PDA

View Full Version : Bí quyết rửa chén bát - Dishwashing Secretsphunuthuthiet
03-06-2015, 03:39 PM
Dishwashing Secrets
Tuyệt kỹ múa bát đĩa


http://www.marthastewart.com/sites/files/marthastewart.com/imagecache/wmax-330/images/content/pub/ms_living/2006Q4/la101956_1106_gtwash_l_xl.jpg

Washing the dishes properly, in a plastic dish tub, rather than one at a time under the tap, will not only save water and energy but also save time. If you're not using a tub, line the sink with a rubber or plastic mat.

Rửa chén đúng cách, trong thau rửa chén bằng nhựa, chứ đừng rửa từng cái dưới vòi nước, không chỉ tiết kiệm nước và công sức mà còn tiết kiệm cả thời gian nữa. Nếu không có thau rửa chén bằng nhựa, thì lót một miếng cao su hoặc miếng nhựa vào bồn rửa chén.http://www.marthastewart.com/sites/files/marthastewart.com/imagecache/wmax-330/images/content/tv/ms_living_tv/2007Q1/tvs3360_xl.jpg


To catch drips, place a baking sheet under your drying rack. Look for sheets with 1-inch vertical sides to prevent runoff from seeping onto your countertop. They'll also resist mildew better than a rubber tray or dish towel.

Để chén bát ráo nước, đặt một khay nướng bánh dưới giá phơi chén. Kiếm khay có vách cao 1 inch để nước không trào ra mặt bàn bếp. Khay nướng cũng chống ẩm tốt hơn khay cao su hoặc khăn lau chén.

http://www.marthastewart.com/sites/files/marthastewart.com/imagecache/wmax-330/images/content/web/goodthings/gt039_dishrack1_xl.jpg

phunuthuthiet
03-06-2015, 03:44 PM
http://www.marthastewart.com/sites/files/marthastewart.com/imagecache/wmax-330/ecl/images/content/pub/special_issues/2008Q1/ld102651_0107_sinklimes_hd.jpg


Use very hot water

Rửa bằng nước thật nóng

Fill the tub with one or two squirts of dishwashing liquid. This is more economical than squirting dishwashing liquid directly onto a sponge. The hotter the water, the more likely glass and silver will dry without spots and streaks.

Xịt một hai lần xà bông rửa chén vào bồn. Làm vậy đỡ tốn tiền hơn là xịt xà bông rửa chén vô miếng mút rửa. Nước càng nóng, đồ bạc và thủy tinh khi khô sẽ không bị lốm đốm hay vằn vện.

phunuthuthiet
03-06-2015, 03:54 PM
Wash in Order

Wash dishes in this order: crystal, glassware, clear glass plates, other plates, flatware, serving ware, the greasiest serving dishes, then pots and pans. Drain the dishwater tub and start again as needed. Rinse five or six pieces of dishware at a time, using hot running tap water. Start from the back of the plate or outside of the glass, rinsing the eating or drinking surfaces last.
Rửa theo thứ tự

Rửa bát đĩa theo thứ tự này: đồ pha lê, đồ thủy tinh, đĩa thuỷ tinh trong, đĩa khác, đồ bày biện, chén đĩa ăn mỡ nhất, sau đó xoong nồi. Xả hết nước trong chậu rửa chén rồi rửa lại nếu cần. Rửa năm hoặc sáu cái chén đĩa cùng lúc, sử dụng nước nóng. Rửa từ mặt sau chén đĩa hoặc bên ngoài đồ thủy tinh, rửa mặt tiếp xúc thức ăn thức uống sau cùng.http://www.marthastewart.com/sites/files/marthastewart.com/imagecache/wmax-330/ecl/images/content/web/features/feature5/ft_settable01_l_xl.jpg

phunuthuthiet
03-06-2015, 03:57 PM
When to Use Cold Water

Use cold water to wash off starches and dairy products, because they get gummier in hot water. Bottles are easier to clean if you soak denture cleaner in them overnight and then scrub them with a narrow nylon toothbrush.
Khi nào thì rửa bằng nước lạnh

Sử dụng nước lạnh để rửa tinh bột và sản phẩm sữa, vì rửa nước nóng sẽ dính hơn. Chai hũ sẽ dễ rửa sạch hơn nếu dùng nước rửa răng giả ngâm qua đêm rồi cọ rửa bằng bàn chải đánh răng.


http://www.marthastewart.com/sites/files/marthastewart.com/imagecache/wmax-330/ecl/images/content/pub/everyday_food/2005Q2/mea10136_0605_milkglass_bottle_vert.jpg

phunuthuthiet
03-06-2015, 04:00 PM
A Natural Abrasive The sooner you wash pots and pans after using them, the better. Because salt is absorbent and a natural abrasive, it is an excellent antidote to grease. Rub salt into especially dirty pots and pans with a dry sponge until greasy residue is gone.Vừa dùng xoong nồi xong, rửa ngay là tốt nhất. Vì muối là chất hấp thu và bào mòn tự nhiên, nên muối là chất rửa dầu mỡ tuyệt vời. Hãy xát muối vào xoong nồi bẩn thỉu nhất bằng miếng mút khô cho đến khi mọi dầu mỡ biến sạch.

http://www.marthastewart.com/sites/files/marthastewart.com/imagecache/wmax-330/ecl/images/content/pub/body_and_soul/2007Q3/mb_0907_cookware_vert.jpg

phunuthuthiet
03-06-2015, 04:14 PM
http://www.marthastewart.com/sites/files/marthastewart.com/imagecache/wmax-330/ecl/images/content/pub/everyday_food/2004Q2/a100668_0404_bakingsoda_vert.jpgClean Very Dirty Pots

Fill especially dirty pots that have coated, baked-on food with water and 1/4 cup powdered dishwasher detergent or baking soda. Bring the mixture to a boil, remove from heat, and let soak for an hour. Scrape the pot with a spoon or rubber spatula and finish up washing as you normally would.


Rửa nồi cực bẩn

Đổ nước với 1/4 tách bột tẩy rửa chén đĩa hoặc bi - các - bô - nát na - tri vào nồi cực bẩn dính cứng đồ nướng. Đun sôi hỗn hợp này, bắt ra khỏi bếp và ngâm 1 tiếng đồng hồ. Dùng thìa hoặc xẻng cao su cạo đồ dính trên nồi và rửa như bình thường.

phunuthuthiet
03-06-2015, 04:20 PM
Tackle Badly Burned Pots

Fill badly burned pots without nonstick coatings with cold water and 2 or 3 tablespoons salt. Let soak overnight. Slowly bring the water to a boil; the burn marks should disappear. (You may need to repeat a few times.) Then wash as you normally would.
Xử lý nồi bị cháy xém

Cho vào nồi cháy xém không có lớp phủ chống dính nước lạnh và 2 hoặc 3 muỗng canh muối. Ngâm qua đêm. Từ từ đun sôi nước ; Chỗ cháy sẽ biến mất. (Có thể phải lặp lại một vài lần. ) Sau đó rửa như bình thường.


http://www.marthastewart.com/sites/files/marthastewart.com/imagecache/wmax-330/ecl/images/channel/home/dl/2008Q1/gt022_potrack01_xl.jpg