PDA

View Full Version : Không tốn tiền mua rau hành nữaphunuthuthiet
07-05-2015, 01:27 PM
There are some ingredients I cook with so often I can never buy too many of them, and most of them are produce. Onions, garlic and fresh herbs are staples in a lot of dishes, and they may be inexpensive, but when you use them on a daily basis it can add up.

Some foods are easy to regrow at home from leftover scraps, and some of them can even be grown right on your kitchen counter. Here are 10 vegetables and herbs you can buy once and regrow forever.

Có một số nguyên liệu nấu ăn suốt mà không hề phải mua nhiều vì phần lớn có thể tự trồng được. Hành, tỏi và rau thơm tươi là nguyên liệu chính trong nhiều món ăn, tuy rẻ tiền, nhưng nếu dùng mỗi ngày thì cũng tốn lắm.

Một số thực phẩm dễ trồng lại ở nhà từ các đầu thừa đuôi thẹo, thậm chí còn có thể trồng ngay trên bàn bếp nữa cơ. Đây là 10 loại rau và rau thơm bạn chỉ cần mua một lần rồi dùng hoài về sau.


<section>#1. Garlic


When garlic starts to sprout, the little green shoots are too bitter to cook with. Rather than throwing away sprouted cloves, you can put them in a glass with a little water and grow garlic sprouts. The sprouts have a much milder flavor than garlic cloves and are great in salads, pasta and as a garnish.

#1. Tỏi

Khi tỏi bắt đầu nảy mầm, chồi xanh bé này đắng không thể nấu nướng được. Thay vì quẳng các mầm tỏi này, hãy đặt chúng vào ly có ít nước để trồng chồi tỏi. Chồi tỏi có mùi dịu hơn tép tỏi và dùng trong món xa - lát, mì ống và làm rau thơm rất tuyệt.
<figure class="whtGallery" id="9787810docPartGal880005" role="group"><figure style="width: 532px;" class="gal-row gal-row-f gal-wa" data-index="0">http://img.wonderhowto.com/img/48/34/63525130722048/0/10-vegetables-herbs-you-can-eat-once-and-regrow-forever.w654.jpg (http://img.wonderhowto.com/img/original/48/34/63525130722048/0/635251307220484834.jpg)</figure>

</figure>Learn more on Simple Daily Recipes (http://simpledailyrecipes.com/8594/how-to-grow-your-own-garlic-chives/).
</section><small class="image-credits">
(http://gardeningjones.com/blog/2013/06/04/vegetables-from-scraps-yep-you-can-grow-that/)</small>

phunuthuthiet
07-05-2015, 01:33 PM
#2. Carrot GreensThe ends of carrots you usually chop off and throw away will grow carrot greens if you put them in a dish with a little water. Set the dish in a well-lit windowsill and you'll have carrot tops to use as a garnish or in salads.

#2. Rau Cà-rốt

Đầu củ cà-rốt hay bị cắt bỏ sẽ mọc thành chồi xanh nếu đặt chúng vào đĩa có ít nước. Bày đĩa này trên bậu cửa sổ nhiều nắng là bạn sẽ có rau cà-rốt làm rau gia vị hoặc để trộn xa-lát.
<figure class="whtGallery" id="60344170docPartGal880009" role="group"> <figure style="width: 500px;" class="gal-row gal-row-f gal-wa img-shadow" data-index="0">http://img.wonderhowto.com/img/30/33/63524699777409/0/10-vegetables-herbs-you-can-eat-once-and-regrow-forever.w654.jpg (http://img.wonderhowto.com/img/original/30/33/63524699777409/0/635246997774093033.jpg)</figure>

</figure> <small>Image via blogspot.com (http://blogspot.com)</small> Read more details on how to use and grow them on Fidgety Fingers (http://projectfidgetyfingers.blogspot.com/2010/04/cleverly-turn-your-carrot-scraps-into.html).
<small class="image-credits">
(http://gardeningjones.com/blog/2013/06/04/vegetables-from-scraps-yep-you-can-grow-that/)</small>

phunuthuthiet
07-05-2015, 01:36 PM
#3. BasilPut a few basil clippings with 4-inch stems in a glass of water and place it in a spot with direct sunlight. When the roots are about 2 inches long, you can plant them in pots to grow a full basil plant.


#3. Húng quế

Đặt một vài mẩu húng quế thân dài 4 inch (10cm) trong một ly nước và đặt nó vào chỗ có nắng rọi trực tiếp. Khi rễ dài khoảng chừng 2 inch (5cm), bạn có thể trồng chúng vào chậu để ra cây húng quế.
<figure class="whtGallery" id="22523912docPartGal880013" role="group"> <figure style="width: 532px;" class="gal-row gal-row-f gal-wa" data-index="0">http://img.wonderhowto.com/img/83/91/63524700993415/0/10-vegetables-herbs-you-can-eat-once-and-regrow-forever.w654.jpg (http://img.wonderhowto.com/img/original/83/91/63524700993415/0/635247009934158391.jpg)</figure>

</figure> <small>Image via blogspot.com (http://blogspot.com)</small> You can find more details on The Urban Gardener (http://cepsinthecity.blogspot.com/2011/06/basil-plants-from-cuttings.html).
<small class="image-credits">
(http://gardeningjones.com/blog/2013/06/04/vegetables-from-scraps-yep-you-can-grow-that/)</small>

phunuthuthiet
07-05-2015, 01:40 PM
#4. ScallionsIn as little as 5 days you can completely regrow a full scallion (or green onion) from the scraps. Leave about an inch attached to the roots and place them in a small glass with a little water. In a few days, you'll have all new scallions.

#4. Hành lá

Trong vòng 5 ngày thôi là bạn có thể trồng được một cây hành ta (hoặc hành lá) trọn vẹn từ đầu hành thừa. Chừa rễ khoảng 2,5cm rồi và cho vào ly nhỏ có chút nước. Trong vài ngày thôi, bạn sẽ có cây hành ta mới tinh.
<figure class="whtGallery" id="53999300docPartGal880017" role="group"> <figure style="width: 532px;" class="gal-row gal-row-f gal-wa" data-index="0">http://img.wonderhowto.com/img/52/85/63524704232605/0/10-vegetables-herbs-you-can-eat-once-and-regrow-forever.w654.jpg (http://img.wonderhowto.com/img/original/52/85/63524704232605/0/635247042326055285.jpg)</figure>

</figure> <small>Image via pixstatic.com (http://pixstatic.com)</small> Learn more on The Kitchn (http://www.thekitchn.com/re-growing-green-onions-grow-your-scallions-back-on-your-windowsill-165274).
<small class="image-credits">[/URL][URL="http://gardeningjones.com/blog/2013/06/04/vegetables-from-scraps-yep-you-can-grow-that/"]
(http://gardeningjones.com/blog/2013/06/04/vegetables-from-scraps-yep-you-can-grow-that/)</small>

phunuthuthiet
07-05-2015, 01:43 PM
#5. Romaine LettuceIf you have a stem from a head of romaine lettuce that's still intact, place the stump in a bowl with about ½ inch of water and put it on a windowsill. You'll start to see new leaves in about 2 weeks, and they'll be full grown in 3 to 4.

#5. Xà lách Romain

Nếu có gốc xà lách Romain còn nguyên vẹn, hãy đặt gốc này vào tô có khoảng ½ inch (1cm) nước và đặt trên bậu cửa sổ. Bạn sẽ bắt đầu thấy lá mới mọc ra trong khoảng 2 tuần, và lá sẽ trưởng thành trong 3 đến 4 tuần.
<figure class="whtGallery" id="64002989docPartGal880021" role="group"> <figure style="width: 532px;" class="gal-row gal-row-f gal-wa" data-index="0">http://img.wonderhowto.com/img/92/17/63524701381996/0/10-vegetables-herbs-you-can-eat-once-and-regrow-forever.w654.jpg (http://img.wonderhowto.com/img/original/92/17/63524701381996/0/635247013819969217.jpg)</figure>

</figure> <small>Image via removeandreplace.com (http://removeandreplace.com)</small> Learn more on RemoveandReplace (http://removeandreplace.com/2013/05/07/how-to-easily-re-grow-romaine-lettuce-from-a-stump-indoors/).

phunuthuthiet
07-05-2015, 01:46 PM
#6. Bok ChoyJust like romaine lettuce, bok choy can be regrown by placing the root end in water in a well-lit area. In a week or two, you can transplant it to a pot with soil and grow a full new head.

#6. Cải thìa

Giống xà-lách Romain, cải thìa có thể mọc lại bằng cách cho gốc vào nước ở nơi nhiều sáng. Trong vòng một hai tuần, bạn có thể chuyển vào chậu đất và cải thìa sẽ mọc ra chồi mới.
<figure class="whtGallery" id="34384428docPartGal880025" role="group"> <figure style="width: 500px;" class="gal-row gal-row-f gal-wa img-shadow" data-index="0">http://img.wonderhowto.com/img/84/66/63524701794726/0/10-vegetables-herbs-you-can-eat-once-and-regrow-forever.w654.jpg (http://img.wonderhowto.com/img/original/84/66/63524701794726/0/635247017947268466.jpg)</figure>

</figure> <small>Image via blogspot.com (http://blogspot.com)</small> Read the full instructions with progress photos on 17 Apart (http://www.17apart.com/2012/02/how-to-regrowing-bok-choy.html).

phunuthuthiet
07-05-2015, 01:48 PM
#7. OnionsPlant the discarded root end from an onion in a pot or directly in the soil outside to regrow. You can harvest it early and get fresh green onions or wait until the bulb is fully developed.


#7. Hành tây

Trồng gốc hành tây bị cắt bỏ vào chậu hoặc thẳng vào đất ngoài trời để trồng lại. Bạn có thể thu hoạch lá hành tây sớm hoặc đợi cho đến khi củ phát triển đầy đủ.
<figure class="whtGallery" id="2377096docPartGal880029" role="group"> <figure style="width: 532px;" class="gal-row gal-row-f gal-wa" data-index="0">http://img.wonderhowto.com/img/10/01/63524703647074/0/10-vegetables-herbs-you-can-eat-once-and-regrow-forever.w654.jpg (http://img.wonderhowto.com/img/original/10/01/63524703647074/0/635247036470741001.jpg)</figure>

</figure> <small>Image via instructables.com (http://instructables.com)</small> Find the full tutorial on Instructables (http://www.instructables.com/id/Grow-Onions-from-Discarded-Onion-Bottoms/?ALLSTEPS).

phunuthuthiet
07-05-2015, 01:50 PM
#8. GingerLike onions, ginger root can be planted in soil to regrow, but the process is a lot more lengthy. It can take a few months for it to sprout, and you should be able to harvest a fully grown bulb in 8 to 10 months.


#8. Gừng

Giống hành tây, ta có thể trồng lại củ gừng trong đất, nhưng sẽ lâu hơn mới ra củ. Có thể mất vài tháng gừng mới đâm chồi, và có thể thu hoạch củ gừng trưởng thành trong vòng 8 đến 10 tháng.
<figure class="whtGallery" id="17542814docPartGal880033" role="group"> <figure style="width: 500px;" class="gal-row gal-row-f gal-wa img-shadow" data-index="0">http://img.wonderhowto.com/img/32/18/63524704001054/0/10-vegetables-herbs-you-can-eat-once-and-regrow-forever.w654.jpg (http://img.wonderhowto.com/img/original/32/18/63524704001054/0/635247040010543218.jpg)</figure>

</figure> <small>Image via blogspot.com (http://blogspot.com)</small> Read more on 17 Apart (http://www.17apart.com/2013/02/how-to-plant-and-grow-ginger-root.html).

phunuthuthiet
07-05-2015, 01:52 PM
#9. MushroomsPlant mushroom stalks in soil with some compost or used coffee grounds and keep them in a moist environment, preferably where it will be cool at night. They can be tricky to grow, and within a few days the stems will either start to sprout new heads or rot.


#9. Nấm

Trồng thân nấm trong đất có ít phân trộn hoặc sử dụng bã cà phê và giữ nấm trong môi trường ẩm ướt, tốt nhất là nơi mát mẻ trong đêm. Nấm có thể khó trồng, nên trong một vài ngày hoặc thân sẽ đâm chồi mới hoặc sẽ bị hỏng.
<figure class="whtGallery" id="39507199docPartGal880037" role="group"> <figure style="width: 532px;" class="gal-row gal-row-f gal-wa" data-index="0">http://img.wonderhowto.com/img/45/24/63524705555737/0/10-vegetables-herbs-you-can-eat-once-and-regrow-forever.w654.jpg (http://img.wonderhowto.com/img/original/45/24/63524705555737/0/635247055557374524.jpg)</figure>

</figure> <small>Image via farmflavor.com (http://farmflavor.com)</small> More details on Earth911 (http://earth911.com/home-garden/grow-food-from-scraps/11/).

phunuthuthiet
07-05-2015, 01:54 PM
#10. Cilantro

Like basil, cilantro can grow roots if the stems are placed in a glass of water. Once the roots are long enough, just plant them in a pot. In a few weeks new sprigs will be starting, and in a few months you'll have a full plant.

#10. Ngò

Như húng quế, ngò có thể mọc rễ nếu đặt thân ngò vào một ly nước. Khi rễ đủ dài, cứ trồng ngò vào chậu. Trong vòng vài tuần, ngò sẽ bắt đầu mọc nhánh mới, và trong vòng vài tháng bạn sẽ có cây ngò phát triển đầy đủ.


<figure class="whtGallery" id="45912265docPartGal880041" role="group"><figure style="width: 532px;" class="gal-row gal-row-f gal-wa" data-index="0">http://img.wonderhowto.com/img/67/96/63524706937634/0/10-vegetables-herbs-you-can-eat-once-and-regrow-forever.w654.jpg (http://img.wonderhowto.com/img/original/67/96/63524706937634/0/635247069376346796.jpg)</figure>

</figure> <small>Image via blogspot.com (http://blogspot.com)</small> <small class="image-credits">Images via Matt Frederick/Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garlic_growing.jpg), Farm Flavor (http://farmflavor.com/how-do-mushrooms-grow/), Green Jean (http://greenjeane.blogspot.com/2011/04/inside-stuff.html), Gardening Jones

http://food-hacks.wonderhowto.com/how-to/10-vegetables-herbs-you-can-eat-once-and-regrow-forever-0150343/</small>