PDA

View Full Version : Những đàn sếu bay qualathu
28-07-2009, 06:58 PM
<p><font color="#333399" size="3">lathu chẳng biết post b&#224;i n&#224;y ở đ&#226;u, đ&#224;nh chui tạm v&#224;o đ&#226;y.</font></p>
<p><font size="3">Đ&#226;y l&#224; b&#224;i thơ ng&#224;y xưa lathu rất th&#237;ch. H&#244;m nay c&#243; hứng đăng l&#234;n cho mọi người đọc. </font></p>
<p> </p>
<h2 class="title"><font size="5">Tr&#225;nh đừng động v&#224;o c&#226;y, m&#249;a l&#225; rụng</font></h2>
<div class="content"><font color="#333399" size="3"></font></div>
<div class="content"><font color="#333399" size="3"></font></div>
<div class="content"><font color="#333399" size="3"></font></div>
<div class="content"><font color="#333399" size="3"><font color="#333333">Olga Berggholz</font> </font></div>
<div class="content"> </div>
<div class="content"> </div>
<div class="content"> </div>
<div class="content"><font color="#333399" size="3">"Tr&#225;nh đừng động v&#224;o c&#226;y, m&#249;a l&#225; rụng"<br />
Những đ&#224;n sếu bay qua. Sương m&#249; v&#224; kh&#243;i toả. <br />
Matxcơva lại đ&#227; thu rồi! <br />
Bao khu vườn như lửa ch&#243;i ngời, <br />
V&#242;m l&#225; sẫm &#225;nh v&#224;ng l&#234;n rực rỡ <br />
Những tấm biển treo dọc tr&#234;n đại lộ <br />
Nhắc ai đi ngang d&#249; đầy đủ lứa đ&#244;i <br />
Nhắc cả những ai c&#244; độc trong đời: <br />
"Tr&#225;nh đừng động v&#224;o c&#226;y, m&#249;a l&#225; rụng" <br />
<br />
&#212;i tr&#225;i tim, tr&#225;i tim một m&#236;nh t&#244;i <br />
Đập hồi hộp giữa phố h&#232; xa lạ <br />
Buổi chiều k&#233;o lang thang mưa gi&#225; <br />
Khẽ rung l&#234;n b&#234;n khung cửa sổ s&#225;ng đ&#232;n <br />
Ở đ&#226;y t&#244;i cần ai khi xu&#244;i ngược một m&#236;nh? <br />
T&#244;i c&#243; thể y&#234;u ai? Ai l&#224;m t&#244;i vui sướng? <br />
"Tr&#225;nh đừng động v&#224;o c&#226;y, m&#249;a l&#225; rụng" - <br />
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhi&#234;u th&#244;i! <br />
<br />
Nếu kh&#244;ng c&#243; g&#236; ao ước nữa trong t&#244;i <br />
Th&#236; c&#243; nghĩa chẳng c&#242;n g&#236; để mất <br />
Anh từng ở đ&#226;y, từng l&#224; người th&#226;n nhất <br />
Sao ph&#250;t n&#224;y l&#224;m người bạn cũng kh&#244;ng? <br />
T&#244;i chẳng hiểu v&#236; sao cứ ng&#249;i ngẫm trong l&#242;ng <br />
Rằng sẽ phải xa anh vĩnh viễn <br />
Anh - con người kh&#244;ng vui, con người bất hạnh <br />
Con người đi đơn độc qu&#225; trong đời <br />
Thiếu cẩn trọng chăng? Hay chỉ đ&#225;ng nực cười? <br />
Th&#244;i, h&#227;y biết ki&#234;n t&#226;m, mọi điều đều phải đợi <br />
<br />
Diu d&#224;ng qu&#225;, dịu d&#224;ng kh&#244;ng chịu nổi! <br />
Mưa thầm th&#236; rơi m&#227;i l&#250;c chia ly <br />
Mưa tối rầm nhưng ấm &#225;p nhường kia <br />
Mưa run rẩy trong s&#225;ng ngời chớp lo&#225;... <br />
Anh h&#227;y cố vui l&#234;n d&#249; con đường hai ngả <br />
T&#236;m hạnh ph&#250;c b&#236;nh y&#234;n trong ấm &#225;p cơn mưa!...<br />
T&#244;i ra ga, l&#242;ng lặng lẽ như xưa <br />
Một m&#236;nh với m&#236;nh th&#244;i, chẳng cần ai tiễn biệt <br />
T&#244;i kh&#244;ng thể n&#243;i c&#249;ng anh đến hết <br />
V&#224; b&#226;y giờ c&#242;n biết n&#243;i g&#236; th&#234;m! <br />
C&#225;i ng&#245; con đ&#227; tr&#224;n ngập m&#224;u đ&#234;m <br />
Những tấm biển dọc đường c&#224;ng thấy trống: <br />
"Tr&#225;nh đừng động v&#224;o c&#226;y, <br />
m&#249;a l&#225; rụng..."</font></div>
<div class="content"> </div>
<div class="content"> </div>
<div class="content"> </div>
<div class="content"> </div>
<div class="content"> </div>
<div class="content"><font size="2"><font color="#333399">....Nếu kh&#244;ng c&#243; g&#236; ao ước nữa trong t&#244;i <br />
Th&#236; c&#243; nghĩa chẳng c&#242;n g&#236; để mất ...</font></font></div>
<div class="content"><font size="2"></font></div>
<div class="content"><font size="2">Xin cảm ơn nh&#224; thơ Olga Berggholz</font></div>
<div class="content"><font size="2"></font></div>
<div class="content"><font size="2"><img alt="" src="http://www.vietgle.vn/diendan/Controls/ForumControls/images/imgEmotion/53.gif" /></font></div>