PDA

View Full Version : 开什么玩笑!BaoNgoc
21-05-2015, 10:48 AM
开什么玩笑!
Kāi shénme wánxiào!

用法说明

“开什么玩笑!”是人们听到不可思 的话或者不敢相信的消息时经常说的 表示对方说的话不可能实现或者无法满足对方提出的要求。常在拒绝、 定、不同意某种说法的情境下使用。
“开什么玩笑!” Khi chúng ta nghe gì đó không hiểu hoặc không dám tin chuyện gì đó thì dùng câu này. Diễn tả lời đối phương nói không thể thực hiện hoặc không thể đáp ứng yêu cầu của đối phương. Thường dùng để từ chối, phủ định hoặc không đồng ý.

例句

1、甲:一星期能做好吗?
Jiǎ: Yī xīngqī néng zuò hǎo ma?
A: Trong vòng một tuần có thể làm xong không?
乙:开什么玩笑!至少要一个月。
Yǐ: Kāi shénme wánxiào! Zhìshǎo yào yí ge yuè.
B: Đùa hả? Ít nhất cũng phải 1 tháng.

2、甲:开什么玩笑!杰克从来没说过 要去中国,而且我昨天白天还看到他 了。
Jiǎ: Kāi shénme wánxiào! Jiékè cónglái méi shuō guò tā yào qù Zhōngguō, érqiě wǒ zuótiān bái tiān hái kàn dào tā le.
A: Giỡn chơi không! Jack chưa bao giờ nói muốn đi Trung Quốc, hơn nữa ngày hôm qua tôi còn nhìn thấy anh ấy.
乙:是真的,他坐昨晚的飞机去了北 。
Yǐ: Shì zhēn de, tā zuò zuówǎn de fēijī qù le Běijīng.
B: Thiệt đó, anh ấy đi Bắc Kinh trên chuyến bay tối qua rồi.