PDA

View Full Version : Thiên nhiên giấu mình trong hình hài chữ cáimeteor
26-05-2014, 09:40 AM
Thiên nhiên giấu mình trong hình hài chữ cái


Nhà nghệ thuật người Anh Charles Joseph Hullmandel thực hiện bộ tranh thạch bản với nhiều hình ảnh non nước nên thơ, trữ tình.


http://l.f11.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332511-909433-1400819277_660x0.jpg

Charles Joseph Hullmandel (1789-1850) sinh ra ở London, là một trong những người có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của in thạch bản Anh, nửa đầu thế kỷ 19.


http://l.f11.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332512-781301-1400819278_660x0.jpg

Bộ tranh thạch bản (tranh in đá) của ông gợi cảm hứng dạt dào về miền đồng quê.


http://l.f9.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332513-879935-1400819278_660x0.jpg

Sóng, biển, mây, bầu trời... nằm gọn trong chữ cái.


http://l.f11.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332514-885689-1400819279_660x0.jpg

26 chữ cái là 26 bức tranh lãng mạn.


http://l.f9.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332515-291700-1400819279_660x0.jpg

http://l.f12.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332516-908418-1400819279_660x0.jpg

http://l.f11.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332517-436066-1400819280_660x0.jpg

http://l.f10.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332518-643081-1400819280_660x0.jpg

http://l.f9.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332519-888553-1400819280_660x0.jpg

http://l.f11.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332520-207769-1400819281_660x0.jpg

http://l.f12.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332521-543494-1400819281_660x0.jpg

http://l.f9.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332522-398114-1400819282_660x0.jpg

http://l.f10.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332523-977946-1400819282_660x0.jpg

http://l.f12.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332524-140614-1400819282_660x0.jpg

http://l.f12.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332525-963356-1400819282_660x0.jpg

http://l.f11.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332526-462031-1400819283_660x0.jpg

http://l.f9.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332527-188205-1400819283_660x0.jpg

http://l.f9.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332528-443313-1400819284_660x0.jpg

http://l.f12.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332529-575250-1400819284_660x0.jpg

http://l.f9.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332530-172569-1400819284_660x0.jpg

http://l.f10.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332531-802668-1-1400819342_660x0.jpg

http://l.f11.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332532-359244-1400819286_660x0.jpg

http://l.f9.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332533-361869-1400819286_660x0.jpg

http://l.f10.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332534-385742-1400819287_660x0.jpg

http://l.f11.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332535-238741-1400819287_660x0.jpg

http://l.f9.img.vnexpress.net/2014/05/23/17348-332536-150475-1400819277_660x0.jpgHải Lan
Ảnh: Britishmuseum
(Nguồn http://giaitri.vnexpress.net/photo/my-thuat/thien-nhien-giau-minh-trong-hinh-hai-chu-cai-2994737.html )