều loài nở hoa, rất đẹp. Trên núi cũng có những động vật quý hiếm, chúng được nhà nước đặc biệt bảo vệ.
中国古代和现代很多有名的人都去过 山,他们写了关于黄山的文章,画了关于黄山的画。现在在山上还 以看见很多古人写的字,它们也是黄 风景的一部分。黄山也有很多艺术活 动,一些中国和外国的艺术家每年都 那里。
Nhiều người nổi tiếng thời xưa và thời nay của Trung Quốc đã đến Hoàng Sơn, họ sáng tác về Hoàng Sơn, vẽ tranh về Hoàng Sơn. Trên núi hiện nay vẫn vẫn còn lưu lại chữ của người xưa viết, chúng cũng là một phần phong cảnh của Hoàng Sơn. Hoàng Sơn cũng có nhiều hoạt động nghệ thuật, mỗi năm các nhà nghệ thuật trong nước và quốc tế đều đến đây.
黄山的天气非常好,有很多人去那里 游。因为山上常常有雾,这些雾挡住了太阳 所以比较凉快。在夏天最热的时候, 上的温度也只有20度。
Thời tiết ở Hoàng Sơn cũng rất dễ chịu, rất nhiều người đến đây du lịch. Do trên núi thường có sương mù, sương này thường che khuất mặt trời nên khá mát mẻ. Mùa hè khi trời nóng nhất, nhiệt độ ở Hoàng Sơn chỉ khoảng 20 độ.
过去,黄山的道路很危险,非常难走 现在,那里已经重新修了路,还建了 多宾馆,参观黄山变得非常方便和安 全。
Trước đây đường lên Hoàng Sơn rất nguy hiểm, vô cùng khó đi, hiện nay đã cho trùng tu đường sá, cũng xây dựng nhiều nhà khách, tham quan Hoàng Sơn rất thuận tiện và an toàn.

练习:

一、请选择合适的词语填空
1. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
种 度 座
1. 黄山是中国一()非常有名的山。
2.黄山上有500多()动物和1500多种植 。
3.在夏天最热的时候,山上的温度也只 有20()。

二、选择合适的搭配并连线
2. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh
春天黄山又变成了一座白色的山
夏天山上的树都变成了绿色
秋天山上到处都是各种颜色的花
冬天山上到处都是红色和紫色

三、判断正误
3. Chọn Đúng hoặc Sai:
1. 黄山的颜色在一年里要改变几次。()
2. 现在在黄山看到的动物不到五百多种 ()
3. 黄山上有很多珍贵植物。()
4. 现在黄山的道路还是很危险。()

四、选择正确答案
4. Chọn đáp án đúng
1.中国古代很多名人的作品也成了黄 的风景之一,这些是()。
A.字 B.画 C.文章 D.歌曲
2.为什么黄山被叫做动物园和植物园 ()
A. 黄山上有一个动物园和植物园
B. 黄山上有很多动物和植物
C. 黄山上的动物和植物受到国家的保护
D. 人们计划在黄山上建一个动物园和植 园
3.在夏天最热的时候,为什么黄山上 有20度?()
A. 黄山很高
B. 黄山在北方
C. 黄山上有很多植物,挡住了太阳光
D. 黄山上常常有雾,这些雾挡住了太阳

参考答案:

1. 座
2. 种
3. 度

二、春天山上到处都是各种颜色的花
夏天山上的树都变成了绿色。
秋天山上到处都是各种颜色的花。
冬天黄山又变成了一座白色的山。


1. T
2. F
3 .T
4. F


1. A
2. B
3. D