PDA

View Full Version : mọi người dịch giúp đôi câu đốindh1911
01-06-2014, 03:11 AM
12034
Xin mọi người dịch dùm và xem để thế đúng hay sai

meteor
02-06-2014, 10:53 AM
<tbody>
TỪ
ĐƯỜNG
CHẤN
TÁC
CƯƠNG
THƯỜNG
TRỤ

MẠCH
ĐỊA
LƯU
TRUYỀN
PHÚC
THIỆN
MÔN


</tbody>

Mạch Địa Lưu truyền phúc thiện môn
(Mảnh đất truyền lại gia môn nhiều phúc đức)
Từ Đường chấn tác cương thường trụ
(Từ đường lớn mạnh cột nhà luôn vững chắc)

Mình tài sơ học thiển, sự giúp đỡ mang tính chất tham khảo, bạn nào có ý hay hơn thì hướng dẫn, chớ ném đá tội nghiệp mình nhà

chunguyet
07-02-2016, 11:59 AM
Tôi vừa đăng kí gia nhập diễn đàn, mạn phép được nhờ mọi người dịch giúp câu này (vì không có dạng text nên không tra từ điển được). Chỉ biết đây là một câu đói chúc thọ thì phải. Xin cảm ơn mọi người