PDA

View Full Version : Ta ghi cho riêng ta một “kỷ lục ngậm ngùi”typn
15-03-2015, 08:27 PM
Công nhân vẫn than rằng lương không đủ sống
Nông dân vẫn ôm cày đi sau con trâu
Trẻ rẻo cao thiếu trường thiếu áo ​
Lính khơi xa vẫn bé nhỏ con tàu...

Mà sao sân bay “đầu tư nhiều tiền nhất”...
Và tượng đài “to nhất Asean”...
Rồi “tháp truyền hình cao nhất thế giới”...
Từ bao giờ, hội chứng “nhất thế gian”?
Rồi đến bao giờ dân nước mình không còn lo nghèo đói?
Bệnh nhân nước mình không chen xếp kiểu cá mòi?
Em nhỏ đến trường không đu dây qua suối?
Ra ngõ bình an không còn lo đường sá bẫy mạng người?
Liệu đằng sau những công trình dự án
Có hay không những phết phẩy “hoa hồng”?
Dân cơ cực toát mồ hôi đóng thuế
Đời cháu chắt mình liệu có giả nợ xong?
Ôi đất nước trùng trùng “guinness”
Bao nhiêu người nghe kỷ lục thấy lòng vui?
Đời lam lũ sấp mặt cùng cơm áo
Ta ghi cho riêng ta một “kỷ lục ngậm ngùi”...

LÊ ĐỨC DỤC
http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20150315/ta-ghi-cho-rieng-ta-mot-ky-luc-ngam-ngui/720713.html