PDA

View Full Version : Ngày ấy đã xameteor
18-02-2014, 11:41 AM
Lại một lễ tình nhân đi qua
Thêm một ngày lễ của đôi ta
Thưở trước quà cáp vung tay với
Giờ đây chẳng lấy một bóng quà

Ôi ngày xưa đã trôi qua
Cứ mong lễ đến lễ rồi lại đi
Thế nhưng để mối tình si
Tình nhân ôi lễ biết người tình đâu

Duyên phận một kiếp đa đoan
Tình đây tình đó khi nào mới nguôi
Phong ba một kiếp con người
Vùi chôn tất cả lòng vơi nỗi sầu ...