PDA

View Full Version : 巴金和萧珊的爱情故事meteor
28-05-2013, 04:16 PM
巴金和萧珊的爱情故事

Câu chuyện tình của Ba Kim và Tiêu San

<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/f87d626fc7bc4cb7e574b7b7fc57f490&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>http://teacher.chinese.cn/image/attachement/jpg/site2/20090925/00ffb7dc5cce0c271eac23.jpg巴金是中国著名的文学家,原来姓李 1904年11月25日出生。
Ba Kim là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, ông vốn mang họ Lý, ra đời vào ngày 25/11/1904.
1936年巴金虽然只有32岁,但是他在文 创作和翻译两方面都已经很有名了, 别是他的长篇小说《家》,影响非常 大。
Tuy Ba Kim chỉ mới 32 tuổi vào năm 1936, nhưng ông đã rất nổi danh trong hai lĩnh vực dịch thuật và sáng tác văn học, đặc biệt là tiểu thuyết dài mang tên “Nhà” của ông, ảnh hưởng vô cùng lớn.
那时有很多人给他写信,其中有一位 字叫萧珊的女学生写给他的信最多。 学生的字写得很漂亮,而且信中从来 不写自己的名字,总是写上“一个十几岁的 女孩”。这个女学生的信给巴金留下 很深的印象,半年多时间里他们互相 信,却没有见过面。最后,还是女学 生在信里主动提出:“为什么就不能 谈呢?希望 李先生能答应我的请求……”。信里 了时间、地点,还夹着一张她的照片。
Lúc ấy có rất nhiều người viết thư cho ông, trong đó thư của nữ sinh tên Tiêu San viết cho ông là nhiều nhất. Chữ viết của nữ sinh này rất đẹp, vả lại trong thư trước giờ không có viết tên mình, toàn viết là “một cô gái mười mấy tuổi”. Thư của nữ sinh này đã tạo ấn tượng sâu sắc cho Ba Kim, họ đã viết thư qua lại với nhau trong thời gian hơn nửa năm, nhưng vẫn chưa từng gặp mặt. Cuối cùng, vẫn là nữ sinh chủ động viết trong thư “Tại sao không thể nói chuyện nhỉ? Mong ông Lý có thể chấp nhận đề nghị của tôi ...” Trong thư đã hẹn thời gian, địa điểm và kèm theo một tấm ảnh.
根据信的约定,那天上午,巴金来到一 饭店。一会儿,一位女学生出现了, 这个女学生像熟人一样地叫起来:“哎呀,李先生,您早来 !”巴金笑一笑: “啊,你也早啊!”她看着巴金,高兴地笑着 :“李先生,您比我想的年轻多了! 巴金说:“你比我想的还像个小孩子!”从此,两 开始恋爱。
Theo thư đã hẹn sẵn, buổi sáng hôm ấy, Ba Kim đến một quán ăn. Một lát sau, có một nữ sinh xuất hiện, cô ấy kêu lên như gặp người quen vậy: “Ôi chao, ông Lý, ông đến trước rồi sao!” Ba Kim cười nói: “À, cô cũng sớm tới à!” Cô nhìn Ba Kim, vui cười mà nói: “Ông Lý, Ông trẻ hơn so với tôi nghĩ!” Ba Kim nói : “Cô giống cô bé con hơn tôi nghĩ!” Từ đó, hai người bắt đầu hẹn hò yêu đương.
1942年,萧珊大学还没有毕业就来到巴 身边。萧珊说:“我不会离开你,我说过我会在你身边的。”
Năm 1942, Tiêu San còn chưa tốt nghiệp đại học thì đã ở bên Ba Kim. Tiêu San nói: “Em không thể rời xa anh, em đã nói em sẽ ở bên cạnh anh.”
1972年萧珊逝世,巴金万分悲痛,以后 经常在文章中怀念萧珊。
Năm 1972, Tiêu San mất, Ba Kim vô cùng đau khổ, sau đó ông thường hoài niệm Tiêu San trong tác phẩm văn chương.

练习:
Luyện tập

一、 请选择合适的标点符号。, : “ ” !
1. Lựa chọn ký hiệu 。, : “ ” !sao cho phù hợp
根据信的约定( )那天上午,巴金来到一家饭店。一 儿,一位女学生出现了,这个女学生 熟人一样地叫起来( )( )哎呀,李先生,您早来啦!( )巴金笑一笑:“啊,你也早啊!”她看着巴金,高兴地笑着 :“李先生,您比我想的年轻多了( )”巴金说:“你比我想的还像个小孩子!”从此,两人 始了8年的恋爱。

二、 判断正误:
2. Phán đoán đúng sai
1. 巴金和萧珊是通过别人的介绍认识的 ( )
2. 巴金32岁的时候,虽然发表了《家》, 但是在文学创作方面还不是很有名。 ( )
3. 萧珊大学毕业之后,就来到巴金身边 ( )

三、 根据课文内容,排列顺序:1 2 3 4 5 6 7
3. Căn cứ nội dung trong bài, sắp xếp theo thứ tự :1 2 3 4 5 6 7
( )萧珊主动写信约巴金见面。
( )32岁的巴金在文学创作和翻译两方面 已经很有名了。
( )1942 年,萧珊大学还没有毕业,就来到巴 身边。
( )1972年萧珊逝世了。
( )萧珊给巴金写了很多信,并给巴金 下了很深的印象。
( )他俩在一个饭店里第一次见面,两 开始了8年的恋爱。
( )1904年11月25日,中国伟大的文学家巴 金出生了。

四、 选择正确答案:
4. Chọn đáp án đúng: “
1. 巴金是中国著名的( )。
A. 文学家
B. 数学家
C. 化学家
D. 革命家
2. 巴金的代表作品《 家 》是( )。
A. 长篇小说
B. 短篇小说
C. 诗
D. 散文
3. 巴金和萧珊是在( )里第一次见面的。
A. 大学
B. 公园
C. 电影院
D. 饭店

参考答案:
Tham khảo đáp án
一 , : “ ” !
二 F F F
三 4 2 6 7 3 5 1
四 A A D