PDA

View Full Version : DIY - Tự chế dụng cụ bắt ruồiphunuthuthiet
05-08-2015, 06:02 PM
DIY FLY CATCHER
DỤNG CỤ BẮT RUỒI TỰ CHẾ
http://1.bp.blogspot.com/-3bVj6B-aGSI/T8prXbot8FI/AAAAAAAADn8/aP7g9X_vvao/s400/045.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-3bVj6B-aGSI/T8prXbot8FI/AAAAAAAADn8/aP7g9X_vvao/s1600/045.JPG)http://i1266.photobucket.com/albums/jj522/FreshEggsDaily/pinitbutton_zpsodfcn9sa.png (http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.fresheggsdaily.com/2012/06/got-flies-heres-idea-for-diy-fly.html&media=http://1.bp.blogspot.com/-3bVj6B-aGSI/T8prXbot8FI/AAAAAAAADn8/aP7g9X_vvao/s400/045.JPG&description=Got Flies ? Make This Easy DIY Fly Catcher out of a Soda Bottle)
Here's what you need:
One or two liter plastic bottle


Sharp knife


Stapler


Hole Punch


Fishing line

Something that will rot and stink: Raw fish, eggs, fruit or meat scraps

Something sweet: Sugar water, honey, molasses, maple syrup

Đây là những gì bạn cần :
Chai nước nhựa một hai lít
Dao bén
Stapler
Kềm bấm lỗ
Dây cước
Thứ gì đó hôi thối: cá sống, trứng, trái cây hoặc vụn thịt
Thứ gì đó ngọt: nước đường, mật ong, mật đường, maple sirup

Here's what I did:Using a sharp knife, cut the top off a clean soda bottle right before it starts to curve inward.

Cách làm:

Dùng dao bén, cắt đứt phần trên của chai nhựa ngay tại vị trí nó bắt đầu cong vào phía trong


http://3.bp.blogspot.com/-3uE9AISTWmI/T8pr0Ldn92I/AAAAAAAADoE/vKfISol8cwQ/s400/006.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-3uE9AISTWmI/T8pr0Ldn92I/AAAAAAAADoE/vKfISol8cwQ/s1600/006.JPG)
Turn the top upside down inside the bottle and line up the cut edges then staple around the edge to secure in place.
Lật ngược phần trên của chai và lồng cho hai đường cắt bằng nhau, rồi bấm kim quanh rìa để giữ chặt.

http://4.bp.blogspot.com/-6UzBWJXVx0Y/T8psM-vHgSI/AAAAAAAADoM/7T7R3z6O71Y/s400/007.JPG (http://4.bp.blogspot.com/-6UzBWJXVx0Y/T8psM-vHgSI/AAAAAAAADoM/7T7R3z6O71Y/s1600/007.JPG)
Using a hole punch, punch three holes equidistant from each other along the top rim.
Dùng kềm bấm lỗ, bấm 3 lỗ cách đều nhau dọc theo rìa này


http://2.bp.blogspot.com/-bB4GSPFnR-Q/T8psncDKWSI/AAAAAAAADoU/7LdLOfL-j4E/s400/008.JPG (http://2.bp.blogspot.com/-bB4GSPFnR-Q/T8psncDKWSI/AAAAAAAADoU/7LdLOfL-j4E/s1600/008.JPG)http://i1266.photobucket.com/albums/jj522/FreshEggsDaily/pinitbutton_zpsodfcn9sa.png (http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.fresheggsdaily.com/2012/06/got-flies-heres-idea-for-diy-fly.html&media=http://2.bp.blogspot.com/-bB4GSPFnR-Q/T8psncDKWSI/AAAAAAAADoU/7LdLOfL-j4E/s400/008.JPG&description=Got Flies ? Make This Easy DIY Fly Catcher out of a Soda Bottle)

Then string some fishing line through each hole and tie securely, leaving three long tails.
Sau đó xỏ dây qua các lỗ này rồi cột chặt, chừa ba dây dài.


http://3.bp.blogspot.com/-LWyh4qj8RL0/T8ptD34rUJI/AAAAAAAADoc/WZ8nF13D-nA/s400/009.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-LWyh4qj8RL0/T8ptD34rUJI/AAAAAAAADoc/WZ8nF13D-nA/s1600/009.JPG)http://i1266.photobucket.com/albums/jj522/FreshEggsDaily/pinitbutton_zpsodfcn9sa.png (http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.fresheggsdaily.com/2012/06/got-flies-heres-idea-for-diy-fly.html&media=http://3.bp.blogspot.com/-LWyh4qj8RL0/T8ptD34rUJI/AAAAAAAADoc/WZ8nF13D-nA/s400/009.JPG&description=Got Flies ? Make This Easy DIY Fly Catcher out of a Soda Bottle)

And tie the three lines together in a knot about a foot or so above the bottle.
Cột thắt nút ba dây này lại với nhau bên trên chai khoảng 3cm.


http://1.bp.blogspot.com/-528sKpUM7C4/T8ptLMtXMqI/AAAAAAAADok/kbcbfee_6kE/s400/010.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-528sKpUM7C4/T8ptLMtXMqI/AAAAAAAADok/kbcbfee_6kE/s1600/010.JPG)http://i1266.photobucket.com/albums/jj522/FreshEggsDaily/pinitbutton_zpsodfcn9sa.png (http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.fresheggsdaily.com/2012/06/got-flies-heres-idea-for-diy-fly.html&media=http://1.bp.blogspot.com/-528sKpUM7C4/T8ptLMtXMqI/AAAAAAAADok/kbcbfee_6kE/s400/010.JPG&description=Got Flies ? Make This Easy DIY Fly Catcher out of a Soda Bottle)

I found a few freezer-burned shrimp in the back of the freezer, so I chopped them up and slid them into the bottle.
Tôi có mấy con tôm đông đá, nên băm nhỏ ra, nhét vô chai


http://3.bp.blogspot.com/-z88yJo25fCM/T8ptqSZ1qZI/AAAAAAAADos/7yJsPK6SXfU/s400/011.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-z88yJo25fCM/T8ptqSZ1qZI/AAAAAAAADos/7yJsPK6SXfU/s1600/011.JPG)http://i1266.photobucket.com/albums/jj522/FreshEggsDaily/pinitbutton_zpsodfcn9sa.png (http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.fresheggsdaily.com/2012/06/got-flies-heres-idea-for-diy-fly.html&media=http://3.bp.blogspot.com/-z88yJo25fCM/T8ptqSZ1qZI/AAAAAAAADos/7yJsPK6SXfU/s400/011.JPG&description=Got Flies ? Make This Easy DIY Fly Catcher out of a Soda Bottle)

And then followed them a bit of maple syrup.
Sau đó là một chút si-rô, mật đường...


http://3.bp.blogspot.com/-ExpxBSkFAO8/T8pt0QFMCfI/AAAAAAAADo0/1F3Wn4h_jaQ/s400/012.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-ExpxBSkFAO8/T8pt0QFMCfI/AAAAAAAADo0/1F3Wn4h_jaQ/s1600/012.JPG)http://1.bp.blogspot.com/-cb3rz_xtG3s/T8pt72ME5yI/AAAAAAAADo8/SRyGfTS9kh0/s400/013.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-cb3rz_xtG3s/T8pt72ME5yI/AAAAAAAADo8/SRyGfTS9kh0/s1600/013.JPG)http://i1266.photobucket.com/albums/jj522/FreshEggsDaily/pinitbutton_zpsodfcn9sa.png (http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.fresheggsdaily.com/2012/06/got-flies-heres-idea-for-diy-fly.html&media=http://1.bp.blogspot.com/-cb3rz_xtG3s/T8pt72ME5yI/AAAAAAAADo8/SRyGfTS9kh0/s400/013.JPG&description=Got Flies ? Make This Easy DIY Fly Catcher out of a Soda Bottle)


Then hang the fly catcher in your run, preferably over the feeding area. The premise is that the flies will fly in, attracted to the stinky decaying fish and also the sugars in the maple syrup, then get stuck in the syrup and not be able to fly out again.

Rồi treo chai bắt rồi tự chế này trong sân nuôi gà vịt, tốt nhất là trên chỗ cho ăn. Theo lý thuyết thì ruồi sẽ bay vào, vì bị mùi cá thối rữa và đường thu hút, rồi bị mắc kẹt trong nước đường và không thể bay ra trở lại.


http://3.bp.blogspot.com/-1j8T9CNGI5Y/T8pvR-BJhsI/AAAAAAAADpE/Sg7Eb9_B8qM/s320/047.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-1j8T9CNGI5Y/T8pvR-BJhsI/AAAAAAAADpE/Sg7Eb9_B8qM/s1600/047.JPG)http://1.bp.blogspot.com/-Pv7JfX31jE4/T8pqP3jth5I/AAAAAAAADn0/nmJ98jZLbYk/s320/046.JPG (http://1.bp.blogspot.com/-Pv7JfX31jE4/T8pqP3jth5I/AAAAAAAADn0/nmJ98jZLbYk/s1600/046.JPG)http://i1266.photobucket.com/albums/jj522/FreshEggsDaily/pinitbutton_zpsodfcn9sa.png (http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.fresheggsdaily.com/2012/06/got-flies-heres-idea-for-diy-fly.html&media=http://1.bp.blogspot.com/-Pv7JfX31jE4/T8pqP3jth5I/AAAAAAAADn0/nmJ98jZLbYk/s320/046.JPG&description=Got Flies ? Make This Easy DIY Fly Catcher out of a Soda Bottle)

Of course your chickens will give it that 'what the heck is she hanging in our run NOW !??!?' look!
Dĩ nhiên mấy con gà của bạn sẽ tự hỏi 'bà ta treo cái quái gì trong sân mình ấy nhỉ" Coi kìa


http://3.bp.blogspot.com/-YVCko54U3-U/T8pvnk3gRVI/AAAAAAAADpU/jCRmdmh5jr8/s400/044.JPG (http://3.bp.blogspot.com/-YVCko54U3-U/T8pvnk3gRVI/AAAAAAAADpU/jCRmdmh5jr8/s1600/044.JPG)

Oh, and a fan suggested adding a bit more liquid, so I did pour some water in to double the amount of liquid inside.

LATEST UPDATE: The added liquid plus the decomposing shrimp is sure starting to attract flies.

Ồ, một fan đề nghị chế thêm một chút nước, nên tôi đổ thêm ít nước để tăng lượng chất lỏng bên trong lên gấp đôi.
Cập nhật mới nhất: Chất lỏng và tôm thối rữa thêm vào đang bắt đầu thu hút ruồi rồi.


http://3.bp.blogspot.com/-Db0qXe_Nc1E/T8-l1UiwfOI/AAAAAAAADw0/6IXyO6KtAZI/s320/2012-06-06+07.41.53.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-Db0qXe_Nc1E/T8-l1UiwfOI/AAAAAAAADw0/6IXyO6KtAZI/s1600/2012-06-06+07.41.53.jpg)

http://3.bp.blogspot.com/-1F4mEj6Sp1Q/T9H9zbQoaWI/AAAAAAAADzs/oEOilb-8nxg/s320/2012-06-08+07.28.14.jpg (http://3.bp.blogspot.com/-1F4mEj6Sp1Q/T9H9zbQoaWI/AAAAAAAADzs/oEOilb-8nxg/s1600/2012-06-08+07.28.14.jpg)

http://www.fresheggsdaily.com/2012/06/got-flies-heres-idea-for-diy-fly.html