PDA

View Full Version : Xu hướng năm nay: Áo tắm một mảnhobaasan
10-04-2014, 03:48 PM
Áo tắm một mảnh được ưa chuộng trong năm 2014

Tác giả:

http://www.fashionstylemag.com/wp-content/uploads/userphoto/2.thumbnail.png Aneliya Vasilieva (http://www.fashionstylemag.com/author/annie/)


Một mảnh nhưng vẫn hết sức sexy

http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042596/womens_black_mesh_swimsuit_womens_sheer_black_onep iece_swimsuit_sexy_black_onepiece_swimsuits_glamor ous_modern_swimsuits_swimsuit_trends_2013_Leonisa_ black_mesh_swimsuit_pvu811.jpg?resize=620%2C434http://i2.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397046842/karlacolletto_ec2014_250450_front_bthzhz.jpg?resiz e=620%2C1222http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397046843/lauren-ralph-lauren-one-piece_original_nbslfa.jpg?resize=620%2C930http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397046842/3nprlg-l_h8plcd.jpg?resize=600%2C764http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397046842/71661d1a62389c6a5f6262d66e55cff6_ow5nl2.jpg?resize =500%2C667


http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042100/287cf90577123dc3ccea267e0e820bfc_n0leup.jpg?resize =620%2C759

http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042099/3058863a39b3d5f9aec77e3004aca87e_tbo5go.jpg?resize =620%2C931


http://i2.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042100/e608d5dbeeff91d1285fbd5fdf204ab2_lf41lv.jpg?resize =620%2C759http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042101/52e982e06504fe0bf9f41fb0d6a1a3a0_woovy5.jpg?resize =620%2C759


http://i2.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042101/bcd1e5e0f9c7930816e34cfbecfb901c_ny1ewc.jpg?resize =600%2C734


http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042099/d5ad478e3f1535fe26ff26af2f17bcc8_lb0fqo.jpg?resize =620%2C931


http://i2.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042099/06a0566ee247eb59337319735c5ada9e_ejeif7.jpg?resize =620%2C759
http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042101/769a35b62af58bf3198088542337cb4a_c3aeuy.jpg?resize =350%2C537


Nguồn: http://www.fashionstylemag.com/2014/fashion/beach-wear/one-piece-swimsuits-are-the-hot-trend/

obaasan
10-04-2014, 03:55 PM
http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042098/f962d79a8e06eea13774a1d56c3e9b3c_j3rgg8.jpg?resize =620%2C826http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042101/d1d67312a3d68581a6413614871975f7_oaurwu.jpg?resize =350%2C537


http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042102/a86c82710b1d1449e87af419f6b7f5ff_xadksn.jpg?resize =620%2C826


http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042100/954815ee6b3aefb63132d938fb6aeac9_f8gjfh.jpg?resize =350%2C537


http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042099/0db90495296393ac02b11480953bbe34_ga6wpp.jpg?resize =620%2C1063

http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042099/836b6affa74a0d0788172cd1de340bbf_oosszg.jpg?resize =500%2C667

http://i2.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042097/8bbe026de07cf630deb38c21f361c694_lge1jy.jpg?resize =620%2C831
http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042097/0a439bd92e0a244e24106b4044684df2_pppifa.jpg?resize =620%2C620


http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042097/df5c0eb3eb24f1f16f22fc0e7bf64a85_go2uho.jpg?resize =620%2C930


http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042099/07c7cfa2d8cf99b0adda3030d0d11a09_std8ai.jpg?resize =620%2C930

http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042098/78337b3dd9bbe3612ca5223839484ce0_hktpuf.jpg?resize =620%2C826


http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042098/5845cd5d9c770bec594819dcfa9dec92_jfe3it.jpg?resize =360%2C516


http://i2.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042097/3453d7e72ea8d489513f8010d1f9f482_yqhvdl.jpg?resize =350%2C537http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042100/c3bc040ddc3d9aeef6ff7d99d1f2706a_on0sdm.jpg?resize =620%2C752


http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1397042101/b43c35b842688acf1f682158d239c65f_jifkbt.jpg?resize =620%2C759


Nguồn: http://www.fashionstylemag.com/2014/fashion/beach-wear/one-piece-swimsuits-are-the-hot-trend/31/

obaasan
10-04-2014, 04:05 PM
Áo tắm xuân 2014, có hai mảnh


http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657236/1830cbea8458fac8bc21300116fe35da_hprbfo.jpg?resize =500%2C667


http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657652/oyeswimwearspringsummer2013lookbook13_zlrtxm.jpg?r esize=620%2C931


http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657678/oyeswimwearspringsummer2013lookbook9_wpas8q.jpg?re size=620%2C931


http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657730/oyeswimwearspringsummer2013lookbook5_dtqssy.jpg?re size=620%2C931http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657235/48f7f936f9cd1886735686128d257968_mnymdr.jpg?resize =620%2C931http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657699/oyeswimwearspringsummer2013lookbook7_ndu4rf.jpg?re size=620%2C931


http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657234/3058863a39b3d5f9aec77e3004aca87e_rw1udu.jpg?resize =620%2C931


http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657235/19d2320aa5ebe2c1031b56d62a0096ec_zfkpgc.jpg?resize =620%2C826http://i2.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657232/3a12f59bd79278ea64dd5cce58c6011a_wxjqox.jpg?resize =620%2C930


http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657235/89a16ca03c68aadb86daec2446a12990_jbxhwl.jpg?resize =620%2C826

http://i2.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657235/04c9c7ad5a923c4ecffefe3dad061509_siia3f.jpg?resize =620%2C895


http://i2.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657234/e4de9d81d7e86147b18161d772f5641d_tetc2a.jpg?resize =324%2C1173


http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657233/oyeswimwearspringsummer2013lookbook19_lswdqv.jpg?r esize=620%2C931http://i1.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657233/6bcce5973cc48932d7715e0fd7d2b03f_yct8dx.jpg?resize =620%2C1221


http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657232/64fcce3e09cfdd68d3dde0b6f5eb6bf0_onvlsj.jpg?resize =620%2C929


http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657232/b7a432a3366a3102f4d30da8ab4228dc_lpydsn.jpg?resize =620%2C929


http://i0.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657232/6f8e4be780f82c8cf3737ccbffaf64e4_ewrqg3.jpg?resize =620%2C929


http://i2.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657232/3a12f59bd79278ea64dd5cce58c6011a_wxjqox.jpg?resize =620%2C930


http://i2.wp.com/res.cloudinary.com/fashionstylemag/image/upload/v1392657232/dacf5af6287a238d47c3e1c0f94d8628_nhh4yp.jpg?resize =620%2C930
Nguồn: http://www.fashionstylemag.com/2014/fashion/beach-wear/swimwear-spring-2014-look-book/

toiyeuphunu
10-04-2014, 04:16 PM
Đẹp quá, muốn mua vài bộ mà không biết người ta có chịu mặc cho không đây, haiz.

obaasan
10-04-2014, 07:32 PM
http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/02/86/c8/0286c8a9986d5dd3924ae02a83d23f72.jpg


Mouille Adele One Piece Swimsuit $111

http://us.asos.com/Mouille-Adele-One-Piece-Swimsuit/10lp8b/?iid=3010209&cid=10118&sh=0&pge=0&pgesize=-1&sort=-1&clr=Black/latte&xr=2&r=1&mk=VOID&mporgp=L01vdWlsbGUvTW91aWxsZS1BZGVsZS1PbmUtUGllY2U tU3dpbXN1aXQvUHJvZC8.


http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/a0/e0/49/a0e0498aa587109abf910003337d6f26.jpg

80usd

http://www.everythingbutwater.com/browse/products/laundry-by-shelli-segal/indian-summer/50058+9fss0034.html


http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/79/9a/6f/799a6fcac20bc8c33a574d5148558ff8.jpg

http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/ef/3d/20/ef3d20fda01bc2825206c4e4ee10ca72.jpg
http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/c7/22/ff/c722ff04ca435e5ef884d261f42ecd1e.jpg

http://media-cache-cd0.pinimg.com/736x/85/16/d6/8516d6f056ae80de0dbd07cd0b6dc610.jpg

Miraclesuit Women's Fashion Figures Jena OTS One-Piece Swimsuit

21 customer reviews (http://www.amazon.com/Miraclesuit-Fashion-Figures-One-Piece-Swimsuit/product-reviews/B00AFRQ8K4/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?showViewpoints=1)<tbody>
Price:
$79.50 - $254.25


Sale:
Lower price available on select options

</tbody>


http://www.amazon.com/Miraclesuit-Womens-Fashion-Figures-Black/dp/B008SCYF4E/?qid=1372574496&s=apparel&sr=1-24&keywords=one+piece+swimsuit&ie=UTF8&ref=sr_1_24


http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/84/3c/c3/843cc31c64e6c01152bd83fdfe88475c.jpg

http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/60/cb/08/60cb086cd07e4af50c5b2c0f9f2e6ebb.jpg

Sexy one piece swim wear bathing suit triangle ladies bikinis swimwear women 2014 bandage swimsuit push up beach swimming suit Rated 4.3/5 based on 15 customer reviews 83.3% of buyers enjoyed this product! (15 votes) 25 orders
<dl class="product-info-current"><dt>Price:</dt><dd> US $30.37 / piece

http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/48/09/84/480984ec5616df20d20bb389f6ac4137.jpg

http://media-cache-ec0.pinimg.com/736x/3d/ea/42/3dea4271398586542443f2b109f079bc.jpg

http://media-cache-ak0.pinimg.com/736x/d3/84/41/d384417e0d87ad55aee299e3c6ebaca6.jpg
</dd></dl>http://www.aliexpress.com/item/Hot-selling-big-push-up-bikini-one-piece-swimsuit-female-triangle-one-piece-belt-pad-hot/1582935210.html?s=p

vietgcat
03-06-2014, 05:07 PM
đẹp đấy nhỉ, bà xã mà mặc cái nài che bớt mỡ phần nào :D