PDA

View Full Version : Giao thông đang là vẫn đề nan giảiphamthanhhang99
16-05-2014, 10:28 PM
em muốn dịch câu : hiện nay giao thông đang là vẫn đề nan giải của mỗi quốc gia.
em đã dịch được là :现代交通是每个国家的棘手的问题.
cho em hoir em dich nhu vay da dung chua a. neu sai thi mng sua giup em duoc khong a
em cam on!

vntruongson
17-05-2014, 11:25 PM
em muốn dịch câu : hiện nay giao thông đang là vẫn đề nan giải của mỗi quốc gia.
em đã dịch được là :现代交通是每个国家的棘手的问题.
cho em hoir em dich nhu vay da dung chua a. neu sai thi mng sua giup em duoc khong a
em cam on!

交通问题是....的问题. (mặc dù tiếng Việt nói "giao thông là vấn đề ..." nhưng phải hiểu là "vấn đề giao thông là vấn đề ..." thì dịch mới chuẩn được.)