PDA

View Full Version : Thế giới huyền bí trong tranh Jeremiah Morellitbngoc
13-06-2013, 09:04 AM
Những bức tranh minh họa của nghệ sĩ người Đức Jeremiah Morelli vừa lãng mạn bay bổng vừa có nét rợn ngợp đầy bí ẩn.<tbody>
http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/06/11/r12-1370943330_500x0.jpg

</tbody>

<tbody>
http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/06/11/r1-1370943330_500x0.jpg

</tbody>

<tbody>
http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/06/11/r2-1370943331_500x0.jpg

</tbody>

<tbody>
http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/06/11/r3-1370943332_500x0.jpg

</tbody>

<tbody>
http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/06/11/r4-1370943332_500x0.jpg

</tbody>

<tbody>
http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/06/11/r5-1370943332_500x0.jpg

</tbody>

<tbody>
http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/06/11/r6-1370943332_500x0.jpg

</tbody>

<tbody>
http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/06/11/r7-1370943333_500x0.jpg

</tbody>

<tbody>
http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/06/11/r8-1370943334_500x0.jpg

</tbody>

<tbody>
http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/06/11/r9-1370943334_500x0.jpg

</tbody>

<tbody>
http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/06/11/r10-1370943334_500x0.jpg

</tbody>

<tbody>
http://l.f9.img.vnexpress.net/2013/06/11/r11-1370943334_500x0.jpg

</tbody>Theo Vnexpress
Ảnh: Sj33