PDA

View Full Version : Công Lý là một anh diễn hài!emchuabietgi
17-11-2014, 12:02 PM
http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626/2014/11/16/K0fiMTFK.jpg
http://static.new.tuoitre.vn/tto/i/s626/2014/11/16/FfPet3gr.jpg

Nguồn đàng hoàng chứ không lại bảo "chế" thì khổ:
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/van-hoc-sach/20141117/dien-vien-cong-ly-len-bia-sach-luat/672707.html