PDA

View Full Version : 10 hình ảnh vui về cảnh sát giao thôngtbngoc
01-06-2013, 08:37 PM
Công việc dù phơi nắng dầm mưa, nhưng họ vẫn có những phút giây cười sảng khoái.


http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369720385-24Hcomvn-tranh-vui-canh-sat-1.jpg
(http://www.24h.com.vn/tranh-vui/10-hinh-anh-vui-ve-canh-sat-giao-thong-c224a546281.html)Chở nàng này về đồn nộp phạt, giữa đường gặp người yêu mình thì sao?http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369720385-24Hcomvn-tranh-vui-canh-sat-2.jpg
(http://www.24h.com.vn/tranh-vui/10-hinh-anh-vui-ve-canh-sat-giao-thong-c224a546281i103926.html)Tối qua vợ bảo hết tiền mua xà bông giặt, nhưng thôi kệ, công việc mà.http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369720385-24Hcomvn-tranh-vui-canh-sat-3.jpg
(http://www.24h.com.vn/tranh-vui/10-hinh-anh-vui-ve-canh-sat-giao-thong-c224a546281i103927.html)
Hồi bé mình cũng hay giúp mẹ quét sân, chuyện nhỏ.
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369720385-24Hcomvn-tranh-vui-canh-sat-4.jpg

(http://www.24h.com.vn/tranh-vui/10-hinh-anh-vui-ve-canh-sat-giao-thong-c224a546281i103928.html)Nếu mình làm nghề người mẫu thì thế nào ta?
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369720385-24Hcomvn-tranh-vui-canh-sat-5.jpg
(http://www.24h.com.vn/tranh-vui/10-hinh-anh-vui-ve-canh-sat-giao-thong-c224a546281i103929.html)Hồi học cấp 3 anh đứng xì-tin hơn chú nhiều, đừng khoe.
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369720385-24Hcomvn-tranh-vui-canh-sat-6.jpg

(http://www.24h.com.vn/tranh-vui/10-hinh-anh-vui-ve-canh-sat-giao-thong-c224a546281i103930.html)Nữ cảnh sát xinh đẹp quá cũng khó cho anh em đi đường.
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369720385-24Hcomvn-tranh-vui-canh-sat-7.jpg

(http://www.24h.com.vn/tranh-vui/10-hinh-anh-vui-ve-canh-sat-giao-thong-c224a546281i103931.html)Thầy bu lên đây thấy cảnh này lại tưởng mình chuyển nghề.
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369720385-24Hcomvn-tranh-vui-canh-sat-8.jpg
(http://www.24h.com.vn/tranh-vui/10-hinh-anh-vui-ve-canh-sat-giao-thong-c224a546281i103932.html)Tranh thủ làm thêm giúp vợ.
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369720385-24Hcomvn-tranh-vui-canh-sat-9.jpg
(http://www.24h.com.vn/tranh-vui/10-hinh-anh-vui-ve-canh-sat-giao-thong-c224a546281i103933.html)Không dọa đâu, đi chậm lại.
http://img-hn.24hstatic.com:8008/upload/2-2013/images/2013-05-28/1369720385-24Hcomvn-tranh-vui-canh-sat-10.jpg
(http://www.24h.com.vn/tranh-vui/10-hinh-anh-vui-ve-canh-sat-giao-thong-c224a546281i103934.html)Lớn lên cháu cũng muốn làm cảnh sát


Theo 24H