PDA

View Full Version : Tác phẩm điêu khắc làm từ gỗ thảivntruongson
11-08-2015, 10:04 AM
Copenhagen-based Danish artist Thomas Dambo creates huge and quirky sculptures from wood and materials he finds around his home town. Believe it or not, Dambo says that there is so much scrap wood all over his city that he has plenty to work with to create his sculptures. He hopes he will inspire others to recycle and to reuse old stuff.
Chàng nghệ sĩ người Đan Mạch ở Copenhagen là Thomas Dambo đã tạo ra những tác phẩm điêu khắc khổng lồ và có hình thù kỳ quặc từ những thanh gỗ và vật liệu anh lượm lặt quanh thành phố. Chẳng biết có thật hay không, nhưng Dambo nói rằng trong thành phố của anh có rất nhiều gỗ vụn đến nỗi anh làm không hết việc để tạo ra các tác phẩm điêu khắc ấy. Anh mong muốn mình sẽ truyền cảm hứng cho người khác tái chế và tái sử dụng đồ cũ.


(http://thomasdambo.com/)


http://www.awesomeinventions.com/wp-content/uploads/2015/06/giant-wood-sculpture-sea.jpgThomasDambo (http://thomasdambo.com/)http://www.awesomeinventions.com/wp-content/uploads/2015/06/giant-wood-sculpture.jpgThomasDambo (http://thomasdambo.com/)http://www.awesomeinventions.com/wp-content/uploads/2015/06/giant-wood-sculpture-garden.jpgThomasDambo (http://thomasdambo.com/)
http://www.awesomeinventions.com/wp-content/uploads/2015/06/giant-wood-sculpture-men.jpgThomasDambo (http://thomasdambo.com/)http://www.awesomeinventions.com/wp-content/uploads/2015/06/giant-wood-sculpture-bar.jpgThomasDambo (http://thomasdambo.com/)http://www.awesomeinventions.com/wp-content/uploads/2015/06/giant-wood-sculpture-swing.jpg(http://www.boredpanda.com/i-create-giant-sculptures-from-scrap-wood/)

Share this post with your friends and family on Facebook


http://www.awesomeinventions.com/thomas-dambo-giant-wood-sculptures/