PDA

View Full Version : 头 - Đầutbngoc
20-03-2015, 11:25 AM
http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/head.png

<tbody>
Tiếng Việt

Tiếng Hoa

Phiên âm

Đầu

头 (http://www.learnchineseeveryday.com/2009/10/14/%E5%A4%B4/) ( 頭 )
tóu
Mặt

脸 (http://www.learnchineseeveryday.com/2009/10/12/%E8%84%B8/) ( 臉 )
liǎn
Má/gò má

脸颊 ( 臉頰 )

liǎn jiá
Miệng

嘴巴 / 嘴
zuǐ ba / zuǐ
Răng

牙齿(牙齒 )
yá chǐ
Cằm

下巴
xià ba
Lưỡi

舌 (http://www.learnchineseeveryday.com/2009/10/15/%E8%88%8C/)头 ( 舌頭 )
shé tou
Tai

耳 (http://www.learnchineseeveryday.com/2009/10/13/%E8%80%B3/)朵
ěr duo
Mũi

鼻 (http://www.learnchineseeveryday.com/2009/10/09/%E9%BC%BB/)子
bí zi
Mắt

眼 (http://www.learnchineseeveryday.com/2009/10/08/%E7%9C%BC/)睛
yǎn jing
Lông mày

眉毛

méi mao
Tóc

头发 ( 頭髮 )
tóu fà</tbody>