PDA

View Full Version : Link tham khảo thông tin DASobaasan
05-04-2014, 01:50 PM
Các link tham khảo thông tin:

Facebook của Das Diet: https://www.facebook.com/dasdiet (https://www.facebook.com/dasdiet)
Das Diet trên Webtretho: đọc kỹ hai trang đầu (http://www.webtretho.com/forum/f3267/lowcarb-an-ngon-dep-da-eo-thon-mac-dep-we-bring-your-sexy-back-tang-20-a-1758013/)
Hội Das Diet trên Lamchame (http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/1078455-H%E1%BB%99i-c%C3%A1c-m%E1%BA%B9-DAS-T%C3%A1m-nhi%E1%BB%87t-t%C3%ACnh-%29%29)
Trang web riêng của DAS (http://dasdiet.vn/) , có cả forum (bị nhiều virus tấn công, nên chú ý đừng click vô link nhảm): http://dasdiet.vn/;
Link thể dục:
Hiphop abs: http://forum.dasdiet.vn/yaf_postst13...xa-stress.aspx (http://forum.dasdiet.vn/yaf_postst135_Hip-Hop-Abs--eo-thon-va-xa-stress.aspx)
HIIT: http://forum.dasdiet.vn/yaf_postst33...ach-quang.aspx (http://forum.dasdiet.vn/yaf_postst33_HIIT--Tap-cuong-do-cao-cach-quang.aspx)Kinh nghiệm thực tế ăn kiêng theo kiểu DAS trên lamchame

(http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/733163-Kinh-nghi%E1%BB%87m-DAS-Diet-c%E1%BB%A7a-m%C3%ACnh-%28Gi%E1%BA%A3m-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-6kg-v%C3%A0-10cm-c%C3%A1i-V2%29-chia-s%E1%BA%BB-c%C3%B9ng-c%C3%A1c-m%E1%BA%B9)Kinh nghiệm 2 (http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/846827-M%E1%BB%9Di-m%E1%BB%8Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-gi%E1%BA%A3m-c%C3%A2n-c%C3%B9ng-m%C3%ACnh-n%C3%A0o-Low-carb-nh%C3%A9)