PDA

View Full Version : Thời trang từ rau củ quảvntruongson
15-07-2015, 01:39 PM
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/11760268_847062815342827_1428813763840845484_n.jpg ?oh=7b802a2804999faa31071a466a9e5f28&oe=561C0002

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/11228113_847062822009493_228916152265737569_n.jpg? oh=8eeed05ee872a30aa61780859764c909&oe=561E7A10

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/11200833_847062812009494_1800268992753693248_n.jpg ?oh=388392ab31d71e4db5092aef1b1043a5&oe=56538ECC

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11755112_847062805342828_8477816552337505612_n.jpg ?oh=527a58b8ad6cc5e1069ada953f04079d&oe=5611E350
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11752450_847062818676160_1722241973867639515_n.jpg ?oh=d158c1c3b667beb8e6aa5bf482d7b6f5&oe=5611F0E0
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11694967_847062808676161_3646097785132706396_n.jpg ?oh=c8ec75d93bedb0d28ff4a2ad4ef2eadd&oe=5616732A