PDA

View Full Version : Đeo khu vườn trên cổphunuthuthiet
11-05-2015, 03:46 PM
http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-1-740x491.jpg (http://www.visualnews.com/2015/04/15/wearable-planters-let-you-carry-your-plants-everywhere/)
<header class="entry-header"> Wearable Planters Let You Carry Your Plants Everywhere

Mang chậu trồng cây đến mọi nơi ta đi

on April 15, 2015 by Benjamin Starr


</header> Leaving your plants at home is one of the drawbacks of being a plant lover. But it doesn’t need to be that way. Colleen Jordan (https://www.etsy.com/shop/wearableplanter?ref=l2-shopheader-name) has created a series of wearable planters that let you take along your succulents, sprouts or some tiny flowers while showcasing them beautifully around your neck. These are adventurous plants.


Although these designs have a handmade look, they are actually quite high-tech. Colleen designs them using modeling software, then 3D prints each one in acrylic polymer in a range of colors, and one that’s translucent.


If necklaces aren’t your thing, Colleen also makes brooches and a series of bicycle friendly planters that strap onto the tubes or handlebars of most bikes. Find more of her surprisingly affordable designs on Etsy (https://www.etsy.com/shop/wearableplanter?ref=l2-shopheader-name).

Người yêu cây chẳng nỡ để cây mình trồng ở nhà. Nhưng đâu cần thế. Colleen Jordan đã tạo ra một loạt chậu trồng cây giúp ta có thể khoe những cây sống đời, chồi non, hoặc vài đoá hoa tí hon quanh cổ mình. Quả là những loài cây ham vui.

Tuy trông các thiết kế này giống như làm bằng tay, thế nhưng thực ra chúng thuộc loại công nghệ khá cao. Collen thiết kế bằng phần mềm mô phỏng, rồi in 3D bằng nhựa acrilic đủ màu, và trong mờ.

Nếu không thích dây chuyền, Collen còn làm đồ cài áo và chậu trồng cây, có thể gắn lên tay lái của hầu hết mọi xe đạp. Có thể tìm mua sản phẩm của cô ở Etsy.http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-3-740x494.jpg (http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-3.jpg)
http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-4-740x491.jpg (http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-4.jpg)
http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-5-740x493.jpg (http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-5.jpg)
http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-13-740x492.jpg (http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-13.jpg)
http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-6-740x491.jpg (http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-6.jpg)
http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-7-740x494.jpg (http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-7.jpg)
http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-8-740x494.jpg (http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-8.jpg)
http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-9-740x491.jpg (http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-9.jpg)
http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-10-740x491.jpg (http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-10.jpg)
http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-11-740x491.jpg (http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-11.jpg)
http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-2.jpg (http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-2.jpg)
http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-12-740x986.jpg (http://cdn.visualnews.com/wp-content/uploads/2015/04/Wearable-Planters-Colleen-Jordan-12.jpg)
(via Ignant (http://www.ignant.de/2015/04/09/spring-infused-wearable-planters-by-colleen-jordan/))

http://www.visualnews.com/2015/04/15/wearable-planters-let-you-carry-your-plants-everywhere/

phunuthuthiet
11-05-2015, 03:57 PM
14627

14628

14629

14630

14631

14632

14633

14634

14635

phunuthuthiet
11-05-2015, 03:59 PM
<nav class="category-nav">
</nav>
http://static1.squarespace.com/static/537bed3de4b031913f8dbc17/t/553059abe4b012ff2871b6b2/1429232053700/?format=1000w
(http://www.wearableplanter.com/shop?category=For Your Bike)http://static1.squarespace.com/static/537bed3de4b031913f8dbc17/t/55305b1ee4b016e87d88f6f0/1429232426103/mintgeobikeplanter-1.jpg?format=1000w
(http://www.wearableplanter.com/shop?category=For Your Bike)
http://static1.squarespace.com/static/537bed3de4b031913f8dbc17/t/5530599de4b097a445ef8951/1429232030290/?format=1000w


http://static1.squarespace.com/static/537bed3de4b031913f8dbc17/t/55305b3fe4b09bf3923f39e3/1429232463659/?format=1000w
http://static1.squarespace.com/static/537bed3de4b031913f8dbc17/t/55305b64e4b09bf3923f3a95/1429232497073/?format=1000w


http://www.wearableplanter.com/blog/2015/4/16/atnnk5p9r8iuq9cjq35s56t2uxcu3ihttp://static1.squarespace.com/static/537bed3de4b031913f8dbc17/t/5530598ce4b012ff2871b61e/1429232015598/?format=1000w

phunuthuthiet
11-05-2015, 04:01 PM
<nav class="category-nav">
</nav>
http://static1.squarespace.com/static/537bed3de4b031913f8dbc17/t/55305cfbe4b0dd641bed576e/1429232901283/?format=1000w
http://static1.squarespace.com/static/537bed3de4b031913f8dbc17/t/55305d09e4b0dd641bed57a1/1429232915664/?format=1000w
http://static1.squarespace.com/static/537bed3de4b031913f8dbc17/t/55305d25e4b0ba7d37713723/1429232936342/?format=1000w

http://static1.squarespace.com/static/537bed3de4b031913f8dbc17/t/55305d3fe4b03253914aa142/1429232965888/?format=1000whttp://static1.squarespace.com/static/537bed3de4b031913f8dbc17/t/55305d76e4b0fbdc0bcca5df/1429233020541/?format=1000w

http://www.wearableplanter.com/blog/2015/4/16/lapel-pins