PDA

View Full Version : Cảm xúc khi ăn của trẻ hài hước qua ảnh độngCactus flower
12-11-2013, 02:50 PM
Cảm xúc khi ăn của trẻ hài hước qua ảnh động

Nhìn hình món ăn trong sách bé tưởng thật chấm mút liên hồi như ngon lắm...<tbody>
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/09/1-5824-1383967830.gif


Đói quá.

</tbody>

<tbody>
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/09/2-2116-1383967830.gif


Mừng quá, sắp được ăn rồi.</tbody>

<tbody>
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/09/3-1565-1383967830.gif


Ối ối, cho con nào.

</tbody>

<tbody>
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/09/4-6541-1383967830.gif


Cứ tưởng là ngon.

</tbody>

<tbody>
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/09/5-8686-1383967830.gif


Đừng ai tranh giành với con.

</tbody>

<tbody>
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/09/6-7339-1383967830.gif


Mắc lừa.

</tbody>

<tbody>
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/09/7-5031-1383967830.gif


Ăn xong là cười tươi ngay.

</tbody>

<tbody>
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/09/8-1269-1383967831.gif


Sao mãi không hút được nhỉ?

</tbody>

<tbody>
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/09/9-2716-1383967831.gif


Ngủ vẫn ăn.

</tbody>

<tbody>
http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/09/10-7994-1383967831.gif


Cắn một miếng là hết khóc ngay.

</tbody>
Ốc Sên (Sưu tầm)