PDA

View Full Version : Công cụ đắc lực cho người thi IELTShuynhmt
25-07-2014, 05:14 PM
Công cụ cho các bạn sắp thi IELTS: mình đã tổng hợp hơn 1200 từ academic IELTS vào ứng dụng di động. Với giao diện nông trại, mỗi từ là một hạt giống, sẽ lớn dần thành cây và ra hoa kết quả nếu được ôn lại nhiều lân. Mỗi từ đều có định nghĩa tiếng anh và tiếng Việt, audio phát âm, các bạn cũng có thể thêm note riêng của mình cho mỗi từ và hẹn giờ ôn lại từ. Have fun while studing!
IELTS FARM (https://play.google.com/store/apps/details?id=sinhhuynh.english.ieltsfarm)
https://play.google.com/store/apps/details?id=sinhhuynh.english.ieltsfarm