PDA

View Full Version : 情感tbngoc
08-05-2015, 11:20 AM
<tbody>
图画 / Tiếng Việt
汉语


http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/happy.jpg

Vui vẻ/hạnh phúc
快乐 / 愉快
kuài lè / yú kuài


http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/sad.jpg

Buồn/đau khổ
悲伤 / 伤心
bēi shāng / shāng xīn


http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/excited.jpg

Phấn khởi/hưng phấn
兴奋
xìng fèn


http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/surprised.jpg

Kinh ngạc/ngạc nhiên
惊讶
jīng yà


http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/scared.jpg

Sợ hãi/sợ sệt
害怕
hài pà


http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/angry.jpg

Tức giận/phấn nộ
愤怒 / 生气
fèn nù / shēng qì


http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/worried.jpg

Lo lắng/lo âu
忧虑 / 担心
yōu lǜ / dān xīn


http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/nervous.jpg

Căng thẳng
紧张
jǐn zhāng


http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/shy.jpg

Xấu hổ/ngượng
害羞
hài xiū


http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/jealous.jpg

Đố kị/ghen ghét
妒忌
dù jì


http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/lonely.jpg

Cô đơn
寂寞
jì mò


http://www.learnchineseeveryday.com/wp-content/uploads/exhausted.jpg

Mệt mỏi
疲惫
pí bèi

</tbody>