PDA

View Full Version : 三国的故事Violinist
28-05-2013, 09:46 AM
三国的故事
Câu chuyện thời Tam Quốc

9719
<center></center>
<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/6217fdb0e4085c6c1c56ca82455890be&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>全文阅读:
Đoạn văn

中国古代东汉时期,有一个皇帝叫汉 帝。汉献帝9岁当上皇帝的时候,很多 地方的军队都不听他的命令,每个军 的领导人都想自己当皇帝。所以,军 之间常常有战争。

Thời kỳ Đông Hán ở Trung Quốc cổ đại có một vị vua là Hán Hiến Đế. Lúc Hán Hiến Đế 9 tuổi lên ngôi hoàng đế, quân đội ở nhiều nơi không nghe theo mệnh lệnh của ông, người đứng đầu của mỗi quân đội đều muốn tự mình lên làm hoàng đế. Cho nên, giữa các quân đội với nhau thường xảy ra chiến tranh.

那时候,北方有一个名叫袁绍的人, 领导的军队很强大。同时另一个名叫 操的人,他的军队也开始强大起来。 公元196年,曹操把汉献帝接到自己这 。以后,他就常常以汉献帝的名义下 令。

Lúc bấy giờ, ở phương Bắc có một người tên là Viên Thiệu, quân đội mà ông lãnh đạo rất hùng mạnh. Cùng lúc đó cũng còn một người khác tên là Tào Tháo, quân đội của ông ta cũng bắt đầu trở nên hùng mạnh. Công nguyên năm 196, Tào Tháo đưa Hán Hiến Đế về chỗ của mình. Sau này, ông thường dùng danh nghĩa của Hán Hiến Đế để ra mệnh lệnh.

袁绍看见曹操的军队越来越强大,决 进攻曹操。公元200年,袁绍带着10万 去打曹操,当时曹操的军队只有2万多 人,双方在黄河边上的一个地方打了 年多。后来,曹操派人烧掉了袁绍军 的粮食。没有了粮食,袁绍的军队就 没有办法再打下去了。最后,袁绍失 了,曹操用2万人就打败了袁绍10万人 军队。7年后,曹操统一了中国的北 。

Viên Thiệu thấy quân đội của Tào Tháo ngày càng hùng mạnh, quyết định tấn công Tào Tháo. Công nguyên năm 200, Viên Thiệu mang theo 100 ngàn người tiến đánh Tào Tháo, lúc đó quân đội của Tào Tháo chỉ có hơn 20 ngàn người, hai bên đánh nhau hơn nửa năm ở một nơi bên bờ Hoàng Hà. Sau đó, Tào Tháo phái người đốt kho quân lương của Viên Thiệu. Không có lương thực, quân đội của Viên Thiệu không còn cách nào để tiếp tục đánh. Cuối cùng Viên Thiệu đã thất bại, Tào Tháo dùng 20 ngàn người đã đánh bại quân đội 100 ngàn người của Viên Thiệu. 7 năm sau, Tào Tháo thống nhất phía Bắc của Trung Quốc.

以后,曹操又想进一步统一中国的南 。当时在南方,有孙权和刘备的军队 他们是曹操的主要敌人。公元208年, 曹操带了很多人,打算进攻孙权的军 。由于孙权的军队还不够强大,于是 刘备军队中的诸葛亮建议刘备与孙权 联合,一起打曹操。诸葛亮是中国历 上一个有名的人,他非常聪明。为了 护自己的安全,刘备接受了诸葛亮的 建议,决定和孙权联合。刘备和孙权 军队打败了曹操,曹操只能逃回北方

Sau này, Tào Tháo lại muốn tiến thêm một bước thống nhất phía Nam Trung Quốc. Lúc bấy giờ ở phía Nam, có quân đội của Tôn Quyền và Lưu Bị, họ chính là kẻ thù chính của Tào Tháo. Công nguyên năm 208, Tào Tháo mang theo rất nhiều người, dự định tiến đánh quân đội của Tôn Quyền. Do quân đội của Tôn Quyền vẫn chưa đủ lớn mạnh, vì thế Gia Cát Lượng của quân đội Lưu Bị đề nghị Lưu Bị và Tôn Quyền liên minh với nhau, cùng đánh Tào Tháo. Gia Cát Lượng là một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, ông vô cùng thông minh. Để bảo vệ an toàn cho bản thân, Lưu Bị chấp nhận đề nghị của Gia Cát Lượng, quyết định liên minh với Tôn Quyền. Quân đội của Lưu Bị và Tôn Quyền đã đánh bại Tào Tháo, Tào Tháo đành phải tháo chạy về phương Bắc.

公元220年,曹操病死了,他的儿子建 了魏国。第二年,刘备在成都建立了 国。公元229年,孙权也建立了吴国。 这样,就出现了“三国鼎立”。

Công nguyên năm 220, Tào Tháo mắc bệnh qua đời, con của ông ta lập nên nhà Nguỵ. Năm thứ 2, Lưu Bị ở Thành Đô lập nên nhà Thục. Công nguyên năm 229, Tôn Quyền cũng lập ra nhà Ngô. Như thế đã xuất hiện ra “Tam Quốc đỉnh lập”.

练习:
Luyện tập


一、根据课文内容,排列顺序:
Dựa theo nội dung đoạn văn, sắp xếp đúng thứ tự

()为了进一步统一中国的南方,公 208年,曹操带了很多人,打算进攻孙 的军队。

()刘备接受了诸葛亮的建议和孙权 合,他们在赤壁打败了曹操。

()袁绍看见曹操的军队越来越强大 在公元200年,带着10万人去打曹操。

()曹操只能逃回北方。

()公元196年,曹操先后打败了北方 一些小军队,统一了北方的大部分地 。

()曹操派人烧掉袁绍军队的粮食, 后,袁绍失败了。

二、填写合适的词语:
Điền từ thích hợp

当时,越来越,最后,多,再

袁绍看见曹操的军队()强大,决定 攻曹操。公元200年,袁绍带着10万人 打曹操。()曹操的军队只有2万多人 ,双方在黄河边上的一个地方打了半 ()。后来,曹操派人烧掉了袁绍军 的粮食。没有了粮食,袁绍的军队就 没有办法()打下去了。(),袁绍 败了。

三、判断正误:
Lựa chọn dúng hoặc sai

1.公元220年,曹操建立了魏国。()
Công nguyên năm 220, Tào Tháo lập nên nhà Nguỵ.

2.由于孙权的军队很强大,所以诸葛亮 建议刘备与孙权联合。()
Do quân đội của Tôn Quyền rất mạnh, nên Gia Cát Lượng kiến nghị Lưu Bị và Tôn Quyền liên minh với nhau.

3.袁绍被曹操打败是因为粮食都吃完了。()
Viên Thiệu bị Tào Tháo đánh bại là bởi vì lương thực dùng hết.

4.“三国鼎立”中的三国是指魏国、蜀 国和吴国。()
Ba nước trong “Tam Quốc đỉnh lập” là Nguỵ, Thục và Ngô.

四、选择正确答案:
Lựa chọn đáp án chính xác

1.下列人物中,哪个不是三国的皇帝? ()
Trong những nhân vật dưới đây, nhân vật nào không phải hoàng đế của Tam Quốc

A.袁绍
B.曹操的儿子
C.刘备
D.孙权

2.根据短文内容,相互之间没有发生过战 的人是()
Dựa vào nội dung đoạn văn, giữa những nhân vật nào chưa xảy ra chiến tranh với nhau

A.袁绍和曹操
B.曹操和刘备
C.袁绍和刘备
D.曹操和孙权

3.诸葛亮为()工作。
Gia Cát Lượng làm việc cho .. ..

A.袁绍
B.曹操
C.刘备
D.孙权

参考答案:
Đáp án tham khảo


一、1.(4)2.(5)3.(2)4.(6)5.(1 6.(3)

二、越来越;当时;多;再;最后

三、1.F2.F3.F4.T

四、1.A2.C3.C

emcungyeukhoahoc
28-05-2013, 10:27 AM
Trong bài lặp đi lặp lại từ 军队. Theo em không nên dịch cố định từ này là "quân đội" cho mọi trường hợp.

Vì "quân đội" trong tiếng Việt là "toàn thể các lực lượng vũ trang" của một quốc gia. Trung Quốc thống nhất kể từ đời Tần (221-206 trước CN). Sau đó Lưu Bang thắng Hạng Võ lập ra nhà Hán, về cơ bản vẫn thống nhất được Trung Quốc. Cuối đời Hán, quần hùng tương tranh, nạn cát cứ lại xuất hiện. 军队 lúc này thực chất chỉ là các "toán quân" hay các "đội quân". Vì vậy em đề xuất cách dịch:

军队 trong các cụm 每个军队的领导人; 军队之间常常有战争 nên là "cánh quân" hoặc "toán quân"; 他领导的军队 nên dịch là "đội quân" (đội quân ông ta chỉ huy); 他的军队 "quân" của ông ta; 曹操的军队 nên là "quân của Tào Tháo"; 袁绍的军队 "quân của Viên Thiệu"; 袁绍10万人的军队: đội quân 10 vạn người của Viên Thiệu; 孙权和刘备的军队: quân của Lưu Bị và Tôn Quyền.

Dịch là "quân đội" với một số trường hợp như thế không sai lắm nhưng với mọi trường hợp thì lặp đi lặp lại nhiều lần khiến bài văn dịch nghe không Việt Nam mấy. Không hiểu sao nhìn vào bài em toàn thấy hai chữ "quân đội" "quân đội", "quân đội", ... :D

Vài góp ý, có gì sai sót mong bỏ qua nhé ^^

sad_eye
28-05-2013, 05:12 PM
@emyeukhoahoc: góp ý của bạn không sai, nhưng về chữ "quân đội" trong bài do bài này là bài khoá ngắn nên bạn ấy dịch còn phần trùng lặp. Có điều theo sad nghĩ, theo toàn nội dung của câu chuyện Tam Quốc, sau khi hình thành ba nước "Tam Quốc" thì chúng ta cũng có thể dùng quân đội. như quân đội nước Ngụy c̉ua Tào Tháo. Quân đội Đông Ngô của Tôn Quyền, và quân đội nước Thục của Lưu Bị. Vì cả ba đều đã xưng đế. Đến cuối cùng nước Thục và Ngô bị tiêu diệt thành lập nhà Tấn thì mới quy về làm một. Xin có vài dòng chia sẻ.

emcungyeukhoahoc
28-05-2013, 05:15 PM
Đúng vậy chị iu, nhưng khi còn Viên Thiệu, Viên Thuật, Công Tôn Toản, ... chưa có đại chiến Xích Bích thì chưa hình thành thế chân vạc.

Nhưng thật ra Viên Thuật, Viên Thiệu cũng đã tự mình xưng vương xưng đế, lập quốc riêng. :D