PDA

View Full Version : 文房四宝Violinist
04-06-2013, 03:01 PM
文房四宝
Văn phòng tứ bảo
9855

<center><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" width="200" height="20">
<param name="movie" value="http://www.mp3upload.info/player_mp3.swf" />
<param name="bgcolor" value="#ffffff" />
<param name="FlashVars" value="mp3=http%3A//www.mp3upload.info/uploads/7d96b0fce0144e1956f751a91caad078&showstop=1&showvolume=1&buttonwidth=28&volumewidth=40" />
</object><br />Powered by <a href="http://www.mp3upload.info" target="_blank">mp3upload.info
</a></center>


全文阅读:
Đoạn văn


中国的书法举世闻名,可是你是否知道写书法却离不开四件宝贝, 我们一起了解一下它们的故事。

Thư pháp của Trung Quốc nổi tiếng ai ai cũng biết, nhưng bạn có biết hay không rằng viết thư pháp lại không thể nào tách rời khỏi bốn món bảo bối, chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút về câu chuyện của bốn món bảo bối đó.

课文:
Bài khoá

毛笔、墨、纸和砚台是中国古代读书人常常用的四种东 ,人们把它们叫做“文房四宝”。

Bút lông, mực, giấy và nghiên mực là bốn món đồ thường dùng của người đi học ở Trung Quốc cổ đại, người ta gọi bốn món đồ đó là “Văn phòng tứ bảo”.

毛笔是一种写字用的工具,据说它是 秦朝由一个名字叫蒙恬的人发明的, 以以前人们把毛笔也叫做“蒙恬笔” 。蒙恬发现兔子的毛很长,他想可以 兔子的毛来做笔,于是他就让人做了 些,这就是中国最早的毛笔。

Bút lông là dụng cụ dùng để viết chữ, nghe nói nó được một người tên là Mông Điềm vào thời Tần phát minh ra, cho nên trước kia người ta còn gọi bút lông là “bút Mông Điềm”. Mông Điềm phát hiện lông của thỏ rất dài, ông ta nghĩ có thể dùng lông của thỏ để làm bút, thế là ông bảo người ta làm một vài cây, đó chính là bút lông sớm nhất ở Trung Quốc.

中国古代的墨与现在的墨水不一样。那时的墨有不同的形状,而且上面 常刻着图画和文字。后来,人们在做 墨的时候,常常加上一些香的东西。这样,人们在用墨写字的时候,就会发出 种很香的味道。人们不仅用墨写字, 还常常把墨作为礼物。

Mực ở Trung Quốc cổ đại không giống với mực nước ngày nay. Mực thời đó có hình dạng không giống nhau, hơn nữa trên bề mặt thường có khắc hình và chữ. Về sau này, lúc người ta chế tạo mực, thường thêm vào một vài hương liệu. Như thế, lúc người ta dùng mực để viết chữ, sẽ phát ra một mùi hương rất thơm. Người ta không những dùng mực để viết chữ, mà còn thường dùng mực để làm quà tặng.

纸是中国古代的四大发明之一。最早 中国人在动物的骨头等上面写字,后 发明了纸,造纸技术也越来越好。现在许多书法家 然喜欢用宣纸写字,宣纸是中国宣州 产出的一种很好的纸,非常有名。

Giấy là một trong bốn phát minh vĩ đại cùa Trung Quốc cổ đại. Từ rất sớm, người Trung Quốc đã viết chữ trên bề mặt cũng những vật như xương động vật, về sau đã phát minh ra giấy, kỹ thuật chế tạo giấy ngày càng tốt. Hiện nay rất nhiều nhà thư pháp vẫn thích dùng giấy Tuyên Thành để viết chữ, giấy Tuyên Thành là loại giấy rất tốt được sản xuất ở Tuyên Châu, Trung Quốc, vô cùng nổi tiếng.

砚台,是用来磨墨的工具。人们先在砚台里加上一点儿水,然后把墨放在砚台里慢慢地磨,这样就可以磨出墨水。砚台的历史和墨一样长。砚台的形状各种各样,有的还刻上了图案,所以砚台也由一种写字工具慢慢地变成了一 工艺品。
Nghiên mực là dụng cụ dùng để mài mực. Người ta trước tiên cho một ít nước vào nghiên mực, sau đó cho mực vào nghiên từ từ mài, như thế là có thể mài thành mực nước. Lịch sử của nghiên mực và mực đều lâu đời như nhau. Hình dáng của nghiên mực có đủ loại, có loại còn có khắc hình, cho nên nghiên mực cũng là từ một dụng cụ để viết chữ mà từ từ trở thành một loại hàng thủ công.

练习:
Luyện tập

一、请选择合适的词语填空:
Lựa chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống

现在,后来,最早

纸是中国古代的四大发明之一。() 中国人在动物的骨头等上面写字,( 发明了纸,造纸技术也越来越好。()许多书法家 然喜欢用宣纸写字,宣纸是中国宣州 产出的一种很好的纸,非常有名。

二、排列顺序:
Sắp xếp lại câu

1.是写字用的工具一种毛笔

2.书法家写字喜欢现在用宣纸仍然许多

3.宣纸非常中国是宣州一种生产出的纸 有名

三、判断正误:
Lựa chọn đúng hoặc sai

1.宣纸是一个名字叫宣的人发明的。( )

2.墨会发出一种很香的味道,因为人们在里面加了香的东西。()

3.砚台是用来装墨的。()

4.墨和砚台的历史一样长。()

四、选择正确答案:
Chọn đáp án chính xác

1.下面不是“文房四宝”的是()。
Dưới đây không phải “Văn phòng tứ bảo” là ( )

A.毛笔
Bút lông

B.墨水
Mực nước

C.纸
Giấy

D.砚台
Nghiên mực

2.纸是中国()的四大发明之一。
Giấy là một trong bốn phát minh vĩ đại của Trung Quốc ( )

A.现代
Hiện đại

B.古代
Cổ đại

C.当代
Đương đại

D.现在
Hiện nay

3.蒙恬想可以用()的毛来做笔。
Mông Điềm nghĩ có thể dùng lông của ( ) để làm bút

A.羊


B.猪
Heo

C.兔子
Thỏ

D.牛


参考答案:
Đáp án tham khảo

一、1.最早2.后来3.现在

二、1.毛笔是一种写字用的工具

2.现在许多书法家仍然喜欢用宣纸写字

3.宣纸是中国宣州生产出的一种非常有 名的纸

三、1.F2.T3.F4.T

四、1.B2.B3.C