PDA

View Full Version : Ảnh vui biếm họa về giao thông Việt Namtbngoc
07-06-2013, 12:37 PM
Đèn đỏ quẹo trái, còn sống mái với công an, vượt đèn đỏ có ngày dập mỏ...
http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%281%29.jpg
Còi to máy rú là thú đi xe

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%282%29.jpg
Đi ngược chiều, trẻ trâu chơi liều

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%283%29.jpg
Đi bộ mà cũng tốn xăng/Thì người lao động hàm răng chẳng còn

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%284%29.jpg
Nỗi buồn của đèn giao thông.

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%285%29.jpg
Lái xe bằng cả trái tim

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%286%29.jpg
Xe mẹ mua, đua mẹ đánh

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%287%29.jpg
Náo loạn tiếng còi

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%288%29.jpg
Bán răng, mua xăng

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%289%29.jpg
Phố thành sông lưu thông thêm thoáng

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%2810%29.jpg
Còi to cho vượt

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%2811%29.jpg
Chồng lái lụa, vợ góa bụa

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%2812%29.jpg

<ins style="display:inline-table;border:none;height:60px;margin:0;padding:0;p osition:relative;visibility:visible;width:468px"><ins id="aswift_0_anchor" style="display:block;border:none;height:60px;margin:0;pad ding:0;position:relative;visibility:visible;width: 468px"><iframe marginwidth="0" marginheight="0" vspace="0" hspace="0" allowtransparency="true" onload="var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&&s.handlers,h=H&&H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){ }if(h&&d&&(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){setTimeo ut(h,0)}else if(h.match){w.location.replace(h)}}" id="aswift_0" name="aswift_0" style="left:0;position:absolute;top:0;" frameborder="0" height="60" scrolling="no" width="468"></iframe></ins></ins>

Càng tắc thì càng chen, càng đèn thì càng vượt

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%2813%29.jpg
Quá khổ, quá tải

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%2814%29.jpg
Thấy anh xe buýt làm ơn nép vào

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%2815%29.jpg
Một nụ cười bằng mười tiếng còi xe

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/gt-%2816%29.jpg
Xe và xăng là đôi bạn thân

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/t2.jpg
Vượt đèn đỏ có ngày dập mỏ

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/t3.jpg
Phóng nhanh xanh cỏ

http://data.xzone.vn/Upload/271/Nam_2013/Thang_6/Ngay_7/t4.jpg
Đèn đỏ quẹo trái, còn sống mái với công an(Tri Thức Thời Đại)