PDA

View Full Version : Mọi người ơi Na2SO4 có tác dụng được với Axit Sunfuaric không?Kudo_Shinichi_Silver_Bullet
22-06-2013, 11:29 AM
Mọi người ơi Na2SO4 có tác dụng được với Axit Sunfuaric không?

emcungyeukhoahoc
22-06-2013, 11:46 AM
Tham khảo: http://thpt-lochung-tayninh.violet.vn/present/same/entry_id/9036935

Heli_hp
22-06-2013, 05:42 PM
Chào Kudo!
Rất vui khi bạn post bài ở đúng địa chỉ này:D
Tớ giải đáp về câu hỏi của Kudo như sau : Phản ứng này sẽ không bao giờ xảy ra bởi giữa muối Na2SO4 và axit sunfuric đều chung gốc SO4 (2-). Vì vậy trong hầu hết các phản ứng có chung gốc như vậy đều không phản ứng.

suadienlanh
18-01-2014, 04:50 PM
Chào Kudo!
Rất vui khi bạn post bài ở đúng địa chỉ này:D
Tớ giải đáp về câu hỏi của Kudo như sau : Phản ứng này sẽ không bao giờ xảy ra bởi giữa muối Na2SO4 và axit sunfuric đều chung gốc SO4 (2-). Vì vậy trong hầu hết các phản ứng có chung gốc như vậy đều không phản ứng.
Chính xác luôn