PDA

View Full Version : Vớ quần mặc đầmobaasan
08-06-2013, 01:04 PM
Obaa thích vớ quậy, nhưng dĩ nhiên phải thiệt bền, có ai giống Obaa không?

Mách nước các bạn mua vớ đẹp và rất bền ở đây nè

10 đôi: 714k

http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_gold/shirohato/img/a97810004/a97810004.jpg?_ex=350x350http://global.rakuten.com/en/store/shirohato/item/a97810004/?s-id=borderless_recommend_item_en


(http://global.rakuten.com/en/store/shirohato/item/a97810004/?s-id=borderless_recommend_item_en)http://www.rakuten.ne.jp/gold/shirohato/img/a97810000/lib/a97810000-1.jpg
http://global.rakuten.com/en/store/shirohato/item/a97810000/
http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_gold/shirohato/img/a97810003/a97810003.jpg?_ex=350x350

http://global.rakuten.com/en/store/shirohato/item/a97810003_ad01/
10 đôi, 5 kiểu: 240k, hic mới hết kỳ sales

http://www.nissen.co.jp/sho_item/sale/7175/7175_27062.asp


(Obaa đặt mua ở đây: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/802880-ORDER-web-Nhật-nước-hoa-amp-Hàng-hiệu-Pháp-HÀNG-CÓ-SẴN-GOM-MUA-giá-rất-hợp-lý)

emcungyeukhoahoc
10-06-2013, 12:07 PM
Toàn chân dài, đẹp ghê:x