PDA

View Full Version : Cholestérol hdlhientrinh
30-05-2014, 03:13 PM
Các bạn có biết rằng có nhiều dạng cholestérol tồn tại trong các tế bào và trong máu của chúng ta không?

Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn về loại cholestérol HDL hay còn gọi là cholestérol "tốt".
Sự tăng thêm của loại cholestérol này được ví như một yếu tố giúp cho cơ thể chúng ta tránh được các nguy cơ về bệnh tim mạch. Mặc dù nó được sản xuất ra bên trong cơ thể nhưng chúng ta có thể làm thay đổi lượng cholestérol "tốt" này bằng các nhân tố từ bên ngoài như việc ăn uống, các hoạt đông thể thao, thuốc lá, v.v...
Il existe plusieurs formes ou fractions de cholestérol dans les tissus et dans le sang. Bien que produit dans l'organisme, le cholestérol est modifiable par des facteurs extérieurs (alimentation, activité physique, tabac…). Le cholestérol-HDL est aussi appelé "bon cholestérol" car son augmentation est considéré comme un facteur protecteur de risque cardiovasculaire.


http://ad.doctissimo.fr/5/www.doctissimo.fr/pages_sante/analyses_medicales/exclu/1698393465/Middle/OasDefault/default/empty.gif/63614673796c4e32332f414143454373?idpage=49fcc163c6 f307d4a8e48c1c2a76eab2 (http://ad.doctissimo.fr/5c/www.doctissimo.fr/pages_sante/analyses_medicales/exclu/1698393465/Middle/OasDefault/default/empty.gif/63614673796c4e32332f414143454373)

Qu'est-ce que le cholestérol-HDL ? Le cholestérol-HDL est une lipoprotéine (substance formée de lipides et protéines) dite de haute densité. Dans la mesure où il intervient dans l'élimination du cholestérol, il est aussi appelé "bon cholestérol", car son augmentation est considérée comme un facteur protecteur de risque cardiovasculaire.

Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về cholestérol HDL, hãy cùng xem thông tin trên trang bên dưới nhé.
Link: http://www.doctissimo.fr/html/sante/analyses/ana_lipidique03.htm