PDA

View Full Version : Có thể dùng đặc sản để đặt tên đường phố Sài Gònreader
05-07-2013, 12:15 PM
UBND TP.HCM vừa có tờ trình HĐND TP về tiêu chí để chọn tên, đưa vào quỹ tên đường tại TP. UBND TP trình 8 nguyên tắc chung về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng.

Theo đó, ưu tiên chọn sự kiện lịch sử - văn hóa, địa danh nổi tiếng, danh lam thắng cảnh, danh nhân và nhân vật lịch sử tiêu biểu, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước, gắn bó với sự phát triển của TP và khu vực Nam bộ để đặt tên đường và công trình công cộng.
Không đặt tên của một nhân vật lịch sử cho nhiều đường khác nhau ở TP. Việc đặt tên đường và công trình công cộng chỉ sử dụng tên của những người đã mất...
Từ thực tế đặt tên đường tại TP, Hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường đề nghị bổ sung tiêu chí là chọn tên các loại hoa, các loại đặc sản tiêu biểu của Nam bộ để đưa vào quỹ tên đường và đặt tên đường.

Tuoitre