PDA

View Full Version : Một số mẹo hay cho mùa du lịchmatbiec
16-04-2015, 05:26 PM
* Mẹo hay giúp xếp hành lý gọn gàng:


http://image.traveltimes.vn/traveltimes.vn/2015/04/07/15/20150407150248-meo-sap-xep-quan-ao-traveltimes-vn-1.jpg
http://image.traveltimes.vn/traveltimes.vn/2015/04/07/15/20150407150304-meo-sap-xep-quan-ao-traveltimes-vn-2.jpg
http://image.traveltimes.vn/traveltimes.vn/2015/04/07/15/20150407150317-meo-sap-xep-quan-ao-traveltimes-vn-3.jpg
http://image.traveltimes.vn/traveltimes.vn/2015/04/07/15/20150407150334-meo-sap-xep-quan-ao-traveltimes-vn-4.jpg
http://image.traveltimes.vn/traveltimes.vn/2015/04/07/15/20150407150348-meo-sap-xep-quan-ao-traveltimes-vn-5.jpg
http://image.traveltimes.vn/traveltimes.vn/2015/04/07/15/20150407150401-meo-sap-xep-quan-ao-traveltimes-vn-6.jpg
http://image.traveltimes.vn/traveltimes.vn/2015/04/07/15/20150407150430-meo-sap-xep-quan-ao-traveltimes-vn-7.jpg
http://image.traveltimes.vn/traveltimes.vn/2015/04/07/15/20150407150443-meo-sap-xep-quan-ao-traveltimes-vn-8.jpg
http://image.traveltimes.vn/traveltimes.vn/2015/04/07/15/20150407150456-meo-sap-xep-quan-ao-traveltimes-vn-9.jpg

Nguồn: Aiesechcmc

matbiec
16-04-2015, 05:29 PM
*Thêm một cách nữa...https://www.youtube.com/watch?v=xmKboVtadlE