PDA

View Full Version : a billxia
10-01-2014, 08:47 AM
A bill of lading is receipt for goods shipped on board a vessel, signed by the person who contracts to carry them and stating the conditions in which the goods were delivered to and received by the ship. It is not the actual contract. It is a document of title to the goods which is the subject of the contract between the buyer and seller. It is the most important commercial document in international trade and is used to control delivery of goods transported by sea. The bill of lading starts its life containing or evidencing the contract of carriage between the carrier and the shipper under which the carrier and the shipper promise that will be carried form the port of loading and safely delivered at the port of discharge.

emcungyeukhoahoc
10-01-2014, 08:59 AM
A bill of lading is receipt for goods shipped on board a vessel, signed by the person who contracts to carry them and stating the conditions in which the goods were delivered to and received by the ship. It is not the actual contract. It is a document of title to the goods which is the subject of the contract between the buyer and seller.
Vận đơn là biên nhận hàng hoá được chất lên boong tàu, có chữ ký của người giao kèo vận chuyển chúng và nêu rõ các điều kiện giao hàng và nhận hàng của con tàu. Vận đơn không phải là hợp đồng thật sự. Nó là một chứng từ về quyền sở hữu hàng hoá mà hàng hoá này là đối tượng trong hợp đồng giữa bên bán và bên mua.

(Lần trước dịch cho bạn, bạn đã đọc chưa vậy Xia? Bài này nè: http://www.coviet.vn/diendan/showthread.php/45124-45124?p=96579#post96579)

xia
10-01-2014, 09:04 AM
thanks ban nge

mjh dang coi.bjo k vo mang dc

The export department has 2 main functions: marketing and shipping. The former is responsible for sales, pricing enquiries, quotations, recording and checking orders and other marketing functions such as promotion, research, after-sales services, product servicing and development…, While the latter is responsible for transportation, distribution and the relevant documents involved, packing, costing for distribution….There must be at all times close liaison with the accounts department, particularly on credit audit and control, costing and financial documentation. Overall, the export department objective is to ensure that the export order proceeds smoothly from start to finish to finish to obtain complete customer satisfaction and produce profits for the company.

dich dum cu nay m luon nge

emcungyeukhoahoc
10-01-2014, 09:11 AM
(vừa dịch vừa sửa chính tả, bực mình à nha!)

It is the most important commercial document in international trade and is used to control delivery of goods transported by sea. The bill of lading starts its life containing or evidencing the contract of carriage between the carrier and the shipper under which the carrier and the shipper promise that the goods will be carried from the port of loading and safely delivered at the port of discharge.
Vận đơn là chứng từ thương mại quan trọng nhất trong thương mại quốc tế và được dùng để kiểm soát việc giao hàng hoá vận chuyển bằng đường biển. Vận đơn có thời hạn bắt đầu từ lúc hình thành hợp đồng vận chuyển giữa hãng vận chuyển và người gửi hàng theo đó họ cam kết rằng hàng hoá sẽ được mang từ cảng chất hàng rồi vận chuyển đến cảng dỡ hàng.

mtd-group
10-01-2014, 09:17 AM
Bạn Xia lưu ý:

1. bạn phải tự dịch trước;
2. khi gửi bài nhờ dịch, cần kiểm tra lại các lỗi chính tả; dùng tiếng Việt thì phải có dấu;
3. người khác giúp bạn thì phải cám ơn để họ biết bạn đã đọc bài dịch tham khảo đó
4. mong bạn chú ý lời nhắc nhở của chúng tôi, đây không phải lần đầu tiên nhắc bạn những chuyện này!

emcungyeukhoahoc
10-01-2014, 09:39 AM
The export department has 2 main functions: marketing and shipping. The former is responsible for sales, pricing enquiries, quotations, recording and checking orders and other marketing functions such as promotion, research, after-sales services, product servicing and development…,
Phòng xuất khẩu có 2 chức năng chính : tiếp thị và vận tải hàng bằng đường biển. Chức năng thứ nhất là chịu trách nhiệm về bán hàng, định giá, báo giá, ghi lại và kiểm trả đơn hàng và các chức năng tiếp thị khác như khuyến mại, nghiên cứu, các dịch vụ hậu mãi, phát triển và bảo quản sản phẩm, ...

emcungyeukhoahoc
10-01-2014, 09:46 AM
While the latter is responsible for transportation, distribution and the relevant documents involved, packing, costing for distribution….There must be at all times close liaison with the accounts department, particularly on credit audit and control, costing and financial documentation. Overall, the export department objective is to ensure that the export order proceeds smoothly from start to finish to finish to obtain complete customer satisfaction and produce profits for the company.
Còn chức năng thứ hai là chịu trách nhiệm về vận chuyển, phân phối và chịu trách nhiệm về các chứng từ liên quan, đóng gói, tính phí phân phối... Lúc nào cũng phải phối hợp với phòng kế toán, đặc biệt là liên quan đến tài liệu tài chính, tính phí, kiểm soát và kiểm toán tín dụng. Nói chung, nhiệm vụ của phòng xuất khẩu là bảo đảm đơn hàng xuất khẩu đầu xuôi đuôi lọt để thoả mãn khách hàng và tạo ra lợi nhuận cho công ty.

xia
11-01-2014, 03:19 PM
cam on emcungyeukhoahoc nge